www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnse vertegenwoordigers willen geen tweestatenoplossing; zij willen de Endlösung

8 februari 2024 door Alex McFarland

()

De pestkop op het schoolplein die het kleine meisje blauwe plekken geeft. De misdadiger die een oude vrouw op de rails van de metro dood duwt. De bende die een juwelierszaak overvalt en de eigenaar neersteekt. De lafaard die een auto overvalt en de bestuurder neerschiet. Ze zijn allemaal schuldig aan misdaden tegen onschuldige levens. De aborteur die een tang hanteert mag dan legaal een ongeboren baby doden, maar het einde is hetzelfde - onschuldig en levend een moment eerder, dood en afgedankt nu omdat iemand de macht had om het te doen.

De oorlog in Israël is slechts het meest recente voorbeeld van de verarming van het menselijk leven. De abortuspil, het geweer of de raket gericht op burgercentra zeggen allemaal dat macht gelijk staat aan recht. Mijn superieure idealen of brute kracht rechtvaardigen elke actie die ik onderneem. Als niemand me kan stoppen, heb ik gelijk. Politieke retoriek suggereert steun voor de onschuldigen, maar straatprotesten geloven de filosofie dat alles aanvaardbaar is als het je eigen zaak bevordert.

Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen, maar alleen als er geen onschuldige mensen sterven - nou ja, behalve Joden.

Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen, maar alleen als het hulp aan "onschuldige burgers" toestaat. Negeer de 4,8 miljard dollar die Hamas en de PA al gestolen hebben.

Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen, maar alleen als het belooft vluchtelingen op te vangen. Aangezien GEEN van de Arabische buurlanden dat zal doen.

Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen, maar het zou voor iedereen veel gemakkelijker zijn als de Joden gewoon zouden instemmen met hun dood. Ik weet zeker dat de VN een mooie bronzen plaquette zou regelen: "Dit land, kort bekend als Israël tijdens zijn bloeiperiode, wijzen we nu officieel aan als Palestijns erfgoed."

Dit is geen oorlog om land en dat is het ook nooit geweest. Israël heeft herhaaldelijk land opgegeven. De PLO, toen de PA, toen Hamas, heeft elke kans op vrede gemist. De Palestijnen hebben nooit een kans gemist om een kans te missen. Waarom? Omdat de krijgsheren en rijke theocraten die beweren het Palestijnse volk te vertegenwoordigen geen tweestatenoplossing willen; zij willen de definitieve oplossing.

"Van de rivier tot de zee, Palestina moet vrij zijn!" Iedereen die het land ooit heeft bezocht, zoals ik, kent de betekenis van het lied: Israël wordt in het oosten begrensd door de rivier de Jordaan en in het westen door de Middellandse Zee. "Van de rivier tot de zee" betekent maar één ding: "Alle Joden uitroeien!".

De dag na het bloedbad op Black Sabbath interviewde Al Jazeera een woordvoerder van Hamas. De presentator vroeg waarom Hamas "onschuldige burgers" aanviel. De woordvoerder snauwde: "We richten ons nooit op burgers ...", hij pauzeerde en voegde eraan toe: "... alleen op kolonisten." Tot eer van de interviewer drukte hij door. "Maar jullie raketten zijn gericht op Tel Aviv en Jeruzalem. Dat zijn geen nederzettingen in Gaza." De Hamas spreekbuis antwoordde: "Alle Joden zijn kolonisten." Lees: Alle Joden zijn legitieme doelwitten.

In een MEMRI TV interview op 1 november zei Hamas woordvoerder Ghazi Hamad: "Niemand moet ons de schuld geven voor de dingen die we doen. Op 7 oktober, 10 oktober, één miljoen oktober, alles wat we doen is gerechtvaardigd."

Herinnering: "Alles" omvatte het neerschieten van 364 concertbezoekers, tientallen onthoofdingen, het verbranden van een baby in een oven (het mortuarium vond het verkoolde lichaam terug met het ovenelement gesmolten in de ruggengraat van de baby), het neerschieten van vluchtende burgers, verkrachtingen, het nemen van 250 gijzelaars (slechts 20 militairen). Volgens de regels van de Conventie van Genève zijn dit allemaal oorlogsmisdaden: het ontheiligen van lichamen, verkrachten, vermoorden van kinderen, in brand steken van huizen met mensen erin, martelen en aanvallen van niet-militaire doelen, en dat gebeurde allemaal op 7 oktober.

Dit is geen partij kiezen of speculeren. Enkele tientallen internationale verslaggevers hebben de video's gezien. Deze daden en nog veel meer werden live uitgezonden via bodycams die de terroristen droegen terwijl ze de "alles wat we doen is gerechtvaardigd" filosofie vierden. Eén terrorist filmde zichzelf terwijl hij zijn ouders belde met de telefoon van een dode Joodse vrouw en zei: "Ik heb 10 Joden gedood... Zie je, het bloed kleeft nog aan mijn handen."

De oorlog tegen de Joden wordt gevoerd in de media en op universiteitscampussen in heel Amerika. Pro-life gevechten voor de ongeborenen werden op dezelfde plaatsen gevoerd. In elke strijd staan echte levens op het spel. Vrede, mensenrechten en fatsoen staan allemaal op het spel. Zoals elke strijd over het recht om te leven, is de strijd in Israël, moord in de Amerikaanse straten en in klinieken over de hele wereld meer spiritueel dan materieel.

God stelde Zijn pro-leven standpunt vast toen Hij het eerste leven schiep. Hij bevestigde dit door Christus toen Hij stierf aan het kruis, Zijn leven gaf voor het onze en de onmetelijke waarde van het leven liet zien. Wij nemen deel aan dat kwaad als we het menselijk leven devalueren, ontheiligen, verkorten en ontkrachten.

De natuurwet - het inzicht dat sommige dingen universeel slecht zijn en verboden moeten worden - is nog nooit zo duidelijk of noodzakelijk geweest.

Alex McFarland is apologeet, auteur, spreker, analist, CP-medewerker en pleitbezorger van de bijbelse waarheid.

Bron: 'Palestinian Representatives' Do Not Want A Two-State Solution; They Want The Final Solution - Harbingers Daily