www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bijbels Israël

Door Hal Lindsey 26 februari 2024

Het Israël van vandaag is het Bijbelse Israël. Sommigen zouden zeggen dat dat niet waar kan zijn, omdat de mensen van die natie over het algemeen niet leven zoals het Oude Testament gebiedt. Maar wanneer heeft het volk Israël ooit de wet van Mozes nageleefd? De geschiedenis laat zien dat de Joden in Israël vandaag de dag afstammen van de Joden in Israël 2000 jaar geleden. God heeft het bewijs in hun DNA geplaatst.

Weet je wat dat betekent? Het betekent dat de Bijbel waar is en dat je elk woord kunt vertrouwen. Het Joodse volk dat apart blijft en zich weer verzamelt in Israël is een van de grootste bijbelse wonderen. En het vindt nu voor onze ogen plaats.

Er waren vele verstrooiingen van de Israëlieten uit hun thuisland. Deze verstrooiingen bereikten hun hoogtepunt met de plundering van Jeruzalem door Rome en de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. De kinderen van Israël werden over de hele wereld verspreid. Dit wordt de diaspora genoemd. Ze werden fysiek en economisch opgenomen in culturen over de hele wereld, en toch bleven ze op wonderbaarlijke wijze een apart volk.

En hun DNA bewijst dat! Michael Hammer van de Arizona Research Laboratories aan de Universiteit van Arizona vatte de resultaten samen van zijn grote studie van het DNA van Joden uit verschillende plaatsen in de wereld. "Ondanks hun langdurige verblijf in verschillende landen en isolatie van elkaar, verschilden de meeste Joodse populaties niet significant van elkaar op genetisch niveau. De resultaten ondersteunen de hypothese dat de vaderlijke genenpools van Joodse gemeenschappen uit Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten afstammen van een gemeenschappelijke voorouderlijke populatie uit het Midden-Oosten, en suggereren dat de meeste Joodse gemeenschappen relatief geïsoleerd zijn gebleven van naburige niet-Joodse gemeenschappen tijdens en na de diaspora."

Dat was in 2001. Zijn resultaten zijn sindsdien verschillende keren bevestigd. Een studie uit 2013, gepubliceerd in het peer-reviewed wetenschappelijke tijdschrift Nature, concludeert: "Deze resultaten... herleiden de oorsprong van de meeste Joodse diasporagemeenschappen naar de Levant." De "Levant" betekent het gebied dat grenst aan de oostelijke Middellandse Zee - met andere woorden, het gebied van Israël.

In de hele geschiedenis is er geen ander verhaal zoals dit. Deze mensen waren verbannen uit hun land. Overal waar ze kwamen, werden ze lastig gevallen en vervolgd. Meer dan eens werden ze geconfronteerd met pogingen tot genocide. Elk menselijk instinct zou zijn om zich te verstoppen in de omringende cultuur door alle verschillen weg te nemen. Dat deden ze niet. Ze behielden hun geloofstradities en trouwden binnen hun geloofsgemeenschap.

De mensen van deze kleine natie werden tweeduizend jaar geleden verspreid over de hele wereld. Ze zijn geen ras, maar tot op de dag van vandaag blijven ze een apart volk met genetische markers die hun voorouders in het gebied van het oude Judea plaatsen. Het is niets minder dan adembenemend. Maar hier is de clou. Drieduizend jaar geleden zei God dat dit zou gebeuren! (Zie bijvoorbeeld Ezechiël 36 en 37.) Merk op dat Israël opnieuw verzameld moet worden vóór hun geestelijke vernieuwing).

Sinds de oprichting van het moderne Israël in 1948 heeft een aanzienlijk deel van de wereld de vernietiging van deze kleine natie tot hun grote prioriteit gemaakt - waaronder verschillende enorm rijke olieproducerende naties. Maar met al dat geld en de macht die daarmee gepaard gaat, hebben ze het kleine Israël niet verwijderd. Het is een wonder dat op zijn eigen manier net zo krachtig is als de scheiding van de Rode Zee. Het is een teken voor de naties dat God Zijn woord houdt en dat niets dat in de weg kan staan.

In Matteüs 24:35 (NKJV) zegt Jezus het zo. "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan."

Het voortdurende bestaan van Israël en het Joodse volk bewijzen dit!

[Opmerking: Hashem maakt een onderscheid en noemt de tien stammen Efraïm en de twee stammen Juda en het totale volk Israël. Zie de boeken Ezechiël en Hosea.]

Bron: Hal Lindsey