www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom gaat Hamas niet naar de hel en verbergt ze zich daar niet?

door Bassam Tawil - 12 februari 2024

( )

De Arabische media die verslag doen van de oorlog in Gaza negeren elke Palestijn die Hamas durft te bekritiseren. Al-Jazeera, het Qatarese TV-station dat lange tijd heeft gediend als de officiële spreekbuis van Hamas, verwijderde Palestijnen uit live interviews die klaagden over de onderdrukkende maatregelen van Hamas en die Hamas verantwoordelijk houden voor de massale vernietiging. Afgebeeld: Het hoofdkwartier van Al Jazeera in Doha, Qatar. (Foto door Karim Jaafar/AFP via Getty Images)

Sinds het begin van de huidige oorlog in de Gazastrook heeft een groeiend aantal Palestijnen en Arabieren zich uitgesproken tegen de door Iran gesteunde terreurgroep Hamas, waarvan de leden het bloedbad van 7 oktober tegen Israëli's hebben aangericht. Op die dag werden meer dan 1200 Israëli's vermoord, verkracht, verminkt, gemarteld en levend verbrand, terwijl nog eens 240 werden ontvoerd en meegenomen naar de Gazastrook, waar meer dan de helft nog steeds gegijzeld wordt door terroristen van Hamas.

De stemmen van de Palestijnen en Arabieren die kritisch staan tegenover Hamas zijn echter bijna volledig genegeerd door de mainstream media in het Westen, waarvan het grootste deel geobsedeerd blijft door Israël. Op dit moment zijn er geen buitenlandse journalisten in de Gazastrook, maar dit mag niet dienen als excuus voor het negeren van de meningen en gevoelens van Palestijnen die het niet eens zijn met de genocidale aanval van Hamas op Israël of die Hamas volledig verantwoordelijk houden voor de nakba (catastrofe) die de twee miljoen Palestijnen van de Gazastrook is overkomen als gevolg van de oorlog. Het behoeft geen betoog dat deze oorlog werd uitgelokt door de gruweldaden van Hamas op 7 oktober. De buitenlandse media kunnen altijd Palestijnen uit de Gazastrook en elders vinden die bereid zijn om hun mening te geven via sociale media.

De Arabische media die de oorlog in de Gazastrook verslaan, hebben er een gewoonte van gemaakt om elke Palestijn te negeren die Hamas durft te bekritiseren of een slecht woord over zijn leiders durft te zeggen. Er zijn zelfs een aantal incidenten geweest waarbij Al-Jazeera, het Qatarese TV-station dat al lange tijd dienst doet als officiële spreekbuis van Hamas, Palestijnen uit live interviews verwijderde die klaagden over de onderdrukkende maatregelen van Hamas en die Hamas verantwoordelijk houden voor de massale vernietiging van huizen en gebouwen en de ontheemding van honderdduizenden Palestijnen sinds het begin van de oorlog.

In één geval, tijdens een interview met Al-Jazeera, werd een Palestijnse patiënt uit de Gazastrook, die klaagde over terroristen van Hamas die zich schuilhielden in ziekenhuizen, onderbroken. Al-Jazeera vroeg de oudere gewonde Palestijn om zijn ooggetuigenverslag over de gevechten tussen Israëlische troepen en Hamas-terroristen. De man zei: "Wat er gebeurt is misdadig! Waarom verbergt het verzet [Hamas] zich onder ons? Waarom gaan ze niet naar de hel en verstoppen ze zich daar?"

Dit is slechts één voorbeeld van hoe Al-Jazeera en de meeste Arabische media-organisaties die actief zijn in de Gazastrook, hard hebben gewerkt om critici van Hamas of iedereen die de terreurgroep durft te beschuldigen van het brengen van dood en vernietiging aan de Palestijnen van de Gazastrook, het zwijgen op te leggen.

Men kan begrijpen waarom Al-Jazeera en journalisten van Arabische media zo anti-Israël zijn dat ze geen enkel Palestijn een platform willen bieden om Hamas te bekritiseren. Maar toch kan men niet begrijpen waarom de Westerse media de ogen sluiten voor de kritische stemmen uit de Gazastrook en van Palestijnen en Arabieren die buiten de door Hamas geregeerde kustenclave wonen.

Het slechte nieuws is dat veel Palestijnen Hamas blijven steunen, zelfs na het bloedbad van 7 oktober. Het goede nieuws is dat er steeds meer Palestijnen zijn die betreuren wat de Hamas-terroristen hebben gedaan en die bereid zijn om hun stem te laten horen. De anti-Hamas Palestijnen worden echter genegeerd door buitenlandse media en trekken niet de aandacht van Westerse journalisten. Waarom? Deze journalisten zijn druk op zoek naar verhalen die alleen maar slecht zijn voor Israël.

