www.wimjongman.nl

(homepagina)


Biden en Netanyahu tegenover elkaar in Bijbels geschil: Twee staten of geen twee staten

En gij zult het land in bezit nemen en u er vestigen, want Ik heb u het land toegewezen om het te bezitten.
NUMERI 33:54 (DE ISRAËLBIJBEL)

Adam Eliyahu Berkowitz

()

Een meningsverschil over de toekomst van een Palestijnse staat vormt de basis van het geschil tussen de regering Biden en de regering van Israël. Hoewel Netanyahu niet uitgesproken religieus is, is het goed gedocumenteerd dat het geven van land in Israël aan de vijand in strijd is met Gods geboden.

Vorige week vertelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de Israëlische premier Benjamin dat een tweestatenoplossing op basis van de Oslo-akkoorden die in 1993 werden ondertekend, zou leiden tot een Arabische staat zonder weerga binnen de grenzen van Israël, dat etnisch gezuiverd is van Joden, met een uitsluitend islamitische hoofdstad in Jeruzalem.

In augustus 2019 kondigde de Palestijnse Autoriteit aan dat ze hun Oslo-afspraken niet langer nakwamen en dat ze op grote schaal begonnen te bouwen in Gebied C, dat was aangewezen voor gebruik door Israël. Joden wonen niet in gebied A en mogen het gebied, dat onder toezicht staat van de Palestijnse Autoriteit, niet betreden.

Netanyahu dat de VS zich zouden inzetten voor de oprichting van een Palestijnse staat.

Slechts een paar dagen later vertelde Netanyahu op donderdag aan een nieuwsconferentie in Tel Aviv dat Israël na afloop van de oorlog de controle zou behouden over Judea, Samaria en Gaza.

"In elke toekomstige regeling ... moet Israël de veiligheidscontrole hebben over al het grondgebied ten westen van Jordanië. Dit botst met het idee van (Palestijnse) soevereiniteit. Wat kun je doen?" zei Netanyahu.

"Dit conflict gaat niet over de afwezigheid van een (Palestijnse) staat, maar over het bestaan van een staat, de Joodse staat," zei Netanyahu ook.

Een verhaal dat zaterdag in CNN verscheen leek dit tegen te spreken en stelde dat Netanyahu en de Amerikaanse president Joe Biden een telefonisch gesprek hadden gehad over de kwestie. Een paar uur nadat het gesprek naar verluidt had plaatsgevonden, vertelde Biden aan verslaggevers dat hij geloofde dat "er een aantal soorten tweestatenoplossingen zijn."

"Er zijn een aantal landen die lid zijn van de VN die ... geen eigen leger hebben; een aantal staten die beperkingen hebben, en dus denk ik dat er manieren zijn waarop dit kan werken," zei Biden.

Op de vraag of Netanyahu had ingestemd met de regeling, antwoordde Biden: "Ik laat het je weten als ik hem zover heb dat hij ermee instemt."

Dit werd weerlegd door het kantoor van Netanyahu, dat zaterdag een verklaring uitgaf:

"In zijn gesprek met president Biden herhaalde premier Netanyahu zijn beleid dat nadat Hamas is vernietigd Israël de veiligheidscontrole over Gaza moet behouden om ervoor te zorgen dat Gaza niet langer een bedreiging voor Israël zal vormen, een eis die in tegenspraak is met de eis voor Palestijnse soevereiniteit," verklaarde het kantoor van de premier.

( )

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een privégesprek met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken op het hoofdkwartier van de IDF in Tel Aviv, 9 januari 2024. Foto door Kobi Gideon/GPO. (bron: JNS)

Terwijl Biden uitgaat van de vooronderstelling dat een "tweestatenoplossing" de enige weg vooruit is en Netanyahu wordt afgeschilderd als het enige obstakel, is het duidelijk dat de Palestijnen het idee ook afwijzen. Khaled Meshaal, het voormalige hoofd van Hamas, sprak dinsdag op de Ammar Podcast en herhaalde de afwijzing van de "tweestatenoplossing" door zijn organisatie.

"Het Westen zegt dat 7 oktober perspectieven heeft geopend voor een politieke visie, dus zijn ze teruggekeerd om over hun oude handelswaar te praten, namelijk de tweestatenoplossing."

"De grenzen van 1967 vertegenwoordigen 21 procent van Palestina, wat praktisch een vijfde van het land is, dus dit kan niet worden geaccepteerd," voegde hij eraan toe.

"Ons Palestijnse project, dat een quasi-Palestijnse nationale consensus heeft, is dat ons recht in Palestina van de zee tot de rivier, en van Ras Al-Naqoura tot Umm Al-Rashrash of de Golf van Akaba, niet kan worden opgegeven. Dit is ons Palestijnse recht en onze aanwezigheid in dit land, modern en oud," voegde hij eraan toe.

Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas riep de Verenigde Staten op om Israël met geweld een "tweestatenoplossing" op te leggen.

"Het is tijd dat de Verenigde Staten de staat Palestina erkennen, en niet alleen praten over een tweestatenoplossing," zei Nabil Abu Rudeineh in een verklaring.

Elementen binnen de eenheidsregering van Netanyahu zijn het niet eens met de premier. Minister van Defensie Yoav Gallant vertelde het kabinet vorige week dat de Israëlische regering moet werken aan het versterken van de Palestijnse Autoriteit om te voorkomen dat Hamas sterker wordt in Judea en Samaria.

"Ik zal dit zo duidelijk mogelijk zeggen," zei Gallant. "Een sterke Palestijnse Autoriteit is in het belang van de veiligheid van Israël."

Opgemerkt moet worden dat de PA uitkeringen betaalde aan 661 terroristen die deelnamen aan het bloedbad van 7 oktober.

Er moet ook worden opgemerkt dat in de maanden voorafgaand aan de Hamas-aanval, de regering Biden actief PA-politieagenten trainde en uitrustte in een programma in Jordanië, in een poging om de PA te versterken. Dit programma werd voortgezet ondanks een golf van terrorisme afkomstig van de PA die leidde tot Israëlische doden.

De grenzen van Israël werden bepaald door de Bijbel en de Joden kregen het bevel om het hele land te veroveren:

Ik zal uw grenzen stellen van de Rietzee tot aan de Filistijnse Zee en van de woestijn tot aan de Eufraat; want Ik zal de inwoners van het land in uw handen overleveren en u zult hen voor uw aangezicht uitdrijven. Exodus 23:31

En gij zult het land in bezit nemen, en gij zult u daarin vestigen; want Ik heb u het land toegewezen, om het te bezitten. Numeri 33:53

De profeten waarschuwen dat de Volkeren zullen proberen het Land Israël te verdelen en dat dit het middel tot de ondergang zal zijn: Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik het wel en wee van Jehoeda en Jeroesjalajiem herstel, zal Ik alle volken verzamelen en hen doen neerdalen naar het dal van Jehosjafat. Daar zal Ik met hen twisten over Mijn eigen volk, Jisraël, dat zij onder de volken hebben verstrooid. Want zij hebben Mijn land onder elkaar verdeeld. Joël 4:1-2

Bron: Biden and Netanyahu face off in Biblical dispute: Two state or not two state - Israel365 News