www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ondergrondse Bunkers - Een vervulling van Bijbelprofetie?

Door Jonathan Brentner 11 maart 2024

( )

Afbeelding van Matthias Wewering via Pixabay

Een paar jaar geleden las ik een mysterieuze roman over mensen die uitgebreide en dure ondergrondse bunkers bouwden in voormalige raketsilo's om zichzelf te beschermen tegen een kernoorlog en andere vormen van verwoesting. Door zijn verhaal vroeg ik me af of hij dit had waargenomen voordat hij er een fictief verhaal over maakte.

In 2024 is de fictie werkelijkheid geworden. Al maanden gonst het op sociale media van de berichten over Mark Zuckerberg, miljardair en oprichter van Facebook, die een enorme ondergrondse schuilkelder bouwt in Hawaï. Een online verhaal van Time heeft het verhaal onlangs opgepikt:

Meta CEO Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan, medeoprichter en co-CEO van het Chan Zuckerberg Initiative, zijn van plan om een ondergrondse schuilplaats van 5000 vierkante meter te bouwen op hun ranch in Hawaï met een eigen energie- en voedselvoorziening, volgens een eerder deze maand gepubliceerd onderzoek van Wired.

Het plan is om de deur van de schuilkelder van metaal te maken en op te vullen met beton, wat gebruikelijk is in bunkers en bomschuilkelders, meldde de nieuwsuitgever in een uitgebreid artikel waarin hij planningdocumenten en interviews aanhaalde
.

Andere verslagen suggereren dat hij slechts één van de vele miljardairs is die ondergrondse bunkers bouwt ter bescherming tegen doemscenario's. We weten dat regeringen beschermende bunkers hebben voor hun elite, maar nu zijn zulke dingen gemeengoed geworden onder de rijken en beroemden.

De bouw van bunkers vervult Bijbelse profetie

Wist je dat de Bijbel lang geleden heeft voorspeld dat dit in de laatste dagen zou gebeuren? Wie had gedacht dat het gedrag van meneer Zuckerberg de Bijbelse profetie vervult? Maar dat doet het wel.

De Heer vertelde de profeet Jesaja dat mensen zich in de laatste dagen zouden verbergen in kuilen in de grond om te ontsnappen aan de verschrikkingen van de Dag des Heren:

Jesaja 2:17-19 KJV - "En de hoogheid des mensen zal nedergebogen worden, en de hoogmoed der mensen zal laag gemaakt worden; en de Here alleen zal te dien dage verhoogd worden. En de afgoden zal Hij volkomen afschaffen. En zij zullen ingaan in de holen der rotsen, en in de holen der aarde, uit vrees voor de Heer, en voor de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde vreselijk te doen schudden." (nadruk toegevoegd)

Doorspoelend naar Openbaring 6:15-17 lezen we dat Johannes getuige was van de toekomstige vervulling van deze woorden uit Jesaja 2 en deze vastlegde:

Openbaring 6:15-17 KJV - "En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten, en de machtigen, en alle slaven, en alle vrijen, verborgen zich in de holen en in de rotsen der bergen; en zeiden tot de bergen en de rotsen: Valt op ons, en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, Die op den troon zit, en voor den toorn des Lams: Want de grote dag van zijn toorn is gekomen; en wie zal stand kunnen houden?" (nadruk toegevoegd)

In de toekomst zullen het niet alleen de rijken en machtigen zijn die hun toevlucht zoeken te midden van de verschrikkingen van de toorn van de Dag des Heren, maar een grote verscheidenheid aan mensen zal tijdens de Verdrukkingsperiode proberen zich te verbergen voor Zijn oordelen.

Wat vertelt dit ons over de tijd waarin we leven?

De overgrote meerderheid, zo niet iedereen, van degenen die ondergronds bescherming zoeken tegen doemscenario's gelooft de Bijbel niet. De meesten beschouwen onze waarschuwingen voor Gods toekomstige oordeel over de aarde als dwaasheid.

Lijkt het niet vreemd ironisch dat hun gedrag wijst op de spoedige vervulling van Openbaring hoofdstuk 6, dat zij als dwaasheid beschouwen?

Ze erkennen dat er verwoestende oorlogen, economische onrust en dodelijke natuurrampen aan de horizon liggen, maar ze blijven blind voor hoe deze dingen wijzen op de spoedige interventie van de Heer in de wereld. Maar tegen de tijd dat het zesde zegel over hen komt, zullen ze de verschrikkingen die de planeet overspoelen herkennen als het gevolg van "de toorn van het Lam" (Openbaring 6:17).

Als de elite de nabijheid herkent van de Dag des Heren perikelen zoals we die zien in Openbaring 6 (ondanks dat ze deze niet als zodanig identificeren), vertelt dit ons dan niet dat zulke dingen nabij zijn? Deze miljardairs kijken met ongelovige ogen en onwetendheid over Bijbelprofetie naar wat voor ons ligt, maar door hun gedrag vertellen ze ons dat we in de laatste dagen leven wanneer deze dingen zullen plaatsvinden.

Zou dit geen wake-up call moeten zijn voor voorgangers die beweren te weten en te geloven wat Gods Woord zegt, maar volharden in het wegdrukken van de tussenkomst van de Heer in onze wereld naar een ver verwijderde gebeurtenis aan het einde van het tijdperk?

Ik vind het ook merkwaardig dat Mark Zuckerberg en zijn medemiljardairs zich gedragen op een manier die anderen waarschijnlijk angst aanjaagt, omdat ze proberen te ontsnappen in plaats van hun geld te gebruiken om de catastrofes die ze zien aankomen, af te wenden. Als we mensen vertellen over wat de Bijbel zegt dat er op onze wereld afkomt, zeggen ze dat we mensen bang proberen te maken. Zelfs geloofsgenoten beschuldigen ons ervan escapisten te zijn die niets geven om mensen of het leven van vandaag.

Geloof de spotters van onze tijd niet. Bijbelprofetie biedt de meest oprechte troost in de gevaren van onze tijd. Bovendien heb ik gemerkt dat degenen die uitkijken naar de spoedige verschijning van Jezus, het meest geneigd zijn om offers te brengen om het lijden in onze wereld te verlichten.

Ik zeg niet dat we geen voorzorgsmaatregelen moeten nemen in een wereld vol gevaar en misschien een reservevoorraad voedsel en water moeten aanhouden. Maar onze hoop voor de toekomst rust alleen op Jezus.

We weten niet wanneer Hij zal verschijnen om ons naar de hemel te brengen of wanneer de vernietiging over de wereld zal komen, maar op basis van wat de Bijbel ons vertelt, weten we deze dingen wel:

  1. We leven zeker in het seizoen van de Opname.

  2. Jezus zal spoedig verschijnen; Hij zal zeker ingrijpen in onze wereld.

  3. De vernietiging die de elite verwacht, zal plaatsvinden nadat we veilig bij Jezus in de glorie zijn.

  4. De ondergrondse bunkers zullen hen niet redden van de toorn die over de planeet Aarde komt.

Jonathan Brentner is auteur, schrijver, bijbelleraar en levert bijdragen voor Harbinger's Daily en Rapture Ready.

Bron: Underground Bunkers — A Fulfillment Of Bible Prophecy? - Harbingers Daily