www.wimjongman.nl

(homepagina)


We leven in een tijdperk waarin deugdelijkheid van de leer niet langer een prioriteit is

Door Skip Heitzig 3 juli 2024

()

Stel je voor dat je medelijden hebt met een woord. Doctrine is een van die woorden waar ik altijd medelijden mee heb als ik het in de Bijbel lees - omdat mensen er niet van houden. In Handelingen 2:42 betekent het Griekse woord voor leer onderwijs of instructie.

Toch heb ik gelovigen dingen horen zeggen als: "Weet je, het gaat er niet om dat je de leer kent. Ik ben niet bezig met doctrine. Ik hou gewoon van Jezus." Het is bijna een soort badge van spiritualiteit. Het klinkt alsof ze zeggen dat ze boven de rest van ons staan, omdat ze niet bezig zijn met instructies. Wat een triest iets om te zeggen: "Ik ben niet geïnteresseerd in goed bijbelonderwijs of waarheid. Ik wil gewoon van Jezus houden." Maar hoe kun je van Hem houden als je geen goed onderricht krijgt over wie Hij is en hoe je dat moet doen?

De vroege kerk wist dit en stelde wijselijk prioriteiten: "Zij bleven standvastig in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Toen kwam er vrees over iedere ziel, en er werden vele wonderen en tekenen gedaan door de apostelen. Allen nu die geloofden, waren samen en hadden alle dingen gemeenschappelijk, en verkochten hun bezittingen en goederen, en verdeelden die onder allen, gelijk wie nood had. Zo gingen zij dagelijks eensgezind voort in de tempel en braken het brood van huis tot huis, aten hun voedsel met blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer voegde dagelijks mensen toe aan de gemeente die gered werden" (Handelingen 2:42-47).

Er staat hier veel, maar ik wil alleen iets benadrukken in deze momentopname van hoe de allereerste gemeente was. Als je goed naar hun prioriteitenlijst kijkt, zie je dat bovenaan staat: "Zij bleven standvastig in de leer van de apostelen" (v. 42). We zien dus meteen dat ze een lerende kerk waren.

Dictionary.com definieert standvastig als "vast in richting...standvastig in doel...standvastig." Hoe is dat te vergelijken met "ik ben niet van de leer"? Kijk eens naar 2 Timoteüs 2:15: "Beijver je om je aan God goed te keuren, een werker die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid juist verdeelt". Hoe kun je het woord van de waarheid juist verdelen als je de waarheid niet kent? En hoe kun je die kennen als je het niet bestudeert?

Jezus zei tegen de Farizeeën: "U vergist zich, u kent de Schriften en de kracht van God niet" (Matteüs 22:29). Bij meer dan één gelegenheid zei Hij tegen hen: "Hebben jullie niet gelezen...?" Jezus daagde leiders uit om bijbelleraren te worden. "Hebben jullie die tekst niet gelezen? Weten jullie niet wat de Schrift zegt? Jullie verkeren in dwaling. Jullie zijn onwetend, want jullie kennen de Schriften en de kracht van God niet."

Dit is de reden waarom ik hierop aandring: We leven in een tijd waarin Bijbelonderricht-doctrine niet wordt getolereerd en mensen naar de kerk gaan en alleen maar een geestelijke peptalk willen. Ze willen dat iemand hen opzweept met een beetje vermaning en coole, slimme zinnen.

En hierdoor hebben we Christianettes voortgebracht, zoals de mensen die ik eerder beschreef. Wees geen Christianette. Hunker niet naar een emotionele kick in plaats van een diepgaande studie van de Schrift die je zal leren om het Woord van de Waarheid juist te verdelen.

Er is niets mis met vermaning. Er is niets mis met een emotionele ervaring van het liefhebben van de Heer - maar het kan het kennen van het Woord door het bestuderen van de leer niet vervangen.

Skip Heitzig is auteur, presentator van het landelijke radioprogramma "Connect with Skip Heitzig", senior pastor van Calvary Church in Albuquerque en heeft zitting in verschillende besturen, waaronder Samaritan's Purse.

Bron: We Live In A Day And Age Where Soundness Of Doctrine Is No Longer A Priority - Harbinger's Daily