Een van de populaire stemmen tegen Hamas op sociale media is Ahmed Fouad Al-Khatib, die een paar jaar geleden de Gazastrook verliet voor de VS. Veel familieleden van Al-Khatib zijn nog steeds in de Gazastrook en sommigen van hen werden gedood tijdens de gevechten tussen het Israëlische leger en Hamas.

Hier zijn enkele commentaren die hij op X (voorheen Twitter) plaatste als reactie op de onverschilligheid van de internationale media:

"Decennialang heeft Hamas zichzelf cynisch gelijkgesteld aan het woord 'verzet' (muqawama), alsof de gewelddadige ideologie van de groep de enige echte manier was om terug te slaan tegen het Israëlische onrecht... In het verleden hebben velen echter geweldloos verzet omarmd.

"Hamas daarentegen heeft altijd de gewapende strijd gepromoot als de enige weg naar Palestijnse rechten en een eigen staat. De zelfmoordaanslagen van de groep ondermijnden de fragiele maar veelbelovende vredesakkoorden van Oslo in de jaren '90 en de groep heeft de Palestijnen voortdurend opgehitst tegen vrede, coëxistentie en geweldloos verzet.

"De groep heeft moskeeën, liefdadigheidsgroepen, jeugdkampen en gladde mediacampagnes gebruikt om zijn boodschap te verspreiden en heeft publieke schaamte en geweld gebruikt om afwijkende meningen de kop in te drukken. Iedereen die de motieven of doelstellingen van Hamas in twijfel trok, werd afgeschilderd als een laffe collaborateur. Het eisen van betere levensomstandigheden of meer politieke vrijheden stond gelijk aan verraad. Veel mensen zijn onder deze druk bezweken. En veel moslims in de diaspora hebben deze boodschap overgenomen.

"Anderen zijn terughoudend om zich uit te spreken tegen Hamas uit angst om ontrouw of pro-Israël te lijken. Als mensen buiten Gaza het al moeilijk vinden om de gedwongen conformiteit in twijfel te trekken, stel je dan eens voor hoeveel moeilijker het is voor velen binnen de kustenclave."

In een andere post schreef Al-Khatib:

"Toen Hamas, een islamistische beweging die al honderden terreuraanslagen tegen Israëlische burgers had uitgevoerd, de Gazastrook overnam en vervolgens voortdurend verklaarde Israël te willen aanvallen door middel van militante acties/activiteiten & al het mogelijke te doen om munitie te smokkelen en de Strook in een verzetscitadel te veranderen, zouden er natuurlijk gevolgen zijn, waaronder oorlogen en een belegering/blokkade. Dat zou waar zijn geweest of het nu Israël of een andere natie was - het is volledig voorspelbaar.

"Hamas vond manieren om zichzelf te isoleren van de gevolgen van de blokkade op Gaza, terwijl de Palestijnen leden. Miljoenen Gazanen, waaronder mijn familie en vrienden, ervoeren eindeloze ontberingen als gevolg van de blokkade, terwijl de knokploegen van Hamas de ramp omzetten in mogelijkheden om geld te verdienen. Hamas legde bijvoorbeeld fikse belastingen op aan exploitanten van stroomgeneratoren die tegen een maandelijkse vergoeding extra stroom leverden aan woonhuizen -- dit waren lokale ondernemersinitiatieven om grote dieselgeneratoren te gebruiken om duizenden huizen van elektriciteit te voorzien, die slechts een paar uur per dag beschikbaar was. De groep belemmerde en belastte letterlijk de inspanningen om de gevolgen van de blokkade aan te pakken die haar eigen acties en keuzes met zich meebrachten voor de Gazanen.

"De groep had politieke en diplomatieke toenaderingen en initiatieven kunnen nemen, inclusief het afzweren van geweld of eenvoudigweg een langdurige wapenstilstand met Israël kunnen afspreken, wat serieus had kunnen helpen om de impact van de blokkade te verminderen en meer goederen en diensten Gaza binnen te laten en het leven van de mensen te verbeteren. De blokkade opheffen en tegelijkertijd gewapend verzet plegen sluit elkaar uit. Of je gaat de plaats besturen en ontwikkelen, of je wordt een verzetsgroep, maar je kunt niet beide tegelijk doen.

