www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tien redenen waarom God Bijbelprofetieën gaf

Door Nathan Jones 1 januari 2024

( )Afbeelding van Jude Joshua via Pixabay

Wist je dat maar liefst 31% van de Bijbel God is die onthult hoe gebeurtenissen zich zullen ontvouwen voordat ze plaatsvinden? Onze hemelse Vader wil dat Zijn kinderen weten wat de toekomst in petto heeft!

Ik belde mijn collega-bijbelprofetieleraar Todd Hampson van de podcast Prophecy Pros en we stelden een lijst samen om enkele redenen te delen waarom wij geloven dat bijbelprofetie bestaat.

1. Laat zien dat God de waarheid spreekt

Bijbelprofetie is ons gegeven om te laten zien dat God God is. Hij is de Leider! Hij heeft de leiding. Hij bestaat buiten de tijd. Hij weet alles. En dus kun je alles wat God zegt als waarheid aannemen. Daarom is de eerste reden waarom Bijbelprofetie aan ons is gegeven, dat we naar die waarheid kunnen leven.

2. Bewijst dat de Bijbel Gods Woord is

De tweede reden waarom God ons Bijbelprofetie heeft gegeven is om te bewijzen dat de Bijbel Gods woord is. Het is een feit dat de Bijbel het enige boek is dat ooit is geschreven en dat echte, vervulde profetieën bevat. Deze profetieën werden vervuld tot... en..."met"! Vervulde Bijbelprofetieën bewijzen dat de Bijbel echt Gods Woord is en dus kunnen we ons geloof en vertrouwen stellen in de Bijbel en zijn Auteur.

3. Toont dat God de controle heeft

Een derde reden is om ons te laten zien dat God de volledige controle heeft. Hij is soeverein. Dat klinkt misschien als een groot theologisch woord, maar soeverein betekent dat God uiteindelijk de controle heeft over elk detail. Bijbelprofetie laat dat feit als geen ander zien.

4. Demonstreert Gods liefde

De vierde reden waarom God ons Bijbelprofetieën geeft, is om aan te tonen dat God van ons houdt en dat Hij een plan heeft voor ons leven. We zweven niet rond op een grote draaiende bol in de ruimte zonder doel of betekenis, zoals atheïsten beweren. God heeft een doel gemaakt voor elke persoon die Hij ooit heeft gemaakt omdat Hij van Zijn kinderen houdt. God heeft ook een bestemming gepland voor de gelovigen. Hij wil dat we voor altijd met Hem in de hemel en op de nieuwe aarde leven. En dus geeft Hij ons profetie om te laten zien hoe de wereldgeschiedenis zal eindigen met de gelovigen die voor altijd bij onze liefhebbende Hemelse Vader zullen wonen in de Eeuwige Staat.

5. Beschrijft Gods Plan

De vijfde reden gaat over hoe sceptici van Bijbelprofetie de profetieën verkeerd opvatten als te algemeen, of te vaag, of te groot. Maar als je beter kijkt, geeft God veel specifieke details over Zijn plan voor de eeuwen. Dit plan laat zien hoe God bezig is om de mensheid terug te brengen in een juiste relatie met Hem, zodat we op een dag zullen wonen in een gezegende tijd van vrede, gerechtigheid en gemeenschap met onze Schepper. Bijbelprofetie kan heel specifiek en heel doelgericht zijn, want God legt door Zijn profetisch Woord uit hoe Zijn plan zich zal ontvouwen.

6. Demonstreert Gods Macht

De zesde reden draait om Gods eigenschap dat Hij machtig is. Het feit dat God de Vader Zijn enige Zoon opgaf om te sterven voor de straf van onze zonden, zodat degenen die hun geloof in Jezus stellen verlost kunnen worden, is werkelijk prijzenswaardig. De belofte dat Jezus Christus op een dag in macht en kracht zal terugkeren om Satan en zijn volgelingen zegevierend te verslaan en zijn koninkrijk te vestigen, zou je moeten doen opstaan en roepen: "Halleluja!". De almachtige God alleen is onze lof en aanbidding waard, en Bijbelprofetie laat ons zien waarom.

7. Bewijst dat God het waard is

De zevende reden waarom God ons Bijbelprofetieën gaf, is om aan te tonen hoe groot God is en hoe piepklein wij daarbij vergeleken zijn. Niemand is zoals God. Daarom is alleen Hij het waard dat wij ons leven leiden om Hem te behagen door gehoorzaamheid en liefdesdaden. Ook al is God veel groter dan wij, toch heeft Hij ons nodig, en dat is om Hem te dienen en met Hem samen te zijn. Waarom zouden we? Omdat alleen Hij onze gehoorzaamheid en lof waard is. Bijbelprofetie wijst ons op dat feit.

