www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een einde maken aan de tweestatenwaan is de beste reactie op het bloedbad van 7 oktober.

T. Belman. Ik heb meer dan een uur lang gesproken met de auteur van dit artikel, die toevallig al heel lang een vriend van me is. Hij pusht het One State Plan als het antwoord op 7 oktober. Het houdt de annexatie in van A, B en C. Alle Arabieren die daar wonen, zouden blauwe kaarten krijgen. Dit artikel legt het verder uit.

Dr. Michael L. Wise 30 december 2023,

Er woedt een debat in Israël en in de Verenigde Staten tussen vrienden en vijanden van Israël: Wat is het militaire doel van Israël in Gaza? Wat zou de reactie van Israël moeten zijn op het bloedbad van 7 oktober?

Premier Netanyahu en zijn woordvoerders hebben zich vaak gecommitteerd aan de volgende drie doelstellingen voor de vijfde militaire campagne van Israël in Gaza in de afgelopen 75 jaar: De vrijlating van gijzelaars (niet de eerste keer); de eliminatie van Hamas (doet denken aan de eliminatie van de Fedayeen in 1956); en de verzekering dat Gaza niet langer een bedreiging zal vormen voor Israëlische burgers (klinkt als fase één van de Oslo-overdracht in 1995 en de belofte van Sharon bij de terugtrekking uit Gaza in 2005).

Dit zijn bewonderenswaardige en juiste doelstellingen, maar ze pakken de fundamentele oorsprong van de catastrofe niet aan en bieden geen basis voor een langdurige permanente oplossing. Het doet niets aan de onderliggende oorzaak van het Arabische terrorisme; het biedt geen routekaart om de wereldwijde perceptie van Israël te veranderen; noch moedigt het de uitbreiding van de Abraham Akkoorden aan of creëert het de mogelijkheid voor een echte toenadering tussen Israël en de meeste van zijn buren.

Het hoofddoel van het Arabische terrorisme is niet alleen het vermoorden van onschuldige burgers, maar, als ze er niet in slagen om de staat Israël uit te roeien, om het volk van Israël angst aan te jagen zodat het een tweestatenoplossing aanvaardt. Cynische Arabische leiders van Hamas, Hezbollah, Fatah, Islamitische Jihad, enz. evenals de Palestijnse Autoriteit die gefinancierd wordt door Israël-haters over de hele wereld, motiveren vaak zeer simpele volgelingen om gruwelijke terreurdaden te plegen om de uiteindelijke "bevrijding" van "Palestina" te bespoedigen.

De schandalige bewering dat Joden de Al-Aqsa moskee ontheiligen of in hemelsnaam bidden op de Tempelberg wordt gebruikt om massa's Arabieren aan te wakkeren en te stimuleren om terrorist te worden voor de zaak. Merk op dat Hamas het afschuwelijke bloedbad van 7 oktober "Operatie Al-Aqsa Vloed" noemt.

Tot op heden is terrorisme een succesvolle strategie. De terroristische agenda verdreef Israël uit Gaza en delen van Noord-Samaria in 2005. De pleitbezorgers van de barbaarse aanval van 7 oktober geloven dat terrorisme Israël uiteindelijk zal dwingen om te streven naar een tweestatenoplossing - de oprichting van een Palestijns-Arabische staat op wat zij noemen de 'Westelijke Jordaanoever' van het voormalige Hasjemitische Koninkrijk Transjordanië (Judea en Samaria) samen met de door Hamas geregeerde Gazastrook. Telkens wanneer het terrorisme weer oplaait, eisen naïeve vredelievende burgers van Israël dat Israël land opgeeft in ruil voor vrede en het einde van het terrorisme.

Ze dromen van een vreedzame Palestijns-Arabische staat in de achtertuin van Israël. Helaas maken de gruwelijke terroristische gebeurtenissen van Zwarte Simchat Thora, 7 oktober, overduidelijk dat de oprichting van een Palestijnse staat of het opgeven van de heerschappij over Judea en Samaria of opnieuw over Gaza tragische gevolgen zal hebben. Het plaatsen van Gaza onder Hamas en het onder controle plaatsen van Area A van de zogenaamde gematigde Palestijnse Autoriteit is een grove nalatigheid gebleken. Enorme wapenopslagplaatsen in Jenin en Tul Karm en Hebron en Shichem worden nu dagelijks ontdekt door de IDF.

Terug in november 2003 en meer recent in juni 2023 (wat eeuwen geleden lijkt), schreef ik dat de voortdurende militaire 'bezetting' van Judea en Samaria alleen dient om terrorisme tegen de burgers van Israël te motiveren en te stimuleren. In 1967 was het militaire bestuur van Israël in Judea en Samaria misschien verstandig, maar vandaag de dag is er alle reden voor Israël om de soevereiniteit over heel Judea & Samaria uit te roepen. Destijds was annexatie problematisch: Israël had te maken met de drie Arabische "Nee's van Khartoem". Geen vrede met Israël, Geen erkenning van Israël en Geen onderhandelingen met Israël.

Op dat moment sloten de Israëlische bevolking van amper 2,2 miljoen Joden en de wereldwijde politieke situatie de annexatie van Israël uit. Maar vandaag de dag zijn de feiten ter plaatse drastisch veranderd. De 56 jaar oude militaire bezetting van Judea en Samaria kan in geen enkel politiek, diplomatiek, militair, academisch of straatforum worden gerechtvaardigd. Toch is er nog steeds steun voor de tweestatenwaan als alternatief voor de huidige militaire bezetting.