"Hamas had andere keuzes kunnen maken die nieuwe politieke wegen hadden geopend voor Palestijnse eenheid en de ontwikkeling van Gaza. In plaats daarvan kozen ze ervoor om hun volk te gijzelen en materiaal en middelen te gebruiken voor een zinloos gewapend verzet dat de Palestijnen al tientallen jaren op achterstand heeft gezet. Ik weet persoonlijk & intiem van meerdere gelegenheden, publiekelijk en privé, waarbij Israël open zou hebben gestaan om Gaza zich ongehinderd en onbeperkt te laten ontwikkelen als Hamas het geweld had afgezworen - en dat had gefaseerd kunnen gebeuren, wat betekent dat Hamas niet onmiddellijk al hun wapens had moeten inleveren, maar gewoon verifieerbare en overduidelijke toezeggingen had moeten doen dat de groep niet langer wapens en munitie zal smokkelen en zich in plaats daarvan zal richten op regeren en het aangaan van een politiek proces om de tweestatenoplossing te bereiken."

Al-Khatib en andere Hamas-critici wijzen erop dat ze vanwege hun standpunten tegen de terreurgroep het doelwit zijn geworden van lastercampagnes waarin ze ervan worden beschuldigd "pro-Israël" en "zionisten" te zijn.

"Ik kan misschien begrijpen waarom sommige Palestijnen terughoudend zijn om de misdaden van Hamas tegen Israëlische burgers op 7 oktober te erkennen. Per slot van rekening geloven de meeste Gazanen & Palestijnen (als gevolg van propaganda) niet dat Israëlische burgers het doelwit/doden waren op die dag," schreef Al-Khatib.

"Maar de stortregen van aanvallen/bedreigingen/intimidatie door 'bondgenoten' van de pro-Palestijnse beweging tegen mij, vooral in Westerse/Europese landen (voornamelijk blanke/niet-Palestijnse activisten/Twitter warriors) is onvergeeflijk en beschamend & bevestigt wat ik heb gezegd over het onvermijdelijke falen van de beweging als ze niet snel van koers verandert en Hamas en de islamistische terreur van de groep in de steek laat.

"Vergis je niet: pro-Hamas sentimenten zijn mainstream geworden sinds 7 oktober, ironisch genoeg op een moment dat de meeste Gazanen zich juist tegen de islamistische groepering keren. Degenen die niet hoeven te leven met de gevolgen van het 'verzet' van Hamas zijn begrijpelijkerwijs de meest fervente aanhangers en verontschuldigers van de groep (vreemd genoeg vooral in Londen). Laat het maar aan armzalige begunstigden van Westerse privileges over om een terreurgroep te verdedigen die haar eigen volk onderdrukt en als kanonnenvoer gebruikt in haar suïcidale avonturen.

"Twitter Mujahideen & verzetsporno promotors zijn de vijand van de Palestijnen en hun rechtvaardige/urgente zaak, in het bijzonder diegenen die het ergste van de oorlog in Gaza meemaken. Vergeet nooit dat meer dan 30.000 Gazanen vandaag nog in leven zouden zijn als Hamas zijn strijders op 7 oktober thuis had gehouden. De pro-Palestijnse beweging verdient betere 'bondgenoten' en 'aanhangers' dan openlijke & heimelijke Hamas enthousiastelingen. De gruweldaden van 7 oktober ontkennen is echt beschamend."

Hamza, een andere Hamas-criticus uit de Gazastrook, wees er ook op hoe hij ervan wordt beschuldigd een "zionist" te zijn, gewoon omdat hij Hamas bekritiseert en sympathiseert met Israël. Hamza schreef op X:

"Anti-Hamas = zionist. Oproep tot co-existentie = zionistisch. Hamas veroordelen = zionistisch. Beide kanten levens tellen = zionistisch. Sympathiseren met Israëlische gijzelaars = zionistisch. Hoeveel definities zijn er voor zionist? Ik ben de belangrijkste vergeten: Vredesaanhanger = zionist."

In een andere post, die ook door westerse media wordt genegeerd, onthult Hamza hoe Hamas de tragedie in de Gazastrook gebruikt, vooral het tekort aan voedsel, om de prijzen te verhogen. Als voorbeeld plaatste hij foto's van Bounty en Galaxy snoepjes en chocolaatjes waarvan de prijzen zijn gestegen van twee Israëlische shekels naar 18 shekels ($5). Hamas-terroristen worden ook beschuldigd van het stelen van een groot deel van de humanitaire hulp die de Gazastrook binnenkomt.

De Palestijnen zijn niet de enigen die zich tegen Hamas uitspreken en wiens stem door veel Westerlingen wordt genegeerd. Er is ook een aanzienlijk aantal Arabieren die zich via sociale media hebben uitgelaten over Hamas.

