www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dictators aanstellen

Door Terry James op: 17 januari 2024

()

De grote profeet Daniël kreeg een immense profetische voorkennis. Hij zag de opkomst van koninkrijken en hun hoofdrolspelers. Hij zag het einde van al deze wereldrijken en hun koningen, of hiërarchie. Toch mocht hij niet weten hoe de dingen afliepen met betrekking tot zijn geliefde natie Israël of de planeet - tenminste niet tot in de kleinste details.

Hij mocht niet zien wat jij en ik op dit moment mogen meemaken met betrekking tot de voltooiing van "al deze dingen" waarvan Jezus ons vertelde dat we ernaar moesten uitkijken, zoals opgetekend in Lucas 21:28. En iedereen die bijbels gecentreerd is en "kijkt", zoals de Heer ons volgens Marcus 13:37 opdraagt, is getuige van een fenomenale enscenering van het einde van het tijdperk en het begin van Daniëls zeventigste week - de Verdrukking.

Hier is wat de profeet door de engel werd verteld in hun woordenwisseling toen Daniël wilde weten wat het einde van zijn volk zou zijn:

"Maar gij, o Daniël, sluit de woorden, en verzegel het boek, tot de tijd van het einde; velen zullen heen en weer rennen, en de kennis zal vermeerderd worden" (Daniël 12:4).

Daniël antwoordde als volgt:

"En ik hoorde, maar ik begreep het niet; toen zeide ik: Mijn Here, wat zal het einde zijn van deze dingen? En Hij zeide: Ga heen, Daniël, want de woorden zijn gesloten en verzegeld tot de tijd van het einde" (Daniël 12:8-9).

Veel waarnemers van deze tijd - waaronder ondergetekende - geloven dat deze woorden en dit boek nu voor ons worden geopend om deze eindtijd, die leidt tot de triomfantelijke terugkeer van Christus, te onderscheiden.

Een van de meest fascinerende aspecten van het "kijken" naar alle ontwikkelingen, voor mij althans, is de opkomst van dictators en het feit dat de Hemel hen toestaat hun slechte daden te doen. En ik reken tot die boosaardige groep veel van de leiders binnen de Amerikaanse politieke machtsstructuur, zowel gekozen als aangesteld, of zelfs alleen maar ingevoegd binnen die structuur vanwege de invloed die hun rijkdom hen geeft.

We hebben hen alles zien doen in hun bedrog en hun samenzweerderige pogingen om deze natie te veranderen in een natie die volledig geregeerd wordt door krankzinnig beleid en tirannieke slavernij. Ze hebben nog niet het niveau bereikt van een Adolf Hitler, Josef Stalin of zelfs een Vladimir Poetin of Xi Jinping. Maar ze willen Amerika meenemen in hun eigen kijk op hoe de wereld eruit zou moeten zien. En die visie is dat zij aan de top staan, met de rest van ons hier om hen te dienen. Dit is het menselijke minionen-element binnen de Efeziërs 6:12 cabal waartegen wij, die de naam van Christus dragen, worstelen, zoals Paulus het uitdrukte.

Dus toen ik de nieuwe voorzitter van het Huis, Mike Johnson, hoorde spreken, brachten zijn woorden mijn nieuwsgierigheidsmeter op gang die misschien een beetje lijkt op wat de profeet Daniël voelde toen hij het einde van al deze wereldse boosaardigheid wilde weten.

De woorden van voorzitter Johnson waren als volgt.

