www.wimjongman.nl

(homepagina)


Leven we in de eindtijd?

Door Raphael Almeida op 15 maart 2024

()

In verontrustende tijden, zoals de huidige oorlog en de aanhoudende COVID-19 pandemie, vragen veel mensen zich af of dit tekenen zijn dat de wereld ten einde loopt. Maar ervaren we echt de tekenen van het einde der tijden?

Eerst en vooral denk ik dat we, ongeacht of we ons in de eindtijd bevinden, ons niet op deze vraag moeten concentreren, maar dat we als gemeenschap altijd voorbereid moeten blijven. Jezus spoorde zijn discipelen aan om paraat te zijn en benadrukte het belang van voorbereid zijn in onzekere tijden.

"Maar over die dag of dat uur weet niemand,
zelfs de engelen in de hemel niet, noch de Zoon,
maar alleen de Vader." - Matteüs 24:36

Ik geloof dat we ons misschien nog niet in de eindtijd bevinden, maar we moeten waakzaam en bereid blijven. We zien echter dat de geest van de antichrist onder ons actief is. Nog maar een paar jaar geleden zou ik verwacht hebben dat de tekenen van de eindtijd duidelijk zouden zijn - geen kerken op straat, de onmogelijkheid om openlijk de naam van Jesjoea te verkondigen en wijdverspreide vervolging van gelovigen. Maar vandaag de dag zie ik de geest van de antichrist kerken infiltreren en de grenzen tussen waarheid en leugen vervagen.

"Lieve kinderen, dit is het laatste uur;
en zoals jullie gehoord hebben dat de antichrist komt,
zijn er nu al vele antichristen gekomen.
Zo weten we dat het de laatste ure is." - 1 Johannes 2:18

Ik geloof dat we getuige zullen zijn van grote kerken en conferenties, die allemaal ogenschijnlijk God aanbidden in de naam van Jesjoea. Maar onder de oppervlakte kan alles een show zijn - een leugen die de principes verraadt die het hart van God dierbaar zijn.

Hoe kunnen we voorbereid blijven temidden van deze misleiding? Ik geloof dat de geest van de antichrist drie belangrijke fundamenten aanvalt:

Het gezin: Traditionele gezinsstructuren worden op de proef gesteld, met niet-traditionele arrangementen die steeds gewoner worden, zelfs binnen de kerk. We zien een vervaging van genderrollen, schendingen van huwelijksverplichtingen en een afwijking van bijbelse opvoedingsprincipes.

Kerkgemeenschap: Er is een groeiende focus op grote evenementen en oppervlakkigheid binnen kerkgemeenschappen, waardoor de aandacht wordt afgeleid van echte relaties en spirituele groei. In plaats van het bevorderen van diepe banden en verantwoording, geven veel kerken prioriteit aan het creëren van entertainment.

Israël: Er is een geest van verdeeldheid aan het werk onder Israëli's en Arabieren, en we zien een wijdverspreide toename van antisemitische gebeurtenissen wereldwijd. In plaats van Israël te erkennen als Gods uitverkoren volk en zijn bestaansrecht te ondersteunen, is er een toename van vijandigheid en haat jegens onze natie.

"Op die dag, wanneer alle volken van de aarde
tegen haar verzameld zijn, zal ik Jeruzalem
tot een onwrikbare rots maken voor alle volken.
Allen die haar proberen te verplaatsen,
zullen zichzelf verwonden." - Zacharia 12:3

Hoewel je het misschien niet eens bent met mijn perspectief, is het cruciaal om te erkennen dat deze fundamenten de kern vormen van Gods hart. Laten we ons als wereldwijde kerkgemeenschap verenigen in gebed en waken voor valse leerstellingen en leugens die onze gemeenschappen infiltreren. We moeten standvastig blijven in ons geloof en de principes hoog houden die het hart van God dierbaar zijn.

Bron: Are We Living in the End Times? - Revive Israel