De Arabische Golfstaat Khulood Salman schreef:

"Sinds Hamas in 2007 de controle over de Gazastrook overnam, leven de Palestijnen in erbarmelijke omstandigheden, corruptie, diefstal van geld en hulp. Van tijd tot tijd brengt [Hamas] hen in een felle oorlog met Israël, afhankelijk van wat de belangen en de agenda van het regime in Iran en zijn bondgenoten vereisen.

"De Gazastrook zal niet stabiliseren, Jemen zal niet stabiliseren, Irak zal niet stabiliseren, Libanon zal niet stabiliseren met de aanwezigheid van milities die gelieerd zijn aan het Iraanse regime. Er is geen veiligheid, er is geen stabiliteit behalve door het wegwerken van die extremistische terroristische milities."

In deze video zegt Hamasleider Khaled Mashaal dat Hamas de macht overnam in de Gazastrook, maar geen interesse had om de Palestijnen te regeren. Hij beweert dat hun enige interesse het 'verzet' is: vechten tegen Israël en het doden van Joden. Voor hem zijn Palestijnse burgers kanonnenvoer, menselijke schilden of vervangbaar.

In twee recente artikelen op de Saoedische website Elaph uit de Palestijnse schrijver Majdi Abd Al-Wahhab harde kritiek op Hamas. Hij stelt dat de aanval van 7 oktober op Israël niets dan rampspoed heeft gebracht voor het Palestijnse volk, spreekt de hoop uit dat Allah Hamas zal vervloeken voor de verwoesting die het heeft aangericht in Gaza en vraagt zich af waarom het enorme bedragen heeft uitgegeven aan het graven van tunnels en het lanceren van een hopeloze oorlog tegen Israël in plaats van deze te investeren in de ontwikkeling van de Gazastrook en haar bevolking.

In zijn eerste artikel op 26 december 2023 noemt Abd Al-Wahhab de aanval van Hamas op 7 oktober een "kamikaze" operatie, zoals die van de Japanse piloten in de Tweede Wereldoorlog, die volgens hem de Japanse oorlogsinspanning niet hielp. Hij drong er bij Hamas op aan om te leren van de ervaring van de Japanners en af te zien van zijn zinloze militaire actie. Daarnaast riep hij de internationale gemeenschap en de Arabische wereld op om actie te ondernemen om alle Palestijnse organisaties te elimineren en hun militaire en civiele activiteiten te stoppen, "zodat de Palestijnen van hen en hun kwaad verlost zullen zijn en een nieuw, recht pad voor zichzelf kunnen beginnen, ver van vernietiging, doden en verwoesting."

Wahhab schreef:

"Laat me het Japanse woord 'kamikaze' - zelfmoord [strijders] - lenen en het gebruiken in de context van het Palestijns-Israëlische conflict, ook al gebruiken de twee culturen dit begrip op verschillende manieren. Dit woord kan van toepassing zijn op de Palestijnse realiteit van vandaag ... [op operaties die, te oordelen naar hun resultaten, zelfmoordmissies waren en die bedoeld waren om Palestina te bevrijden en een nationale of islamitische staat op te richten...

"De kamikaze [piloten] hielpen Japan niet de Tweede Wereldoorlog te winnen. Nadat de VS er twee atoombommen op hadden gegooid, was Japan verslagen. Het gaf zich over en verklaarde dat het alle militaire acties zou staken.

"De kamikaze [strijders] van Palestina, die ongeveer een eeuw geleden begonnen te opereren en de bevrijding van dit land eisten, verloren ongeveer de helft ervan in 1948 en later, in 1967, de rest. Daarna brachten ze verwoesting en desintegratie over de Palestijnen, totdat ze uiteindelijk de Gazastrook vernietigden over de hoofden van de mensen heen, na de kamikazeaanval van Hamas op Israël op 7 oktober.

"Nu we dit niveau van verwoesting hebben bereikt en het thuisland en alles daarin hebben verloren, is de vraag: Zullen de Palestijnse facties... leren van de ervaring van de Japanners, hun voorbeeld volgen, afzien van gewapende actie en afstand nemen van militarisme, dat niets heeft opgeleverd en dat ook in de toekomst niet zal doen, gezien de machtsverhoudingen [tussen de partijen]? Deze facties en hun medewerkers, van alle overtuigingen, hebben niet begrepen [dat het hopeloos is] en zullen het in de toekomst niet begrijpen, te oordelen naar hun geschiedenis, waarin ze alles hebben verloren en vernietigd."