Wat is de tweestatenwaan? De tweestatenwaan werd gepromoot door Israëlische leiders en media die geloofden dat de creatie van een vreedzame Arabische buur in Judea & Samaria & Gaza een einde zou maken aan het 100 jaar oude conflict.

-In 2005 trok Israël zich terug uit Gaza als een eerste stap in de richting van de oprichting van een Palestijnse staat.

-Kort daarna won Hamas parlementsverkiezingen in de Palestijnse Arabische gebieden met de belofte dat verder terrorisme uiteindelijk de oprichting van een Palestijnse staat in Judea en Samaria zou forceren en uiteindelijk de Joden de zee in zou drijven.

-Terroristen en Israëlhaters begonnen te scanderen "Bevrijd Palestina van de rivier tot aan de zee".

Vandaag begrijpen echter bijna alle Israëli's die in een tweestatenoplossing geloofden, dat de oprichting van een terroristische staat in de achtertuin van Israël zal leiden tot een catastrofe van epische afmetingen. Zelfs vóór 7 oktober zei president Isaac Herzog, die oorspronkelijk de terugtrekking uit Gaza steunde,

"Het was het juiste om te doen, maar vanuit veiligheidsperspectief was de terugtrekking zonder twijfel een vergissing. We hebben gefaald in onze inschatting dat Gaza na de terugtrekking het Hongkong van het Midden-Oosten zou worden. In plaats daarvan is het één grote raketbasis geworden." Hij wist niet hoe groot de militaire dreiging was of hoe groot het metrotunnelcomplex was.

Stel je voor dat je een Arabische moslim bent die in Israël of Judea en Samaria woont. Van kleuterschool tot volwassenheid heb je de boodschap gehoord dat terrorisme de oprichting van een Palestijns-Arabische staat zal bespoedigen. Je hoorde eindeloze proclamaties van hoge Israëlische leiders en politici, de media, de president en de staats- en defensiesecretarissen van de VS, EU-vertegenwoordigers en diplomaten over de hele wereld die eisten dat Israël een Palestijns-Arabische staat zou oprichten in zijn achtertuin en zich zou terugtrekken uit Judea & Samaria en delen van Jeruzalem. Hoe zou jij je voelen? Hoe zou jij reageren?

Opmerkelijk is dat, ondanks het aanhoren van een spervuur van tweestatenbeloften, veel Arabieren die in Israël wonen, in tegenstelling tot degenen die in 2021 in gemengde steden rellen uitbraken, loyale burgers lijken te zijn en deelnemen aan het succes van Israël. Ze genieten en waarderen de voordelen van het leven in een democratische Joodse Staat. Niemand verhuist uit Israël om onder de autocratische Palestijnse Autoriteit in Ramallah, Nablus. Hebron of Jenin. Omgekeerd dromen de meeste Arabieren die onder de "verlichte" corrupte Palestijnse Autoriteit leven van het ontvangen van een blauwe Israëlische identiteitskaart met alle voordelen van het leven in het Israël van de "Groene Lijn".

Wanneer Israël de soevereiniteit uitroept, wat zal dan de status zijn van de Arabische inwoners die in Judea & Samaria wonen? In de Onafhankelijkheidsverklaring van Israël werd verklaard dat alle inwoners burgerlijke en religieuze rechten zouden hebben. Vandaag de dag is de 20% niet-joodse bevolking van Israël, bestaande uit moslims en christenen, volwaardige burgers en vertegenwoordigd in alle geledingen van het Israëlische leven - als MK's, ministers, rechters, professoren en senior leiders in het bedrijfsleven en de gemeenschap. Israël respecteert zijn niet-joodse burgers, die met volledig gelijke rechten in een democratische joodse staat leven.

Er zijn verschillende benaderingen voorgesteld met betrekking tot de status van de 1,7 miljoen Arabische inwoners van Judea en Samaria na de soevereiniteitsverklaring. Eén suggestie stelt voor dat nieuwe inwoners die deel willen uitmaken van Israël dezelfde status krijgen als 95% van de Arabieren in Jeruzalem, waarbij ze blauwe Israëlische identiteitskaarten krijgen met alle bijbehorende voordelen. Ze zullen hun gemeentelijke zaken beheren en hun lokale leiders democratisch kiezen, maar ze hebben geen stemrecht in nationale verkiezingen. Bovendien zullen ze, net zoals inwoners van Puerto Rico en Washington D.C. in het Amerikaanse Congres, het recht hebben om waarnemers in de Knesset te kiezen die hen zullen vertegenwoordigen met betrekking tot interne aangelegenheden.

Zodra Israël de soevereiniteit uitroept en een einde maakt aan de tweestatenwaan, zal meer dan 100 jaar Arabisch terrorisme overwonnen zijn. Veel van Israëls buren zullen Israëls overwinning vieren en de uitgebreide Abraham Akkoorden zullen het Midden-Oosten een nieuw gezicht geven.

Dr. Michael Wise is een oprichter en investeerder in talrijke technologiebedrijven. Hij is afgestudeerd aan YU en heeft een PhD in Theoretische Natuurkunde van Brandeis U., is de auteur van de Israël demografie studie (BESA).en heeft talrijke artikelen gepubliceerd over Israël soevereiniteit en demografie in Judea en Samaria. mlwise@gmail.com

Bron: Ending the two-state delusion is the best response to the October 7 massacre. – ISRAPUNDIT