www.wimjongman.nl

(homepagina)


Devotionals

5 februari 2024

()

We weten dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, voor hen die geroepen zijn naar zijn voornemen. Is dat waar? Ja. Ben ik blij dat het waar is? Ja. En wanneer is het waar? Nu.

Alle dingen werken samen ten goede. "Ik zie het niet." Dat is geen onderdeel van het vers, dat je het moet zien. Terwijl de vrucht die geduld heet nog steeds groeit, is het nu. God is aan het werk. En zelfs als je moeilijke tijden doormaakt, is Hij nog steeds aan het werk. Alle dingen zijn goed. Dus ik hoop dat je begrijpt dat we in de laatste dagen leven. Er zijn essentiële dingen die we allemaal moeten weten en oefenen, ongeacht de omstandigheden. En ik kan jullie vertellen dat onze beloning groot is en onze erfenis prachtig. En wij zijn de meest gezegende mensen die deze wereld kent, niet alleen omdat we weten bij wie we horen, maar ook omdat we al deze beloften hebben en eraan vasthouden, zelfs in deze kwade dagen.

Er is gezegd: De drie belangrijkste regels voor Bijbelse interpretatie zijn: Context, Context en Context! Hier is een voorbeeld van het belang van context:

Filippenzen 4:13
Ik kan alle dingen doen door Christus, die mij kracht geeft.

Velen hebben dit zo opgevat dat je, omdat je Christus kent, door geloof alles kunt doen of krijgen waar je je zinnen op hebt gezet. De context is echter dit:

Filippenzen 4:11-12
Niet dat ik spreek over nood, want ik heb geleerd tevreden te zijn, in welke staat ik ook ben: Ik weet hoe ik vernederd moet worden en ik weet hoe ik overvloedig moet zijn. Overal en in alle dingen heb ik geleerd zowel vol te zijn als honger te hebben, zowel overvloed te hebben als nood te lijden.

Paulus zegt: ik kan armoede aan door de kracht van Christus, ik kan rijkdom aan door de kracht van Christus. Hij zegt: "Door Christus kan ik vol zijn en ik ben evenzeer in staat om honger te lijden. Door de kracht van Christus in mij kan ik vernederd worden en kan ik overvloed doen. Vernederd betekent vernederd worden.

De context is ook cruciaal voor een andere beroemde, maar vaak verkeerd toegepaste passage:

Romeinen 8:28
En wij weten dat alles meewerkt ten goede voor hen die God liefhebben, voor hen die geroepen zijn naar zijn voornemen.

Dit is een vers dat velen graag aanhalen als er moeilijke tijden aanbreken. En hoewel hun bedoelingen goed bedoeld kunnen zijn, kan de interpretatie misleidend zijn. De context wordt bepaald door het lezen van de omringende verzen en we moeten altijd voorzichtig zijn met het isoleren van verzen uit de algemene context van de passage. Een goed voorbeeld: als je Romeinen 8 blijft lezen, vind je dit een paar verzen later:

Romeinen 8:36
Zoals er geschreven staat: "Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood; wij worden gerekend als schapen ter slachting."

Dit vertelt ons dat het goede dat in Romeinen 8:28 wordt bedoeld het grotere goed is. Er wordt niet gezegd dat omdat er iets slechts met je is gebeurd, er iets goeds uit voort zal komen om het ongedaan te maken. Wat er staat is dat, wat er ook gebeurt in het leven, er uiteindelijk iets goeds op ons wacht.

Er komt niets goeds voort uit het verlies van een kind of de vroegtijdige dood van een echtgenoot. Het zijn levenslange pijnen en zorgen die in de loop der jaren kunnen verminderen, maar de pijn gaat nooit helemaal weg in dit leven.

Openbaring 21:3-4
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: "Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn. God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; er zal geen dood meer zijn, noch verdriet, noch gehuil. Er zal geen pijn meer zijn, want de vroegere dingen zijn voorbijgegaan."

Dit is onze glorieuze toekomst. Een bestaan zonder tranen, dood, verdriet en pijn zal op een dag voor altijd de onze zijn. Tot die tijd zal Christus ons sterken om alle dingen te doen die vandaag veroorzaken wat op een dag voorbij zal gaan. Tot die tijd moeten we onthouden dat wat er ook op ons pad komt, er in de toekomst een uiteindelijk goed op ons wacht.

Iets anders om te onthouden is dat er momenten in het leven zijn waarop de moeilijke dingen die we tegenkomen ook kunnen leiden tot goede dingen die niet gezien kunnen worden als ze worden doorstaan.

Denk aan wat er met Jozef gebeurde. Hij werd door zijn broers verraden en verkocht aan slavenhandelaars uit Midjan, vervolgens werd er over hem gelogen en werd hij gevangen gezet vanwege Potifars vrouw. Hij werd vergeten door degenen die hij in de gevangenis had geholpen, uiteindelijk herinnerd en uiteindelijk benoemd tot de op één na machtigste man van heel Egypte omdat hij trouw was onder de meest sombere omstandigheden.

Wat zijn broers hem aandeden was niet alleen kwaad bedoeld, maar leidde ook tot een reeks kwaadaardige dingen in Jozefs leven. Toch bevindt Jozef zich in de Schriftteksten in een nogal elitair gezelschap met mannen als Henoch, Nehemia en Daniël over wie de Bijbel niets negatiefs te zeggen heeft.

Genesis 50:20
Maar wat u betreft, u hebt kwaad tegen mij bedoeld, maar God heeft het ten goede bedoeld, om het tot stand te brengen zoals het nu is, om veel mensen levend te redden.

Pas vele jaren en negatieve ervaringen later kon Jozef zien dat wat bedoeld was als een slechte daad tegen hem, leidde tot de redding van veel mensen vanwege de positie in het leven waarin hij terechtkwam. Niet alle moeilijke dingen leiden tot tijdelijke goede dingen. Maar alle dingen zullen, voor hen die God liefhebben, leiden tot het uiteindelijke goede, wanneer we de Heer zien zoals Hij is en we dan aan Hem gelijk worden (1 Johannes 3:2).

Dus als het leven dingen brengt die nergens op slaan of die ons diep kwetsen, onthoud dan dat er een uiteindelijk goed is dat ons allen te wachten staat.

Psalmen 16:11
U zult mij de weg van het leven wijzen; in uw nabijheid is volheid van vreugde; aan uw rechterhand zijn genoegens tot in eeuwigheid.

Kom snel Heer Jezus,