www.wimjongman.nl

(homepagina)


Blijf het evangelie prediken

Door Hal Lindsey 20 mei 2924

Mijn vriend Billy Graham predikte persoonlijk voor meer dan 210 miljoen mensen in 185 landen. Als je daar televisie, radio, film, kranten, tijdschriften en andere media bij optelt, komen de aantallen in de stratosfeer - in de miljarden, maar we kunnen alleen maar gissen naar het aantal miljard. Het meest opmerkelijke is dat meer dan drie miljoen mensen reageerden op Billy's uitnodiging om Christus aan te nemen als persoonlijke Redder.

Naast zijn prestaties als predikant leidde Billy een voorbeeldig leven. Hij is een gemakkelijk te prijzen man, maar hij was niet zo gemakkelijk te prijzen in eigen persoon. Zelfs tijdens evenementen die bedoeld waren om hem te eren, stond hij erom bekend dat hij de vergadering onderbrak en iets zei in de trant van: "Ik hoor te veel over Billy en te weinig over Jezus.

Ik moest hieraan denken toen ik hoorde dat zijn standbeeld in het Capitoolgebouw van de Verenigde Staten werd geplaatst. Het is toepasselijk dat het Amerikaanse Congres en Billy's thuisstaat North Carolina ervoor hebben gekozen om hem te eren in de National Statuary Hall Collection. Maar persoonlijke eer was niet Billy's ding. Zijn leven werd (en wordt nog steeds) gekarakteriseerd door de gerichtheid op Christus. Billy Graham draaide om Jezus - als eerste en als laatste.

Het is dan ook gepast dat het standbeeld meer weerspiegelt dan alleen het beeld van een man. Het stelt hem voor in de context van zijn hoge roeping. Op het beeld staat Billy te preken met een open Bijbel in zijn ene hand en wijst met zijn andere hand naar een passage in die Bijbel - Galaten 6:14. "Maar God verhoede dat ik zou roemen, behalve in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld aan mij gekruisigd is en ik aan de wereld."

Het standbeeld staat op een sokkel van roze graniet dat is gedolven in Salisbury, North Carolina. De voorkant van de sokkel identificeert Billy en zijn staat. In de linkerkant zijn de woorden gekerfd die tijdens vele kruistochten van Billy Graham werden gesproken - Johannes 14:6. "Jezus zei tegen hem: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.'" In de rechterkant van het voetstuk zijn de woorden van Johannes 3:16 gegraveerd. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Ze hadden geen woorden kunnen kiezen die de boodschap die Billy zo trouw predikte beter illustreren. Hoewel beide geschriften bekend zijn bij de meeste Christenen, bid ik dat we ze nooit als gewoon, afgezaagd of versleten zullen beschouwen. Dit, lieve vrienden, zijn de woorden van het eeuwige leven. Ze beschrijven de nederlaag van de dood, de verlossing van de wereld en die van elk individu dat zijn of haar leven aan Christus toevertrouwt.

Ik hoorde over een jonge dominee die zijn eerste preek hield in een hoofddienst van een grote kerk. Hij koos Johannes 3:16 als tekst. Hoewel dit misschien wel het bekendste vers in de Bijbel is, horen we er zelden over preken. Misschien zien sommigen het als "oude koek". De jonge prediker predikte een duidelijke en beknopte evangelieboodschap. Zijn inzichten waren niet nieuw. Hij sprak niet over het nieuwste in het theologische circuit. De onwetende zou de preek "gewoontjes" kunnen noemen. Het was allesbehalve gewoon!

Nadat de jonge prediker zijn boodschap had afgemaakt, nam de voorganger de kansel over en zei: "Blijf gewoon het oude, oude verhaal vertellen."

Vandaag de dag verkeert de planeet aarde in groot gevaar. Wereldleiders worden geconfronteerd met wereldoorlogen en burgeroorlogen. Economieën schaatsen gevaarlijk langs de rand van de ondergang. Kinderen is geleerd om zelfs tegen de meest elementaire fatsoensnormen in opstand te komen. Wat kunnen we in zo'n situatie doen? Hoe moeten we als christenen in deze wereld antwoorden?

We moeten doen wat Billy deed. In 2 Timoteüs 4:2 zei Paulus tegen de jonge Timoteüs: "Verkondig het woord." Jezus zei in Marcus 16:15: "Verkondig het evangelie". Het is niet onze taak om mensen te bekeren. Dat is de taak van de Heilige Geest. Het is onze taak om Gods woord trouw te verspreiden. En dat is een krachtig woord! In Handelingen 17:6 zeiden zelfs hun vijanden dat zij die het predikten "de wereld op zijn kop zetten". Wil jij de wereld veranderen? Wees dan trouw aan het Woord. Blijf het oude, oude verhaal vertellen.


Voor meer zie Hal Lindsey