www.wimjongman.nl

(homepagina)


De duivel zit in de details: Socialisme - De golf van de toekomst of een mislukte en failliete ideologie

Door Tim Moore - 14 februari 2024

( )

Afbeeldingen via Pixabay

Nu onze cultuur steeds meer het socialisme en communisme omarmt, vraag je je misschien af wat er in hemelsnaam aan de hand is. Laten we wat lagen afpellen en ontdekken dat de duivel echt in de details zit. Laten we begrijpen waarom het socialisme zo aantrekkelijk is geworden. En dus wil ik ons meenemen naar de wortels van de ideologie en wat rook wegblazen.

Amerikaanse studenten, of het nu op openbare scholen is of op universitair niveau, worden gepropageerd met ideologieën die de Joods-Christelijke waarden verwerpen die de meesten van ons delen. Onderzoek onder millennials tussen de 25 en 30 jaar heeft aangetoond dat zij geloven dat George W. Bush de afgelopen honderd jaar meer mensen heeft vermoord dan zelfs Jozef Stalin! Kun je je dat voorstellen?

Je denkt: "Wat is er in hemelsnaam aan de hand? Hoe kunnen ze zo misleid zijn?" Nou, dit is de trieste realiteit - veel liberale kerken zijn op de ideologische kar gesprongen en hebben wat zij noemen de bevrijdingstheologie omarmd. Ze zijn begonnen de joods-christelijke waarden van het christelijk geloof af te wijzen en zeggen dat dit geloof neerkomt op "blank kolonialisme". En ze omarmen ideologieën die leiden naar absoluut atheïsme.

De oorsprong van sommige van deze dwalende ideologieën - communisme, socialisme en kritische theorie - komt in grote lijnen van een man genaamd Karl Marx. Karl Marx werd geboren in Duitsland. Hij was een Jood. Hij groeide op in een gezin dat overwegend katholiek of luthers was. Maar al op jonge leeftijd begon Marx sommige overtuigingen van zijn ouders en grootouders te negeren. Toen hij naar een openbare universiteit ging, ontmoette hij een theologieprofessor die een overtuigd atheïst was. Ja, een theologieprofessor die atheïst was! Karl Marx voelde zich aangetrokken tot deze man. Ze begonnen samen een krant voor studenten en anderen waarin ze het Atheïsme propageerden en het Christendom afwezen. In Triëst, Duitsland, één van de plaatsen waar de Kerk voor het eerst voet aan de grond kreeg in Duitsland, bespotten deze twee Christenen, zelfs op hun heilige dagen, en ze deden dingen om aandacht te krijgen en pleitten voor het Atheïsme.

Na verloop van tijd ontwikkelde Karl Marx niet alleen een haat tegen de kerk en het christendom, maar ook een fascinatie voor het occulte. Hij voelde zich aangetrokken tot satanische beelden en gedachten en raakte gefixeerd op de hel en de duivel zelf. Marx' vrienden vreesden dat hij bezeten was geraakt! Hij vertoonde een diepe haat tegen de mensheid in het algemeen en tegen vrouwen in het bijzonder, en een absolute minachting voor de kerk.

Zijn vrienden waren bang dat hij een demon in zich had. Dit feit werd gedocumenteerd in een geweldig boek van de schrijver Paul Kengor genaamd The Devil and Karl Marx. Kengor documenteert hoe Marx niet alleen de ideologie van het atheïsme omarmde, maar ook een haat tegen alles wat specifiek christelijk was. Marx gaf zelf toe dat hij zich aangetrokken leek te voelen tot duistere en kwade gedachten, alsof iemand in hem hem ervan overtuigde om zich af te keren van de ware en levende God.

We kennen allemaal de rest van het verhaal. In de afgelopen 120 jaar heeft de marxistische ideologie meer menselijk lijden veroorzaakt dan enige andere ideologie in de geschiedenis van de mensheid. Waarom? Omdat mensen die de marxistische ideologie omarmen God verwerpen en elke externe structuur van overtuigingen over wat goed en fout is, verwerpen. Voor hen moet de mensheid aan haar eigen ontwerpen worden overgelaten. Marxisten promoten ook de opkomst van een wereldwijd Humanisme dat volgens hen tot grotere menselijke welvaart zal leiden.

De geschiedenis bewijst echter dat marxisme onvermijdelijk leidt tot meer dood en verderf. Kijk maar naar Rusland onder Jozef Stalin. Kijk naar Cambodja onder Pol Pot en de communisten die dat land regeerden. Kijk naar elke andere communistische of socialistische natie die ooit heeft bestaan. Op dit moment zijn we er zelfs getuige van hoe Venezuela, ooit een van de meest welvarende landen in Zuid-Amerika, vervalt tot bittere armoede en een verlies van alle vrijheden van het volk onder het socialisme.

En toch lijken jonge mensen in Amerika het socialisme te willen omarmen als de hoop voor de toekomst. Als Christenen zou ik er bij ons allen op willen aandringen om ernstig te strijden tegen die mislukte en failliete ideologie.

Kijk naar wat Judas schreef in Judas 1:3: "Geliefden, ik heb mijn uiterste best gedaan om u te schrijven over onze gezamenlijke redding, maar ik voelde de noodzaak om u te schrijven met de oproep dat u ernstig moet strijden voor het geloof dat eens voor altijd aan de heiligen is overgeleverd." We moeten ernstig strijden in onze cultuur, in onze kerken en in onze gezinnen. En inderdaad, als je een ouder bent van een leerling die naar een openbare school gaat, of dat nu op middelbaar of universitair niveau is, dan moet je ervoor zorgen dat je serieus voor hun geloof strijdt, omdat ze andere stemmen zullen horen die hen vertellen dat ze hun christelijk geloof moeten verwerpen. Ze worden door hun leraren geïndoctrineerd om alle goddelijke overtuigingen die aan hen zijn overgeleverd te verwerpen.

Ik sluit af met een woord dat Jezus Christus deelde met de kerk in Sardis. Johannes legde in Openbaring 3:3 de woorden van Jezus Christus vast toen Hij zei: "Denk er dus aan wat u hebt ontvangen en gehoord, en bewaar het en bekeer u." Met andere woorden: werp de overtuigingen die God ons heeft overgeleverd niet terzijde. Volg de voorstanders van de Kritische Theorie niet. Marx pleitte ervoor om alles te bekritiseren, en niet om de structuren die we hebben op te bouwen. Toen hij leerde om kritiek te leveren, bedoelde hij om alle structuren af te breken - met name sociaaleconomische structuren, het gezin en de kerk en het christendom in het bijzonder. Vandaag de dag realiseren de voorstanders van de Kritische Theorie, of het nu in de politiek, theologie of rassenverhoudingen is, zich dat hun uiteindelijke doel is om alle structuren die door Joods-Christelijke waarden in stand worden gehouden af te breken, zodat ze een ideologie kunnen opbouwen die gebaseerd is op totaal Atheïsme.

Jezus gebood de kerk in Sardis in Openbaring 3:2 om "Wakker te worden!". Het is tijd voor ons om wakker te worden en de dreiging te herkennen die zich om ons heen vermenigvuldigt, en om serieus te strijden voor het christelijk geloof.

Tim Moore is een gepensioneerde luchtmachtkolonel en de CEO en Senior Evangelist van Lion & Lamb Ministries.

Bron: Devil In The Details: Socialism— The Wave Of The Future Or A Failed And Bankrupt Ideology - Harbingers Daily