www.wimjongman.nl

(homepagina)


Devotionals

22 Januari, 2024

()

Professor Yonatan Dubi

Het is goed om iets goeds te willen doen, maar er is een verschil tussen echt iets goeds doen en iets doen waardoor je je goed voelt. En dit verschil is belangrijk. En ik wil misschien eindigen met een boodschap voor de kijkers en misschien voor de jongere mensen die naar ons luisteren. Toen ik sprak met professor Bill Happer, die hier werd genoemd, vroeg ik hem: "Wat moeten we doen om het milieu te verbeteren?" En hij gaf me een verbazingwekkend antwoord. Hij zei: "Nou, het grootste deel van je omgeving bestaat uit de mensen om je heen - je vrienden, je familie, je gemeenschap. Wees aardig tegen hen." En ik denk dat dit een geweldige boodschap is die mij persoonlijk erg aanspreekt.

Amir Tsarfati

Heb je naaste lief. Bill Happer, Princeton Universiteit. Ik denk dat hij hoofdstuk één van Jesaja heeft gelezen. Toen ik de profeet Jesaja las, stikte ik bijna omdat in het eerste hoofdstuk van zijn boek staat: "God haat religie." Kun je je dat voorstellen? God spreekt tot Jesaja om het volk van Israël te vertellen dat religie niet het antwoord is. Behandel elkaar ... kijk wat Hij zegt. Hij zegt dit. Hij zegt: "Jullie nieuwe manen, jullie vastgestelde feesten, Mijn ziel haat ze." God zegt: "Ze zijn een last voor Mij. Ik ben het zat om ze te dragen. Wanneer jullie je handen uitstrekken, zal Ik Mijn ogen voor jullie verbergen. Ook al bidt u veel, Ik zal niet horen. Je handen zijn vol bloed." Nu zegt Hij precies wat Bill zei. "'Was jezelf. Maak jezelf rein en doe het kwade van je doen van voor Mijn aangezicht weg. Staak het kwaad, leer het goede te doen. Zoek gerechtigheid. Berisp de onderdrukker, verdedig de vaderloze, pleit voor de weduwe. Kom nu en laat ons samen redeneren,' zegt de Heer. Al zijn uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En al zijn ze rood als karmozijn, ze zullen worden als wol."" Zie je, zelfs in de Bijbel zien we dat je kunt doen alsof je religieuze dingen doet zolang je wilt. Als je zelfs niet voor je naaste zorgt, als je niet verandert wie je bent ten opzichte van anderen, zul je God nooit kunnen behagen.

Kun je je onze wereld voorstellen als iedereen daarin slechts één ding zou doen dat in overeenstemming is met Gods geboden? Kies maar een van de 10 geboden. Als iedereen alleen dat ene zou gehoorzamen, zou dat een andere en veel betere wereld zijn. Hoe zou het zijn als niemand ooit zou liegen? Denk eens aan een wereld waarin niemand ooit overspel zou plegen of iets zou stelen. Of stel je eens voor hoe onze wereld eruit zou zien als iedereen in de ene ware en levende God zou geloven.

Verbreed dit verder dan de 10 geboden en hetzelfde resultaat is waar. Wat als iedereen zijn naaste liefhad als zichzelf? Eén ding dat we moeten opmerken is dat dit niet alleen iets christelijks of iets van de kerk is. Dit is al die tijd Gods plan geweest.

Leviticus 19:18
Gij zult geen wraak nemen en geen wrok koesteren tegen de kinderen van uw volk, maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HEER.

Matteüs 5:43-44
"U hebt gehoord dat er gezegd is: 'Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.' Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet goed aan hen die u haten, en bidt voor hen die u smaden en vervolgen."

Eén van de veelgehoorde beschuldigingen tegen het bestaan van God zijn de vele problemen in de wereld. Als er een God was, en Hij was een liefhebbende God, waarom is de wereld dan zoals hij is? Nogmaals, terug naar onze stelling: hoe zou de wereld eruit zien als mensen God gehoorzaamden? Het zou niet de wereld zijn zoals we die nu hebben. Ga maar eens ver terug naar het oorspronkelijke mensenpaar op aarde. Als zij God hadden gehoorzaamd, zou er geen ziekte of dood zijn.

Jesaja 58:3-11
"'Waarom hebben wij gevast', zeggen zij, 'en U hebt niet gezien? Waarom hebben wij onze zielen gekweld en U hebt er geen acht op geslagen?
"In feite, op de dag van uw vasten vindt u plezier, en buit u al uw arbeiders uit. Voorwaar, jullie vasten om te twisten en te discussiëren en om te slaan met de vuisten van de onrechtvaardigheid. Jullie zullen niet vasten zoals jullie op deze dag doen, om jullie stem te laten horen in de hoge. Is het een dag van vasten die Ik heb uitgekozen, een dag waarop iemand zijn ziel pijnigt? Is het om zijn hoofd neer te buigen als een rietstengel, en om rouwgewaad en as uit te spreiden? Zou jij dit een vastendag noemen, en een aanvaardbare dag voor de HEERE?

"Is dit niet het vasten dat Ik verkozen heb: om de banden van goddeloosheid los te maken, om de zware lasten los te maken, om de verdrukte vrij te laten, en dat je elk juk verbreekt? Is het niet dat je je brood deelt met de hongerigen, en dat je de armen die verstoten zijn naar je huis brengt; als je de naakte ziet, dat je hem bedekt, en je niet verbergt voor je eigen vlees? Dan zal uw licht opgaan als de morgen, uw genezing zal snel opspringen, en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht gaan; de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen, en de HEERE zal antwoorden; u zult roepen, en Hij zal zeggen: 'Hier ben Ik. '
"Als u het juk uit uw midden wegneemt, het wijzen met de vinger en het spreken van goddeloosheid, als u uw ziel uitstrekt naar de hongerige en de bedroefde ziel tevreden stelt, dan zal uw licht opgaan in de duisternis en uw duisternis zal zijn als de middag. De HEERE zal u voortdurend leiden, en uw ziel bevredigen in de droogte, en uw beenderen versterken; u zult zijn als een besproeide tuin, en als een bron van water, welker wateren niet falen."

God is niet geïnteresseerd in religieuze rituelen, ook niet in de rituelen die Hij zelf heeft ingesteld, als deze in de plaats komen van het liefhebben van elkaar en het voorzien in de behoeften van de mensen om ons heen. Als iedereen God zou gehoorzamen, zou de wereld er anders uitzien. Maar dat doen ze niet. Maar jouw wereld kan anders zijn als jij dat doet. Je licht kan schijnen in de duisternis, je ziel kan bevredigd worden in de droogte, je botten kunnen versterkt worden en je leven kan als een bewaterde tuin zijn, gewoon door te doen wat de Heer gezegd heeft om te doen en niet te doen wat Hij verboden heeft.

Mensen zeggen vaak dat ze de wereld willen veranderen en de beste plek om te beginnen is bij onszelf - de mensen die we elke dag tegenkomen en die onze wereld (dagelijks leven) vormen. Doe wat God zegt binnen jouw cirkel van invloed en kijk hoe jouw levenservaring ten goede verandert, zelfs als niets in de wereld dat ooit doet.

En toch, kom snel Heer Jezus,

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals