www.wimjongman.nl

(homepagina)


Meer dan 365 miljoen christenen worden geconfronteerd met genocide

door Uzay Bulut - 20 februari 2024

( )

Volgens de Open Doors World Watch List 2024 lijden meer dan 365 miljoen christenen onder een hoge mate van vervolging en discriminatie vanwege hun geloof. "In Nigeria worden elk jaar meer gelovigen vermoord voor hun geloof dan waar ook ter wereld samen," aldus Open Doors. Afgebeeld: Het gebouw van de Church of Christ in Nations (COCIN) in Mangu, Nigeria, gefotografeerd op 2 februari 2024, nadat het in brand was gestoken door islamitische terroristen. (Foto door Kola Sulaimon/AFP via Getty Images) (Beeldbron: iStock)

Meer dan 365 miljoen christenen worden zwaar vervolgd en gediscrimineerd vanwege hun geloof, volgens de Open Doors World Watch List 2024.

De top tien landen waar christenen het meest extreem worden vervolgd zijn Noord-Korea, Somalië, Libië, Eritrea, Jemen, Nigeria, Pakistan, Soedan, Iran en Afghanistan.

Behalve in Noord-Korea, waar de vervolging wordt veroorzaakt door "dictatoriale paranoia" en "communistische en post-communistische onderdrukking", is de belangrijkste religie van alle andere landen en groepen op de lijst is de islam. Volgens Open Doors:

"Ontdekt worden dat je christen bent in Noord-Korea is effectief een doodvonnis. Ofwel worden gelovigen gedeporteerd naar werkkampen als politieke misdadigers, waar ze een leven van zware arbeid tegemoet gaan dat slechts weinigen overleven, ofwel worden ze ter plekke gedood. Hetzelfde lot wacht familieleden. Er worden tienduizenden christenen vastgehouden in werkkampen in het hele land.

"Het is onmogelijk voor christenen om vrij te leven in Noord-Korea. Samenkomen voor erediensten is bijna onmogelijk en moet in het grootste geheim en met groot risico gebeuren. In mei 2023 werden vijf leden van een gezin gearresteerd toen ze bijeenkwamen voor gebed en Bijbelstudie. Er werd ook christelijke literatuur in beslag genomen."

Somalië, waar christenen extreem worden vervolgd, heeft sinds 1991 een burgeroorlog. Zoals Freedom House rapporteert:

"Somalië heeft geworsteld met het herstel van een functionerende staat sinds de ineenstorting van een autoritair regime in 1991. Beperkte, indirecte verkiezingen brachten in 2012 een federale regering aan de macht... De territoriale controle van de regering wordt ook betwist door een separatistische regering in Somaliland en door Shabaab, een islamistische militante groepering. Tot op heden zijn er nog geen rechtstreekse nationale verkiezingen gehouden en de politiek wordt nog steeds gedomineerd door verdeeldheid tussen de clans. Te midden van de voortdurende onveiligheid vinden er regelmatig mensenrechtenschendingen plaats door zowel de staat als niet-statelijke spelers."

Volgens Open Doors worden christenen in het land het zwaarst getroffen:

"De gevaren om christen te zijn in Somalië zijn extreem. De meesten, zo niet allen, zijn bekeerlingen met een moslimachtergrond, waardoor ze een zeer waardevol doelwit zijn voor al-Shabab, een militante groepering die herhaaldelijk de wens heeft geuit om christenen uit te roeien in het land. Als ze ontdekt worden, kunnen de gelovigen ter plekke worden gedood...

"Geen enkel gebied in Somalië is veilig voor christenen. De gevaarlijkste plekken zijn echter de gebieden die onder controle staan van al-Shabab, vooral in het zuiden en zuidwesten."

Libië staat op de derde plaats:

"Bekeerlingen van de islam worden geconfronteerd met de meest intense en gewelddadige druk van hun familie en gemeenschap. Ze riskeren huisarrest, aanvallen, ontvoering, seksueel geweld en moord. Het is ongelooflijk gevaarlijk voor bekeerlingen om samen te komen om te aanbidden en er is bijna geen kerkleven.

