www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zo duidelijk als het maar kan: De Bijbel is duidelijk over de vervoering... Waarom dan al dat debat?

Door Skip Heitzig - 7 februari 2024

( )

Afbeelding van John Potter via Pixabay

Eerste Thessalonicenzen 4 zegt: "Dan zullen wij, die leven en overblijven, samen met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar daarom met deze woorden" (vers 17-18). Dat komt uit de klassieke passage in het Nieuwe Testament over de opname van de kerk, wanneer Jezus ons komt halen voorafgaand aan de verdrukking.

Je zou kunnen zeggen: "Wacht eens even, ik heb het woord opname niet gelezen in dat vers." Dat komt omdat je niet de juiste vertaling leest. In de Latijnse Vulgaat staat het woord rapio, waar we ons woord rapture (opname) vandaan halen, wat grijpen betekent, onmiddellijk wegvoeren, of wegnemen.

Het woord in het Griekse Nieuwe Testament is harpazó. Dat is het woord dat alle problemen en discussies veroorzaakt. Het betekent gegrepen worden, met geweld nemen, wegnemen, plukken, vangen of trekken. Harpazó komt in dertien verzen in het Nieuwe Testament voor. Het wordt gebruikt om een wolf te beschrijven die een schaap grijpt in Johannes 10:12 en, in Matteüs 11:12, om een koninkrijk plotseling en met geweld in te nemen.

Vijf keer verwijst harpazó naar het op bovennatuurlijke wijze verplaatsen van een persoon van de ene locatie naar de andere. De beste vertaling is dus onmiddellijk wegnemen, bijna gewelddadig met geweld wegnemen en ergens anders plaatsen. Handelingen 8 zegt: "De Geest van de Heer ving Filippus weg" (v. 39). De apostel Paulus zei dat hij "werd opgenomen in het paradijs" (2 Korintiërs 12:4). Beide keren is het hetzelfde woord, wat betekent dat ze op bovennatuurlijke wijze van de ene plaats naar de andere werden verplaatst.

Vergelijk dat eens met de twee mannen in het Oude Testament die door God op bovennatuurlijke wijze naar de hemel werden gebracht: Henoch in Genesis 5:24 en Elia in 2 Koningen 2:11.

Kenneth Wuest, die professor Grieks was aan het Moody Bible Institute, deed een vierdelige serie woordstudies in het Griekse Nieuwe Testament. Daarin breidde hij 1 Tessalonicenzen 4:17 uit met alle nuances van het Griekse begrip om ons de beste betekenis te geven: "Dan wat ons betreft die leven en wij die achterblijven, samen met hen zullen we met geweld worden weggerukt in [massa's heiligen die de verschijning hebben van] wolken voor een welkome ontmoeting met de Heer in de lagere atmosfeer." Duidelijker kan het niet. We zullen onmiddellijk worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten en dan zullen we bij de Heer zijn.

Toen Jezus tegen zijn discipelen zei: "Ik ga weg, maar ik kom terug en dan zal ik jullie tot Mij nemen", begrepen ze dat niet. Maar met het voordeel van een volledige openbaring van het hele Nieuwe Testament, inclusief alle brieven en het boek Openbaring, weten we dat er twee fasen zijn: de opname en de tweede komst. En we hebben te maken met de eerste fase.

Eerste Korintiërs 15:51-52 zegt: "Wij zullen niet allen slapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden." We zullen onmiddellijk veranderen van sterfelijk in onsterfelijk, onvergankelijk en bovennatuurlijk. En we zullen al onze vrienden en familieleden ontmoeten die van Jezus hielden en ons voorgingen.

Ik ben dol op dat liedje van James Milton Black dat meestal in plattelandskerken wordt gezongen: "When the roll is called up yonder, I'll be there." We zullen er allemaal zijn als we in Hem geloven. Het is de grote hoop, wat Paulus "de gezegende hoop" van de gemeente noemde (Titus 2:13). Ik hoop dat je klaar bent voor die gebeurtenis.

Skip Heitzig is auteur, presentator van het landelijke radioprogramma "Connect with Skip Heitzig", senior pastor van Calvary Church in Albuquerque en lid van verschillende besturen, waaronder Samaritan's Purse.

Bron: As Plain As It Gets: The Bible Is Clear On The Rapture... So Why All The Debate? - Harbingers Daily