8. Belooft dat het kwaad gestraft zal worden

Het achtste uitstekende punt gaat over hoe het kwaad op deze aarde vaak wegkomt met zijn misdaden. Slechte mensen begaan slechte dingen, vaak zonder ooit gestraft te worden. En toch belooft Bijbelprofetie dat er snel gerechtigheid zal komen. Er komt een einde aan het kwaad in deze wereld. Terwijl we geduldig wachten op die glorieuze dag, biedt God de mensheid genadig dit korte uitstel om 1) tot Hem terug te keren in berouw en 2) Zijn genadige aanbod aan te grijpen om een goede relatie met Hem te hebben. Bijbelprofetie brengt de tijdlijn voor die langverwachte dag van gerechtigheid in kaart.

9. Bereidt ons voor op een goede relatie met Hem

De negende reden (en het is een prachtige reden waar we dol op zijn) is hoe Bijbelprofetie Gods genade toont. Onze Schepper laat ons van tevoren weten wat er gaat gebeuren, zodat we met Hem in het reine kunnen komen. Als God het zou willen, zou Hij gewoon de hamer op iedereen kunnen laten vallen omdat wij zondaars zijn en Hij niet. We verdienen het om veroordeeld te worden tot de hel voor onze rebellie tegen onze Schepper en voor het breken van Zijn morele wet. Maar door Gods genade en Zijn liefde laat onze hemelse Vader ons van tevoren weten wat Hij van plan is. We weten precies welke oordelen er komen, maar ook welke zegeningen er komen. Hij geeft ons de tijd om ons voor te bereiden en met Hem in het reine te komen.

10. Geeft ons hoop

De tiende en laatste reden in deze lijst (hoewel er nog zoveel meer redenen zijn waarom God ons Bijbelprofetie heeft gegeven) is dat het bedoeld is om christenen hoop te geven. De Heer wil dat we begrijpen hoe de toekomst zal verlopen. Zeker, er zijn dalen in het leven die we moeten doorkruisen en er komen angstaanjagende tijden aan zoals de Verdrukking die moeilijk te verteren is, maar profetie is bedoeld om ons hoop te geven dat dit kwade tijdperk zal eindigen. Jezus zal zoals beloofd terugkeren om Zijn Kerk op te halen voordat de Verdrukking begint, daarna zal Hij het kwaad verslaan en uiteindelijk zal Hij Zijn duizendjarige koninkrijk van vrede, gerechtigheid en rechtvaardigheid instellen. We putten hoop uit de wetenschap dat de uiteindelijke bestemming van de Christen is om voor altijd in vrede met onze Schepper te leven in de Eeuwige Staat.

Bijbelprofetie is dus bedoeld om de gelovige hoop te geven dat er een geweldige toekomst voor ons ligt. Maar Bijbelprofetie is ook bedoeld om ongelovigen te waarschuwen voor hun eeuwige bestemming in het Vuurmeer. En dus roept de Bijbel ons allemaal op om ons te bekeren en Jezus Christus en Zijn liefdevolle offer te accepteren, zodat we met God verzoend kunnen worden en kunnen delen in die eeuwige hoop.

Je bent het er waarschijnlijk wel mee eens dat mensen nu meer dan ooit hoop nodig hebben. Er is zoveel gekte gaande in de wereld. Mensen moeten ophouden hun hoop te vestigen op de dingen van deze aarde, of dat nu politieke of monetaire of wat dan ook zijn, die een vals en vluchtig gevoel van troost en stabiliteit hebben gegeven. Nu we de glorieuze verschijning van onze grote God en Verlosser snel naderen, is er geen ander moment in de geschiedenis dat mensen zo dringend oproept om hun geloof en hoop alleen op God te vestigen.

God is perfect. Zijn beloften zijn waar. Bijbelprofetieën verzekeren ons dat God weet wat Hij met onze levens en in deze spoedig voorbijgaande wereld aan het doen is. Op dat feit kunnen we zeker hopen.

Als je Jezus Christus niet kent, dan is vandaag de dag om Hem als je Redder te accepteren en Hem de Heer van je leven te maken en zo die gezegende hoop op te eisen. Als je Jezus al kent als je Redder, blijf dan groeien in je relatie met Hem, door heilig te leven en evangelisatie te beoefenen. Begin met het openen van je Bijbel. En, zoals we hopen dat je zojuist hebt geleerd, sla de profetische gedeelten niet over.

Samen kunnen we zorgen voor een Bijbels begrip van nieuwsgebeurtenissen over de hele wereld.

Dr. Nathan E. Jones is auteur, directeur van Internet Outreach/Internet Evangelist bij Lamb & Lion Ministries en co-host van het wekelijkse televisieprogramma Christ in Prophecy.

Bron: Ten Reasons Why God Gave Bible Prophecy - Harbingers Daily