"Zelfs christenen die niet Libisch en bekeerlingen zijn, lopen gevaar. Christenen uit andere delen van Afrika zijn het doelwit van extremistische groeperingen. Christenen zijn ontvoerd en, in een paar opzienbarende incidenten, op brute wijze vermoord. Christenen uit Afrika bezuiden de Sahara, van wie velen naar Libië komen als ontheemden die naar Europa proberen te komen, lopen extra risico. Omdat ze geen officiële status hebben, kunnen ze ontvoerd en verhandeld worden en extremistische groepen hebben het ook op deze gelovigen gemunt."

In Eritrea, dat bekend staat als het "Noord-Korea van Afrika" vanwege de autoritaire regering, "worden alle christenen nauwlettend in de gaten gehouden door de regering, met het risico gearresteerd te worden en voor onbepaalde tijd vastgehouden." Volgens Freedom House:

"Eritrea is een gemilitariseerde autoritaire staat die geen nationale verkiezingen heeft gehouden sinds de onafhankelijkheid van Ethiopië in 1993. Het Volksfront voor Democratie en Rechtvaardigheid (PFDJ), geleid door president Isaias Afwerki, is de enige politieke partij. Willekeurige detentie is aan de orde van de dag en burgers moeten hun nationale dienstplicht vervullen, vaak hun hele werkzame leven lang. De regering heeft in 2001 alle onafhankelijke media de mond gesnoerd."

Jemen, dat op de vijfde plaats staat, "heeft geen functionerende centrale regering met volledige controle over haar grondgebied", aldus Freedom House.

"Jemen wordt sinds 2015 geteisterd door een burgeroorlog tussen regionale machten. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en hun bondgenoten intervenieerden dat jaar om de regering van president Abd Rabbu Mansur Hadi te steunen tegen Ansar Allah (aanhangers van God), ook bekend als de Houthi's - een gewapende rebellenbeweging die geworteld is in de Zaidi-sjiitische gemeenschap, die een grote minderheid vormt in het noordwesten van Jemen."

Christenen in heel Jemen worden nog steeds extreem vervolgd:

"De meeste gelovigen zijn Jemenitisch met hebben een moslimachtergrond. Omdat bekering vanuit de islam verboden is volgens de islamitische en staatswet, moeten christenen hun geloof geheim houden of riskeren ze zware repercussies van hun familie, de autoriteiten of radicale islamitische groeperingen. Dit kan echtscheiding, verlies van de voogdij over de kinderen, arrestatie, ondervraging en zelfs de dood inhouden.

"De humanitaire crisis als gevolg van de 10-jarige burgeroorlog in Jemen heeft de druk op gelovigen ook vergroot. Hoewel er enige noodhulp beschikbaar is, wordt deze meestal verdeeld via lokale moslimgroepen en moskeeën, waarvan wordt beweerd dat ze iedereen discrimineren die niet als een vrome moslim wordt beschouwd.

"Christenen in heel Jemen worden geconfronteerd met gevaren vanwege hun geloof. Zelfs in de relatief liberale gebieden, zoals grote steden, kan het tonen van een christelijk symbool ernstige gevolgen hebben.

"De druk op bekeerlingen in de noordelijke gebieden die door de Houthi's (een gewapende rebellenbeweging) worden gecontroleerd, is bijzonder groot. Deze gebieden worden zwaarder bewaakt en gezien de armoede waarin de mensen leven, wordt spionage vaak gebruikt om in de gunst te komen van de lokale autoriteiten, waarvan ze afhankelijk zijn voor hulp. De binnenlandse veiligheidstroepen van de Houthi's hebben zelfs een inlichtingendienst die afvalligen uitroeit.

"Christenen in de zuidelijke plattelandsgebieden lopen ook een groot risico door de agressieve uitbreiding van Al Qaida in de regio.

Nigeria is het thuisland van enkele van 's werelds grootste moslim- en christenbevolkingen en heeft een christelijke bevolking van meer dan 100 miljoen mensen, die onderworpen zijn aan extreme vervolging en genocide in het land. Volgens Open Doors:

"Christenen in Nigeria, vooral in het door moslims gedomineerde noorden, blijven leven onder immense druk en worden met een verwoestende straffeloosheid geterroriseerd door islamitische militanten en gewapende 'bandieten'. Elk jaar worden er in Nigeria meer gelovigen vermoord voor hun geloof dan waar ook ter wereld bij elkaar. De aanvallen zijn vaak wreed en gaan gepaard met vernieling van eigendommen, ontvoeringen voor losgeld, seksueel geweld en de dood. Gelovigen worden van hun middelen van bestaan beroofd en van huis en haard verdreven, wat een spoor van trauma en verdriet achterlaat.

"Het geweld door islamitische extremistische groeperingen zoals Fulani militanten, Boko Haram en ISWAP (Islamitische Staat in de West-Afrikaanse Provincie) nam toe tijdens het presidentschap van Muhammadu Buhari, waardoor Nigeria het epicentrum is geworden van gericht geweld tegen de kerk. Het falen van de regering om christenen te beschermen en daders te straffen heeft de invloed van de militanten alleen maar versterkt...

"De vervolging van gelovigen komt het meest voor in de noordelijke Sharia-staten, waar de kleine groepjes christelijke gemeenschappen op het platteland bijzonder kwetsbaar zijn voor gewelddadige aanvallen. De aanvallen verspreiden zich echter steeds meer naar het zuiden, waar de meerderheid van de Nigeriaanse christenen woont."

In december 2022 gaf de organisatie "Genocide Watch" een "Nigeria Genocide Emergency Alert" uit:

"Nigeria ondergaat momenteel een van de dodelijkste genocides ter wereld. Elke maand sterven er meer mensen in Nigeria dan in Oekraïne. Het UNDP schat dat terroristen sinds 2009 meer dan 350.000 mensen hebben gedood in Nigeria. 300.000 daarvan waren kinderen. Boko Haram, ISWAP en Fulani jihadisten hebben ook meer dan 2,9 miljoen Nigerianen op de vlucht gejaagd. De genocidale moordpartijen waren vooral gericht tegen christenen."

In Pakistan behoren ontvoeringen, gedwongen bekeringen en gedwongen huwelijken met moslimmannen, valse beschuldigingen van godslastering en discriminatie tot de vormen van vervolging waarmee christenen worden geconfronteerd.

"De verwoestende aanval op de christelijke gemeenschap in Jaranwala in augustus 2023 was een ontnuchterende herinnering aan de vijandige omgeving waar veel gelovigen in Pakistan mee te maken hebben. De aanval op meer dan 20 kerken en bijna 100 huizen was een reactie op de beschuldigingen dat twee gelovigen de Koran hadden ontheiligd.

"De beruchte Pakistaanse blasfemiewetten worden vaak gebruikt om minderheidsgroepen aan te vallen, maar christenen worden onevenredig zwaar getroffen. Ongeveer een kwart van alle beschuldigingen van godslastering is gericht tegen christenen, die slechts 1,8% van de bevolking uitmaken.

"Gelovigen zijn ook op andere manieren het doelwit, zowel openlijk als subtiel. Het aantal christelijke meisjes (en meisjes van andere minderheidsreligies) dat wordt ontvoerd, misbruikt en gedwongen bekeerd tot de islam (vaak gesteund door lagere rechtbanken) neemt toe, terwijl kerken die zich bezighouden met outreach bijzonder vatbaar zijn voor tegenstand. Alle christenen lijden onder geïnstitutionaliseerde discriminatie en beroepen die als laag, smerig en vernederend worden beschouwd, zoals werken als rioolreiniger of bij een steenoven, worden door de autoriteiten voorbehouden aan christenen. Velen worden 'chura' genoemd, een denigrerende term die 'smerig' betekent."

In Soedan, nummer acht op de Open Doors lijst, dreigt genocide na de burgeroorlog die in april 2023 uitbrak. De voortdurende oorlog in Soedan heeft meer dan 10.000 mensen gedood en bijna zes miljoen mensen van huis en haard verdreven.

Op 23 november 2023 publiceerde een groep van 70 experts op het gebied van internationaal recht een open brief waarin ze waarschuwden voor het risico op genocide in Darfur, Soedan:

"Het risico van dreigende genocidale massamoorden nadert nu een punt waarop geen terugkeer mogelijk is, aangezien de Rapid Support Forces (RSF), de paramilitaire groep die in conflict is met de Soedanese Strijdkrachten (SAF), op het punt staat om de hele regio Darfur over te nemen na vier van de vijf deelstaten te hebben veroverd.

