www.wimjongman.nl

(homepagina)


Van bittere wateren naar slagvelden

21 jan 2024

()

וַיָּבֹ֖א עֲמָלֵ֑ק וַיִּלָּ֥חֶם עִם-יִשְׂרָאֵ֖ל בִּרְפִידִֽם׃
Amalek kwam en vocht met Jisrael bij Rephidim.
va-YA-vo a-ma-LEK va-yi-LA-khem im yis-ra-AYL bi-r'-fi-DAM
Exodus 17:8

Net bevrijd van de ketenen van de Egyptische slavernij begonnen de Israëlieten vol hoop en vernieuwing aan hun monumentale reis naar het Beloofde Land. Toch duurde het niet lang voordat hun geloof en standvastigheid op de proef werden gesteld. Eerst kwamen ze aan op een plek waar alleen bitter water was. Daarna hadden ze geen voedsel en ten slotte bevonden ze zich in de woestijn zonder water. Maar misschien was hun grootste uitdaging wel toen de Amalekieten, die de kwetsbaarheid van een volk in overgang aanvoelden, dit moment van kwetsbaarheid kozen om toe te slaan. Hoewel ze net de wonderbaarlijke Uittocht uit Egypte hadden meegemaakt, waren ze vermoeid en verzwaard door eeuwen van slavernij. De Amalekieten lanceerden een brute aanval op de Israëlitische natie. Ze richtten zich niet alleen op hun fysieke kracht, maar ook op hun geest. Door zich op de zwakke en weerloze achterhoede te richten (Deuteronomium 25:18), legden ze een diep moreel bankroet in zichzelf bloot. Hun acties waren diep wreed en onrechtvaardig.

Rabbi Elchanan Samet biedt een perspectief dat de aanval van de Amalekieten niet slechts als een daad van agressie ziet, maar als een strategische poging om een goddelijk proces te stoppen. De Israëlieten waren niet slechts rondtrekkende nomaden; ze waren een volk op een goddelijk uitgestippelde koers, op weg van de slavernij van Egypte naar de vrijheid en de belofte van Kanaän. De oorlog van Amalek was geen oorlog uit zelfverdediging of een willekeurige daad van woestijnstropers. Het was een berekende, koelbloedige poging om de intocht van het Joodse volk in het land Kanaän te verstoren en Gods goddelijke plan te verstoren. De plaats van de aanval, een locatie die gemarkeerd werd door de dorst en geloofscrisis van de Israëlieten, was ook geen toeval. Het was een doelgerichte aanval op een zeer kwetsbaar en kritiek punt in de reis van de Israëlieten, met als doel om het zich ontvouwende verhaal van bevrijding en bestemming te doorbreken. In dit licht wordt de strijd met Amalek een archetypische botsing tussen de krachten die de goddelijke morele orde handhaven en degenen die deze proberen te ondermijnen.

De strijd tegen Amalek in de woestijn is niet alleen een historische gebeurtenis, maar staat symbool voor de voortdurende strijd waarmee de Israëlische natie wordt geconfronteerd. Vandaag de dag bevindt Israël zich in een complex geopolitiek landschap en wordt het bedreigd door verschillende groepen die het land omringen. De confrontaties met zulke groepen, zoals de huidige oorlog tegen Hamas na het bloedbad van 7 oktober, zijn moderne weerspiegelingen van de oude strijd, waarbij het overleven en de welvaart van het Joodse volk en de verwezenlijking van hun nationale bestemming op het spel staan. Net als in de oude tijden gaan deze conflicten niet alleen over land of macht, maar over het fundamentele recht om te bestaan, om te gedijen en om een goddelijke bestemming te vervullen die al eeuwen in de maak is. De geest van veerkracht en vastberadenheid die de Israëlieten door hun strijd in de woestijn leidde, weerklinkt ook vandaag nog als ze streven naar vrede en hun goddelijke roeping in hun historische thuisland.

Bron: From Bitter Waters to Battlefields - The Israel Bible