www.wimjongman.nl

(homepagina)


Diversiteit' is een afgod geworden in onze samenleving - en het produceert racistische en vooringenomen mensen

Door Skip Heitzig 12 juni 2024

()

Het standpunt van de Bijbel over vooroordelen, gelijkheid en onpartijdigheid is compleet anders dan een moderne beweging in onze cultuur die bekend staat als "de DEI-beweging."

61% van de volwassenen moet een soort DEI-training volgen in de bedrijfsstructuur in de wereld waarin wij leven. Het is toevallig een industrie van 9,4 miljard dollar - ja, mensen verdienen geld aan dit soort indoctrinatie.

DEI betekent gewoon "diversiteit, gelijkheid en inclusie". Het is een gedwongen integratie die je wordt opgedrongen op basis van ras, etniciteit en "seksuele geaardheid". Op het werk of in het onderwijs worden mensen niet geselecteerd op basis van hun vaardigheden of bekwaamheid, maar op basis van de meest oppervlakkige van alle factoren. Wat dat oplevert is iets dat bekend staat als "tokenisme", waarbij je een symbolisch aantal mensen krijgt die in die categorie passen in plaats van de best mogelijke mensen die het werk kunnen doen.

Het klinkt alsof het een nobele poging is om racisme en seksuele discriminatie ongedaan te maken. Maar wat het uiteindelijk doet, is racistische en bevooroordeelde mensen voortbrengen.

Ibram X Kendi is een opvoeder en activist die gelooft dat alle aspecten van de samenleving racistisch zijn. Als je die bewering ontkent, bewijst dat volgens Ibram dat je nog een grotere racist bent. Hij ging zelfs zo ver dat hij zei: "De enige remedie tegen passieve discriminatie is aanwezige discriminatie."

Hoor je wat hij zegt? Wat hij zegt is dat twee fouten een goede maken. Omdat je gediscrimineerd bent, zelfs als je ontkent dat dat waar is, moeten we je discrimineren.

Wat betekent dat in praktische termen? Het betekent dat jij en ik op het punt staan om in een zeer gevaarlijke samenleving terecht te komen. Waarom is dat? Omdat het betekent dat bijvoorbeeld medische scholen die een oncologisch onderzoeker moeten aannemen, niet zullen zoeken naar iemand die de beste is in zijn vakgebied, maar naar iemand die gender vloeibaar is of een bepaald ras of etniciteit heeft. Je moet dat quotum vullen.

Het betekent dat lijnpiloten wel of niet de beste piloten zijn. Laat me je een vraag stellen: Heb je liever dat je piloot iemand is die past in het DEI-paradigma, of heb je liever de best mogelijke piloot die het werk kan doen? Dat is de moeilijkheid.

Deze recente trend in onze cultuur is gebaseerd op het geloof dat bepaalde groepen schuldig zijn en bepaalde andere groepen onschuldig. De schuldigen zijn de "onderdrukkersklasse" en de onschuldigen zijn de "slachtofferklasse". Je wordt niet individueel maar collectief als groep beoordeeld, gezien, gewaardeerd en behandeld omdat je toevallig een bepaalde achtergrond, etniciteit of huidskleur hebt. Je bent of de onderdrukker of het slachtoffer.

Als je toevallig tot de slachtofferklasse behoort vanwege je huidskleur of seksuele voorkeur, dan staan scholen, banen en bedrijfsstructuren voor je open die dat voor anderen niet zouden zijn. Dat is de maatschappij waarin we leven.

Laten we nu teruggaan naar de Bijbel. Wat heeft de Bijbel te zeggen over inclusie? Nou, "insluiting" is een Bijbels concept - het wordt de Gemeente genoemd. De gemeente heeft een fundamentele verlossende eigenschap, omdat ze door God is ontworpen om ons te ontdoen van de klassenstructuur en de verschillen tussen ons en onze identiteit alleen in Christus te vinden.

Daarom schrijft Paulus in Galaten 3:28: "Er is Jood noch Griek, er is slaaf noch vrije, er is man noch vrouw, want gij zijt allen één in Christus Jezus."

Alle onderscheidingen, alle kleine classificaties zijn afgeschaft omdat jij en ik nu deel uitmaken van de gemeente - het lichaam van Christus. Culturele verschillen, ras, geslacht zijn allemaal opgenomen in de Gemeente. Onze identiteit ligt niet in die subgroepen, maar in de groep, het lichaam van Christus.

In Efeziërs hoofdstuk 2 was er vijandigheid tussen twee etnische groepen, de ene was Joods en de andere niet-Joods. Paulus schrijft: "Want Hij [Christus] is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, en die de tussenmuur tussen ons heeft afgebroken... om in Zichzelf uit tweeën één nieuwe mens te maken, en zo vrede te maken; en opdat Hij beiden in één lichaam met God verzoent door het kruis, en daardoor de vijandschap gedood heeft...".

Zonder de gemeente wordt verscheidenheid een afgod die we aanbidden in plaats van een bijproduct van degene die we aanbidden. Het soort diversiteit van de "DEI-beweging" in de wereld zal mensen veranderen in zeer egocentrische, verdeelde groepen van mensen.

Christus verzoende beide groepen met God door middel van zijn dood en onze vijandigheid tegenover elkaar werd gedood. Het gaat er niet om dat je bruin, wit, zwart, man of vrouw bent. Je bent een kind van God. Je bent een zoon of dochter van de Levende God in de Gemeente. Dat is waar diversiteit en inclusie hun hoogtepunt bereiken.

Skip Heitzig is auteur, presentator van het landelijke radioprogramma "Connect with Skip Heitzig", senior pastor van Calvary Church in Albuquerque en heeft zitting in verschillende besturen, waaronder Samaritan's Purse.

Bron: 'Diversity' Has Become An Idol In Our Society — And It's Producing Racist And Prejudice People - Harbinger's Daily