"In de afgelopen maanden hebben internationale waarnemers de campagne van de RSF gedocumenteerd met wijdverspreide en systematische aanvallen op burgers en het doelbewust kiezen van niet-Arabische etnische groepen voor massamoord, slavernij, seksueel geweld en marteling."

In het door oorlog geteisterde land behoren christenen tot de meest kwetsbaren. Open Doors rapporteert:

"Meer dan 165 kerken zijn gesloten en andere zijn vernietigd. Kerken hebben ook melding gemaakt van mensenrechtenschendingen zoals verkrachting, ontvoering en plundering.

"Op lange termijn bestaat de vrees dat het conflict moslimextremisten opnieuw voet aan de grond zal geven in het land en de hervormingen van de burgerlijke overgangsregering, die christenen meer vrijheid gaven, ongedaan zal maken.

"Meer onmiddellijk blijven degenen die zich vanuit een moslimachtergrond tot het christendom bekeren grote gevaren lopen. Sommigen zullen zelfs hun kinderen niet over Jezus vertellen, uit angst dat ze onbedoeld het geloof van hun ouders aan de lokale gemeenschap bekendmaken."

In de Islamitische Republiek Iran zijn vooral moslims die zich bekeren tot het christendom doelwit van vervolging:

"Als je in Iran deel uitmaakt van een traditionele christelijke gemeenschap, bijvoorbeeld een Armeense of Assyrische christen, wordt je geloof waarschijnlijk getolereerd. Maar je wordt ook als tweederangs burger behandeld. Daarnaast mag je geen erediensten houden of de Bijbel lezen in het Farsi, de taal van Iran, of contact hebben met christenen die zich hebben bekeerd van de islam. Als je betrapt wordt op het steunen van bekeerlingen, kun je in de gevangenis belanden.

"Voor christenen die zich bekeren van de islam is er zelfs geen schijn van tolerantie. Bekering van de islam tot het christendom is illegaal in Iran en iedereen die als bekeerling wordt betrapt, kan worden gearresteerd en gevangengezet. De regering ziet bekering als een poging van het Westen om de islam en de islamitische regering van Iran te ondermijnen. Dit betekent dat iedereen die wordt ontdekt als lid van een huiskerk kan worden beschuldigd van een misdaad tegen de nationale veiligheid, wat kan leiden tot lange gevangenisstraffen. Iedereen die gearresteerd of vastgehouden wordt, kan in de gevangenis gemarteld en mishandeld worden. Sommige christenen worden vrijgelaten en gecontroleerd - en weten dat een tweede arrestatie een lange gevangenisstraf zou betekenen.

"Christelijke bekeerlingen die de islam hebben verlaten kunnen ook te maken krijgen met druk van hun families en gemeenschappen. Bekeerlingen kunnen hun erfenis verliezen, ongetrouwde christenen kunnen gedwongen worden te trouwen met een moslim en getrouwde gelovigen kunnen gedwongen worden te scheiden of hun kinderen dreigen kwijt te raken."

Sinds de regering Biden het Afghaanse volk in 2021 in de steek liet voor de Taliban, is de vervolging van christenen in Afghanistan voortdurend toegenomen:

"Toen de Taliban aan de macht kwamen, deden ze dat met beloftes om meer vrijheden te erkennen dan in het verleden. Maar dat is niet gebeurd - als het christelijke geloof van een Afghaan wordt ontdekt, kan dat een doodvonnis betekenen, of ze kunnen worden vastgehouden en gemarteld om informatie te geven over geloofsgenoten. In de omringende samenleving en familiestructuur is geen ruimte voor godsdienstvrijheid en de regering houdt vast aan dit rigide standpunt. Dit betekent dat christenen - bijna allemaal bekeerlingen van de islam - hun geloof geheim moeten houden, anders kunnen ze simpelweg verdwijnen.

"Duizenden Afghaanse vluchtelingen leven in landen die grenzen aan Afghanistan, vaak onder slechte omstandigheden in kampen voor ontheemden, en onder hen zijn veel christenen."

Het Open Doors rapport benadrukt het intense geweld in Sub-Sahara Afrika:

"Te midden van wetteloosheid gedijen jihadistische groeperingen als Al Qaida en Boko Haram. Zwakke regeringen slagen er niet in hen te stoppen. En militanten vallen straffeloos christelijke gemeenschappen en kerken aan.

