www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het jaarlijkse budget van 8 miljard dollar van de VN ter ondersteuning van wereldwijde migratie

Nog een reden om de Verenigde Naties niet langer te financieren

Robert W Malone - 31 jan 2024

()

De missies van de Verenigde Naties zijn uit de hand gelopen. Een van de vele voorbeelden: de VN-missie om eenzijdig wereldwijde migratie aan te moedigen heeft geleid tot meerdere vermijdbare politieke crises. Het is tijd om de Verenigde Naties te ontfinancieren en te reorganiseren. In het geval van het Amerikaanse Congres onder de huidige uitvoerende macht, kan dit in de nabije toekomst worden bereikt door het gebruik van specifieke beperkingen op de manier waarop kredieten kunnen worden gebruikt, net zoals dat gebruikelijk is bij interne budgettering. Vooruitkijkend naar een nieuwe uitvoerende regering zou dit gepaard moeten gaan met diplomatieke inspanningen om een internationale coalitie van landen te vormen die een grote inspanning tot ontfinanciering en herstructurering steunt.

De huidige structuur en het handvest van de VN hebben hun nut overleefd en zijn gebruikt om globalistische, utilitaire, socialistische en malthusiaanse politieke doelstellingen te bevorderen. Dit is niet waarvoor de VN in het leven is geroepen en de pogingen om een globalistische, één-wereld regeringsstructuur te creëren door de Verenigde Naties te coöpteren om deze agenda te dienen, kunnen alleen worden gestopt door de organisatie systematisch te reorganiseren en in te krimpen.

Als slechts een van de vele voorbeelden van de VN mission creep, hebben de Verenigde Naties, via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), hun Global Annual Appeal voor 2024 gelanceerd. De VN wil 7,9 miljard dollar om "haar activiteiten te ondersteunen en te helpen bij het creëren van een systeem dat de belofte van migratie als een kracht voor het goede over de hele wereld waarmaakt."   Weer zo'n geval van een zorgvuldig opgestelde missieverklaring die de werkelijke bedoeling en het doel van een initiatief verdoezelt door het gebruik van misleidende feel-good bewoordingen.

De VN zegt dat ze het geld voor drie doeleinden zal gebruiken: 1) "het redden van levens en het beschermen van mensen die onderweg zijn", 2) "het vinden van oplossingen voor ontheemding, waaronder het verminderen van de risico's en gevolgen van klimaatverandering" en 3) "het vergemakkelijken van reguliere migratiewegen". De VN (IOM) schrijft dat hun doelen "proactief werken om het enorme potentieel van migratie voor economische groei en menselijke ontwikkeling te ontsluiten" omvatten.


"Het bewijs is overweldigend dat migratie, mits goed beheerd, een belangrijke bijdrage levert aan wereldwijde welvaart en vooruitgang. We bevinden ons op een kritiek moment en we hebben deze oproep opgesteld om te helpen die belofte in te lossen. We kunnen en moeten beter doen." 

IOM Directeur Generaal Amy Pope van de UN


Voor meer zie The UN's Annual $8 Billion Budget to Support Global Migration