www.wimjongman.nl

(homepagina)


Devotionals

8 juli 2024

()

Nehemia was in het paleis. Hij had daar kunnen blijven. Hij had kunnen zeggen: "Weet je wat? Land, schmand, dit is een geweldige plek." Nee, hij koos ervoor om deze reis te maken, om onderweg door iedereen belachelijk gemaakt te worden en om de muren en de stad en de tempel te bouwen omdat de verbinding tussen het volk en het land de zegen bracht. Het bracht hun identiteit. Het bracht hun bestemming. Het bracht wie ze zijn. Dat is wat God in eerste instantie voor hen bedoelde. God zei nooit tegen Abraham: "Ik zal een religie voor je maken." Hij zei tegen hem: "Ik zal een groot volk van je maken." En dit is precies waarom Satan de gedachten van zoveel mensen in de war brengt. Niet om van de Joden te houden, maar ze te haten... Als ze terugkomen naar het land, is dat een misdaad. Denk er eens over na. Het is precies het tegenovergestelde.

Nehemia behoort tot een selecte groep in de Schrift die in gezelschap verkeert van mannen als Jozef en Daniël, en vrouwen als Debora en Ruth. De Bijbel schrijft niets negatiefs over deze groep, hoewel we weten dat het allemaal zondaars waren die een Verlosser nodig hadden. We lezen alleen maar over de geweldige dingen die ze deden voor en in de naam van de Heer.Het boek Nehemia is een verhaal van moed, vrijmoedigheid, standvastigheid en trouw ondanks ongelooflijke en groeiende tegenstand tegen het werk van God. Zijn verhaal begint in het paleis van de koning van het Perzische Rijk, Artaxerxes. Toen hij hoorde over de toestand van Jeruzalem, kon Nehemia zijn wanhoop niet verbergen voor de koning en verscheen hij voor hem met een bedroefd gezicht, wat een overtreding was waarop de dood of verbanning stond.Maar toch, vanwege zijn bewezen trouw aan de koning, zelfs als gevangene, vraagt hij de koning om hem een gunst te bewijzen. Hij vroeg de koning om hem toe te staan de muur en een groot deel van de stad Jeruzalem te herbouwen en om het project te financieren, wat hij ook deed.Nehemia 6:1-4
Toen Sanballat, Tobia, Geshem, de Arabier, en de rest van onze vijanden hoorden dat ik de muur herbouwd had en dat er geen gaten meer in zaten (hoewel ik op dat moment de deuren in de poorten nog niet had opgehangen), toen stuurden Sanballat en Geshem naar mij toe en zeiden: "Kom, laten we samenkomen in de dorpen in de vlakte van Ono". Maar zij dachten mij kwaad te doen. Toen zond ik boodschappers naar hen, zeggende: "Ik ben bezig met een groot werk, zodat ik niet naar beneden kan komen. Waarom zou het werk ophouden terwijl ik het verlaat en naar jullie afdaal?"

Maar zij zonden mij deze boodschap vier keer, en ik antwoordde hen op dezelfde manier.Dit herinnert ons eraan dat het verzet tegen de terugkeer van de Joden naar hun nationale thuisland niets nieuws is. Nehemia leert ons allemaal een aantal belangrijke lessen als er tegenstand op ons pad komt als christenen. Er zijn twee dingen waar we altijd op kunnen rekenen als we Gods roeping in ons leven willen beantwoorden: 1) Er zal altijd tegenstand zijn en 2) De kracht om te doen waartoe Hij ons geroepen heeft is groter dan al diegenen die zich tegen Zijn plannen verzetten.Het beantwoorden van Gods roep is niet altijd gemakkelijk en kan zelfs gevaren met zich meebrengen, zoals Paulus zei in 2 Korintiërs 11:26, maar ongeacht de taak of het aantal tegenstanders zal dit altijd waar zijn:

1 Johannes 4:4
Jullie zijn uit God, kleine kinderen, en hebben hen overwonnen, want Hij die in jullie is, is groter dan Hij die in de wereld is.

Vergeet niet dat Degene in en met jou groter is dan allen die na jou komen!Kom dus snel, Heer Jezus!

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals