www.wimjongman.nl

(homepagina)


Op dun ijs met God: Het groeiende verraad van Israël en de obsessie om Jeruzalem te verdelen

Door Jonathan Brentner 29 januari 2024

()

Wat haar beleid ten aanzien van Israël betreft, begeeft de regering Biden zich op glad ijs. In de natuur betekent dit gevaar en dood. Als Israël Gods uitverkoren volk blijft aan wie Hij het Land Israël gaf, en dat is het, dan is de huidige houding van de Amerikaanse regering op zijn best roekeloos.

Laten we beginnen met te onderzoeken wat president Biden en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ter tafel brengen. Ze beweren dat de enige weg naar vrede de oprichting van een Palestijnse staat is, die zowel het land als Jeruzalem zou verdelen. Erger nog, ze proberen de Israëlische premier Netanyahu te dwingen hun oplossing te accepteren.

In een artikel op haar website schreef Caroline Glick: "De regering Biden liet dinsdag haar hand zien toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken Israël een ultimatum stelde om de Palestijnse staat te steunen of het risico te lopen gedemoniseerd te worden door de regering".

Dit is chantage; de VS probeert zijn wil op te leggen in weerwil van de gekozen leider van Israël. Deze harde aanpak getuigt van een totaal gebrek aan zorg voor het Israëlische volk.

De Harbinger's Daily update van 22 januari 2024 over Israëls voortdurende oorlog bevat citaten van de Israëlische premier waarin hij verklaart het totaal oneens te zijn met de regering Biden. Onlangs verwierp hij de oplossing van de Amerikaanse president van een niet gemilitariseerde Palestijnse staat. Daarbij zei hij: "Ik zal geen compromis sluiten over de volledige Israëlische veiligheidscontrole over al het grondgebied ten westen van de rivier de Jordaan."

Naïviteit

Als we de positie van de Palestijnen in ogenschouw nemen, moeten we ons afvragen of de regering Biden naïef is of opzettelijk probeert het voortbestaan van Israël in gevaar te brengen.

Opiniepeiling na opiniepeiling laat zien dat de Palestijnen geen voorstander zijn van een tweestatenoplossing. De slogan van "van de rivier tot aan de zee", die we horen tijdens demonstraties over de hele wereld, laat hun ware bedoeling zien: de totale afschaffing van Israël.

De Harbinger's Daily Update van 22 januari 2024 citeerde Khaled Mashal, een woordvoerder van Hamas, die verklaarde dat hun doel de "eliminatie" van de natie Israël is.

Is Biden echt zo onwetend over hun eisen dat hij veronderstelt dat het geven van een deel van het land aan de Palestijnen hun moorddadige haat tegen Israël zal verzachten en tot vrede zal leiden? Zijn degenen die streven naar een tweestatenoplossing echt zo naïef om te denken dat dit de weg naar vrede is, terwijl degenen die Israël aanvallen het overduidelijk maken dat ze Israël van de kaart willen vegen? Dat valt te betwijfelen.

God trotseren

Ook al is de natie Israël op dit moment verre van een goddelijke entiteit, het Land behoort God toe en Hij heeft het aan de nakomelingen van Jakob geschonken. Hoewel het vreedzame genot van het Land altijd afhankelijk is geweest van de trouw van het volk, gaf de Heer het aan hen als een "eeuwig verbond" (Psalm 105:7-11). Bovendien maakt de Schrift duidelijk dat Hij elke verdeling van het Land verbiedt, wat de wereld nu voorstelt als de enige weg naar vrede.

Dit is slechts het begin van de obsessie van de wereld met Jeruzalem en het Land Israël (zie Zacharia 12:1-4). In Joël 3:1-3 verwijst de Heer naar de pogingen van de naties om Zijn Land te verdelen als een reden voor Zijn oordeel over hen in de laatste climatische strijd, die waarschijnlijk Zijn vernietiging van de legers van de wereld is bij Zijn Tweede Komst. God zal streng oordelen over hen die Zijn Land willen verdelen.

Dun ijs

De Heer heeft Zijn ongenoegen al laten zien over de pogingen van de Amerikaanse presidenten om Israël onder druk te zetten om land op te geven in ruil voor vrede. Ik heb verschillende correlaties gelezen tussen natuurrampen die de V.S. treffen als het resultaat van het streven van de V.S. om zulke deals te sluiten tussen Israël en haar vijanden.

Eén website somt meer dan een dozijn voorvallen op waarbij God Zijn ongenoegen toont over de pogingen van de Amerikaanse regering om deals te vergemakkelijken die het Land Israël zouden verdelen. Sommigen beweren dat dit slechts "toevalligheden" zijn, maar het is veel te vaak gebeurd om geen waarschuwing van de Heer te zijn.

Daarom zeg ik dat de regering Biden zich op opmerkelijk dun ijs begeeft met haar slinkse steun aan oplossingen die het welzijn van het volk Israël in gevaar brengen.

Ik weet niet wanneer het ijs zal breken voor de regering Biden of voor andere naties die de tweestatenoplossing aan Israël willen opdringen, maar de Bijbel waarschuwt dat het zeker niet goed met hen zal aflopen.

De denkwijze van de wereld met betrekking tot Israël duidt op de nabijheid van de zevenjarige Verdrukking, de tijd van "Jakobs benauwdheid". Hoewel het groeiende verraad van Israël door Amerika en andere naties ons zorgen baart, heeft de Bijbel lang geleden al verklaard dat dit in de laatste dagen zou gebeuren. Het is een onderdeel van Gods plan om Zijn volk tot geloof in de ware Messias te brengen voordat Hij terugkeert om Zijn heerschappij in Sion te vestigen.

Voor ons is de toegenomen aandacht van de wereld voor Israël een teken dat we binnenkort de wereld zullen verlaten.

Jonathan Brentner is auteur, schrijver, bijbelleraar en levert bijdragen voor Harbinger's Daily en Rapture Ready.

Bron: On Thin Ice With God: The Growing Betrayal of Israel And Obsession With Dividing Jerusalem - Harbingers Daily