In zijn tweede artikel, gedateerd 9 januari 2024, schreef Abd Al-Wahhab:

"Iedereen die de vernietiging in Gaza ziet, in termen van mensenlevens, gebouwen en op economisch, financieel en psychologisch niveau, kan niet anders dan bidden tot Allah en hem vragen om al degenen die deze vernietiging hebben veroorzaakt te vervloeken. Hoe kunnen we de mensen die dit hebben veroorzaakt niet vervloeken, gezien deze complete verwoesting? Hoe kunnen we Hamas en haar leiders niet vervloeken nadat ze elk element van een waardig bestaan in de Gazastrook hebben vernietigd?!

"Toen Hamas zijn aanval uitvoerde [op 7 oktober] en de [Israëlische] plaatsen aan de grens met Gaza binnenviel, verwachtte het toen dat Israël zou afzien van gewelddadige vergelding en van het toedienen van klap na klap aan de Gazastrook...? Zou het niet gepast zijn geweest voor Hamas, die zijn [aanzienlijke] planningscapaciteiten al heeft bewezen, om deze capaciteiten en energie te investeren in het opbouwen van de Gazastrook en het voltooien van de groei die daar was bereikt - [groei] die de afgunst was van vele Arabieren en moslims die in Jemen, Somalië of andere landen wonen, [terwijl vandaag] de Gazanen het niveau van die [landen] willen bereiken en hen als een veilige haven zien?!

"Zou het niet beter zijn geweest voor Hamas om het menselijk en financieel kapitaal - dat het verspilde aan het opbouwen van zijn militaire capaciteiten en het graven van tunnels - te investeren in de ontwikkeling van Gaza, zijn mensen, zijn gebouwen en zijn straten? Het is al bewezen dat de militaire capaciteiten van [Hamas] Israël niet meer dan zeer oppervlakkige schade kunnen toebrengen, en het zeker niet kunnen verslaan, en het bewijs daarvoor ligt [nu] duidelijk voor ons.

"De verwoesting die Hamas in Gaza aanricht zal niet ophouden, zelfs niet als de oorlog van Israël tegen Gaza zou stoppen. De vernietiging zal doorgaan, zoals blijkt uit de 'glorieuze' geschiedenis van onze [Palestijnse] organisaties. Deze verwoesting voorspelt niet veel goeds, in tegenstelling tot de veronderstellingen van degenen die zichzelf wijsmaken dat [ze] aan het winnen zijn. Het zal de zoveelste zijn in een lange keten van [verwoestende ontwikkelingen] die jaren zal duren en zal leiden tot geografische, topografische en demografische veranderingen in de Gazastrook, zowel op de korte als op de lange termijn.

"Felicitaties aan de leiders van Hamas voor wat ze hebben gedaan in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem. Het pad is duidelijk en helder: de verwoesting zal gevolgd worden door [mensen] die vluchten, migreren en in ellende en lijden leven, zowel in de Strook als daarbuiten, en wie geen vluchteling wordt [in zijn thuisland], zal migreren. Velen denken er nu aan om te migreren, nadat Hamas ervoor gezorgd heeft dat ze alles wat zinvol was in hun leven verloren hebben. [Maar dit is alleen op voorwaarde dat ze een manier kunnen vinden om te migreren en de Strook of de West Bank te verlaten, want de propagandisten van het valse [Palestijnse] patriottisme en [Arabisch] nationalisme zullen hen ervan weerhouden [om dit te doen], en hen in hun huidige situatie laten, net zoals [andere] Palestijnse vluchtelingen tientallen jaren lang vluchtelingen bleven, gevangen in de kampen van Syrië, Libanon en Jordanië.

"Dank aan Hamas om van ons een nieuwe vluchtelingenonderneming te maken - als we er zelfs maar in slagen om te overleven nadat het onze zielen heeft vernietigd. Verdient Hamas niet al deze vervloekingen, nu het de Palestijnen naar de verdoemenis heeft geleid en hen heeft veranderd in brandstof voor de vlammen [van oorlog]?!"

Zij die de grieven van de Palestijnen tegen Hamas negeren, kwetsen precies de Palestijnen die ze beweren te steunen. Zelfs als het aantal Palestijnen dat bereid is om zich uit te spreken tegen Hamas relatief klein blijft, is er geen rechtvaardiging voor het begraven van hun stemmen en het verdraaien van de realiteit - dat sommige Palestijnen niet bang zijn om de confrontatie aan te gaan met de terroristen onder hen. Het negeren van deze stemmen is medeplichtig zijn aan Hamas in het muilkorven van hun werkelijk heroïsche pogingen om zich uit te spreken.

Bassam Tawil is een Arabische moslim uit het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2024 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: 'Why Doesn't Hamas Go to Hell and Hide There?': Other Voices from Gaza :: Gatestone Institute


Met groet, Wim