"De meeste christenen die in 2023 om hun geloof werden vermoord, werden gedood in Afrika bezuiden de Sahara. Negen van de tien moorden met een religieus motief werden gepleegd in Nigeria. Christenen werden ook vermoord in Congo (DRC), Burkina Faso, Kameroen en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).

"Nog veel meer christenen zijn uit hun huizen verdreven. Van de 34,5 miljoen ontheemden in Afrika bezuiden de Sahara zijn ongeveer 16,2 miljoen christenen."

Ondertussen gaat in Ethiopië de vervolging van christenen voordurend door, een ander land ten zuiden van de Sahara. Het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid (ECLJ) rapporteerde in september 2023:

"In Ethiopië is het Amhara-volk, dat voornamelijk een orthodox-christelijke gemeenschap is, al tientallen jaren onderworpen aan gewelddadige en systematische vervolging. Nu is hun situatie verslechterd en heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen.

"Het Amhara volk wordt al sinds 1991 vervolgd en systematisch afgeslacht. Verschillende groeperingen, waaronder het Tigray People's Liberation Front, het Oromo Bevrijdingsleger en de huidige Prosperity Party, worden beschuldigd van deze misdaden. De heersende anti-Amhara stemming is nauw verbonden met een afkeer van het orthodoxe geloof, omdat de meeste Amhara orthodoxe christenen zijn.

"De mensenrechtenschendingen variëren van gedwongen verplaatsingen en massa-arrestaties tot systematische moordpartijen en etnische zuiveringen. Op 18 juni 2022 bijvoorbeeld werd de Amhara gemeenschap in Wollega in de Oromia regio van Ethiopië op brute wijze afgeslacht in wat nu het bloedbad van Gimbi wordt genoemd. Het aantal slachtoffers ligt tussen de 400 en 500. De modus operandi bestond uit extreme wreedheid, waaronder het levend verbranden van individuen en het verminken van zwangere vrouwen."

Volgens de ECLJ:

"Onze schriftelijke verklaring aan de V.N. bevat meer expliciete details over het gepleegde geweld en toont de religieuze motivatie van de vervolging, gekoppeld aan duidelijk racisme. Regeringstroepen onthielden zich van ingrijpen, zich beroepend op logistieke beperkingen, wat vragen oproept over hun medeplichtigheid of nalatigheid."

Het ECLJ-rapport stelt:

"Een schrijnende reeks bloedbaden - variërend van het Burayu bloedbad in 2018, het Shashemene bloedbad in 2019, tot meerdere incidenten in 2020 en 2021, waaronder de Mai Kadra, Metekel, Ataye, Chenna, Kombolcha, en Kobo bloedbaden - getuigen van deze voortdurende crisis."

In augustus 2023 stuurde het ECLJ een dringende brief naar de speciale adviseur voor de preventie van genocide, Alice Wairimu Nderitu over de vervolging in Ethiopië:

"De incidentenrapporten zijn diep verontrustend. De aard van deze daden omvat een breed scala aan wreedheden, van het verwijderen van de ingewanden van zwangere vrouwen tot het kannibalistisch consumeren van de gedode mensen. Dergelijke daden gaan verder dan het uiten van onvrede of politieke onvrede; ze duiden op een diepgewortelde haat die gemanipuleerd en gemobiliseerd is om gruwelijke misdaden te rechtvaardigen. Dit niveau van vijandigheid wordt gevoed door een combinatie van historische grieven, politieke manipulatie, sociale conditionering en wijdverspreide haatzaaiende taal die samen een giftige omgeving creëren die rijp is voor het plegen van massaal geweld."

Volgens Open Doors wordt één op de zeven christenen wereldwijd vervolgd en 1 op de 5 christenen in Afrika. In 2023 werden duizenden christenen vermoord of vastgehouden vanwege hun geloof en werden duizenden kerken en christelijke eigendommen aangevallen. Maar veel van deze incidenten worden niet gemeld door de reguliere media.

Totdat de reguliere media, regeringen en internationale organisaties openlijk de ideologische en theologische motieven van de daders aan de orde stellen, zal deze wereldwijde vervolging van christenen op genocideniveau waarschijnlijk toenemen.

Uzay Bulut, een Turkse journalist, is Onderscheiden Senior Medewerker bij het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2024 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: More Than 365 million Christians Face Genocide :: Gatestone Institute