"Ik geloof niet dat er toeval bestaat in een zaak als deze," zei Johnson tijdens zijn aanvaardingstoespraak op 25 oktober in de kamer van het Huis. "Ik geloof dat de Schrift, de Bijbel, heel duidelijk is dat God degene is die de gezagsdragers doet opstaan. Hij heeft ieder van jullie, ons allemaal, opgewekt en ik geloof dat God heeft verordend en toegestaan dat ieder van ons hier is gebracht voor dit specifieke moment in deze tijd. Dit is mijn overtuiging. Ik geloof dat ieder van ons vandaag een enorme verantwoordelijkheid heeft om de gaven te gebruiken die God ons heeft gegeven om de buitengewone mensen van dit geweldige land te dienen, en zij verdienen het, en om ervoor te zorgen dat onze republiek overeind blijft als het grote baken van licht en hoop en vrijheid in een wereld die dat wanhopig nodig heeft."

De heer Johnson is een openhartig en toegewijd christen en ik juich het toe dat hij opstaat en verklaart dat zaken op Gods manier moeten worden gedaan. Ik ben dankbaar dat hij in deze belangrijke positie is geplaatst op dit kritieke moment in de beweging van onze natie door de geschiedenis.

Maar de gedachte kwam bij me op. Ja. Ik geloof dat God Mike Johnson voor dit moment heeft opgewekt. En ik geloof dat God alle mensen doet opstaan die de macht krijgen om te regeren. Johnsons geloof is gebaseerd op de woorden van Daniel.

"Toen werd het geheim aan Daniël geopenbaard in een nachtelijk visioen. Toen zegende Daniël de God van de hemel. Daniël antwoordde en zei: Gezegend zij de naam van God tot in eeuwigheid, want wijsheid en macht zijn van Hem: En Hij verandert de tijden en de seizoenen; Hij verwijdert koningen en richt koningen op; Hij geeft wijsheid aan wijzen en kennis aan verstandigen: Hij openbaart de diepe en geheime dingen; Hij weet wat in de duisternis is, en het licht woont bij Hem" (Daniël 2:19-22).

Daniël, de grote man van God, had het natuurlijk bij het rechte eind. Hij bevestigt met heel zijn hart dat God te allen tijde de volledige controle heeft en dat er niets gebeurt zonder dat Hij het voor het zeggen heeft.

Maar de sleutel hier, voor de titel van ons commentaar, zijn de geïnspireerde woorden van de profeet: "Hij verwijdert koningen en zet koningen op. "

God wekt inderdaad leiders op, zoals Mike Johnson de toehoorders vertelde - van wie sommigen zelf diep in die verdorven Efeziërs 6:12-kabaal zitten. En de vraag prikkelt mijn nieuwsgierigheid, net als die van jou waarschijnlijk.

Waarom, als God alles onder controle heeft, staat Hij dan toe dat deze kwaadaardige types de macht krijgen en de afschuwelijke dingen doen die ze doen? Zoals bijvoorbeeld, waarom mochten de leiders van dat Hamas-terroristengroepje van demonisch geïnspireerde horde zulke bloeddorstige gruweldaden plannen en uitvoeren op 7 oktober?

Het antwoord dat bij me opkomt is niet een antwoord dat de intense vurigheid van de vraag wegneemt. Maar het biedt wel troost. Ik denk dat, hoewel onze eindige geesten zo'n oneindige omgang door een soevereine God met zo'n absoluut onbegrijpelijk kwaad als dat wat zonde heet niet volledig kunnen begrijpen, het een geloofsopbouwende zaak is om te accepteren dat God de touwtjes in handen heeft, hoe de dingen er ook anders uitzien. Daniëls verhaal over zijn geloof is het meest relevant voor de acceptatie dat God alle met zonde verzadigde activiteiten van zelfs de meest kwaadaardige wereldleiders gebruikt om uiteindelijk alle dingen terug te brengen naar de perfectie die verloren ging toen de ongerechtigheid Lucifer's geest binnendrong.

Dus God, die het einde van het begin kent, wekt zowel dictators als godvruchtige mensen op om Zijn bevelen uit te voeren. De antichrist zal ten tonele verschijnen en Gods grote doel volbrengen. Zoals Daniël op die waarheid rekende - zo kunnen wij er ook op rekenen!

Bron: Raising up Dictators :: By Terry James - Rapture Ready