www.wimjongman.nl

(homepagina)


Biden liegt tegen Amerika, vertelt de waarheid tegen China

door Daniel Greenfield - 28 maart 2024

( )

De doofpotaffaires van de regering Biden, in naam van antiracisme of diplomatie, gaven het communistische regime van China een vrij veld om de Verenigde Staten te bespioneren terwijl het verhaal werd verzwegen zodat Biden niet de schuld zou krijgen. Afgebeeld: De Amerikaanse president Joe Biden met de Chinese president Xi Jinping ontmoeten elkaar in Woodside, Californië op 15 november 2023. (Foto door Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

"Toen ik directeur inlichtingen was voor het Indo-Pacific Command, zag ik bijvoorbeeld hoe talloze verzoeken om Chinese kwaadaardige activiteiten openbaar te maken werden afgekeurd door Washington," waarschuwde US Navy Rear Admiral Mike Studeman onlangs.

Het voormalige hoofd van de Office of Naval Intelligence diende tussen 2022 en 2023, en in die tijd ging een van de onderdrukte verhalen over de aanvallen van China over "het gebruik door Peking van hooggelegen surveillanceballonnen boven het soevereine luchtruim van de VS", dat kwam "vele maanden voor het neerschieten van een Chinese ballon die boven de VS vloog".

Nadat de spionageballon was ontmaskerd, hadden ambtenaren van de regering Biden beweerd dat er meerdere spionageballonvluchten waren geweest onder Trump en slechts één onder Biden, die destijds onopgemerkt waren gebleven, maar de Amerikaanse marine was duidelijk op de hoogte en had van D.C. de opdracht gekregen om te zwijgen over de meerdere invallen van Chinese spionageballonnen onder Biden.

Toen de spionageballon voor het eerst werd ontdekt, was de eerste reactie van de regering Biden om het nieuws erover te onderdrukken en vervolgens te ontkennen dat de regering ervan op de hoogte was geweest.

"Voordat het publiekelijk werd opgemerkt, was het de bedoeling om het te bestuderen en te laten passeren en er nooit iemand over te vertellen," gaf een overheidsfunctionaris toe.

Maar toen de beelden van de spionageballon van een inwoner van Montana viraal gingen, viel de Biden-doofpot in duigen. Toen het eenmaal was onthuld, klaagde de ambtenaar dat "het zoveel problemen veroorzaakte".

Terwijl de regering Biden openlijk kritiek uitte op China, hield het ministerie van Buitenlandse Zaken zich privé afzijdig van sancties en acties tegen de Volksrepubliek China. Een maand later wilde een topambtenaar van Buitenlandse Zaken die met China te maken had al "verder gaan".

In mei had Biden de betrekkingen met China hervat en deed hij de hele zaak af als een "luchtballon". In juni beweerde hij dat het spioneren "gênanter" was voor Beijing "dan dat het opzettelijk was". Meer dan een jaar later wordt een FBI-rapport over de ballon nog steeds geheim gehouden.

Terwijl Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken probeerde een uitnodiging naar China te krijgen, zette de regering Biden zich volledig in om "moeilijke onderwerpen" te verdoezelen.

Een van die moeilijke onderwerpen was China's spionagebasis in Cuba. Nadat de Wall Street Journal had gemeld dat China had toegezegd Cuba miljarden te betalen voor de bouw van een spionagebasis, ontkende de regering Biden dit.

En toen moest ze het toch toegeven.

Om NBC News te citeren:

"Over de reden waarom het Witte Huis, het Pentagon en anderen de berichtgeving van de Journal allemaal botweg ontkenden, ondanks dat ze wisten dat China al jaren spioneert vanuit Cuba, zei de ambtenaar dat het verhaal van de Journal onnauwkeurig was omdat het het afluisteren een nieuwe ontwikkeling noemde."

Na de aanvankelijke ontkenningen krabbelde de regering Biden terug en gaf toe dat China Amerika al sinds 2019 bespioneert vanaf Cuba. Net als bij het spionageballonverhaal, probeerde de regering Biden, nadat de doofpot van de Chinese spionage in duigen viel, de schuld af te schuiven op Trump.

Het in de doofpot stoppen van vijandelijke activiteiten was de standaardmodus geworden voor de regering Biden.

Terwijl Rusland een ruimtewapen ontwikkelde, de regering Biden stopte dit in de doofpot omdat ze "bang was dat als het programma meer bekend zou worden in het Congres of bij het publiek, dat dan de beginnende pogingen om Rusland zover te krijgen dat het deze tests zou afbreken, zouden mislukken."

Wat begon met het opgeven van het China Initiatief door Biden in 2022 escaleerde in doofpotaffaires.

Het Ministerie van Justitie had aangevoerd dat "het 'China Initiatief' een verhaal van intolerantie en vooringenomenheid voedde" en dat de "toename van anti-Aziatische haatmisdrijven en haatincidenten" het dringend noodzakelijk maakte om de inspanning om PRC-spionnen tegen te houden te stoppen. De aanvallen op Aziatische-Amerikanen in San Francisco en New York City door straatschoffies van minderheden hadden niets te maken met het vangen van spionnen. Het was een dekmantel.

De doofpotaffaires, in naam van antiracisme of diplomatie, gaven het communistische regime van China een vrij veld om de Verenigde Staten te bespioneren terwijl het verhaal werd verzwegen zodat Biden niet de schuld zou krijgen.

In de herfst van vorig jaar berichtte de Wall Street Journal over Chinese infiltranten die "de afgelopen jaren wel 100 keer" probeerden toegang te krijgen tot Amerikaanse militaire bases. Chinese staatsburgers die zich voordeden als toeristen deden van alles, van pogingen om een basis in Alaska binnen te dringen tot diepzeeduiken om een lanceerbasis voor raketten in Florida te bespioneren. De toenemende brutaliteit van de Chinese inspanningen weerspiegelde de mate waarin de regering Biden de spionagecampagne in de doofpot stopte.

In het afgelopen jaar zijn Chinese spionnen beschuldigd van het plunderen van alles, van AI-geheimen tot technologie die wordt gebruikt om lanceringen van kernraketten te detecteren.

En er is alle reden om aan te nemen dat de situatie erger is dan we denken.

De regering Biden heeft een consistente staat van dienst opgebouwd in het achterhouden van schadelijke informatie over communistisch China. Wat we weten over de operaties van de Volksrepubliek China tegen ons komt van uitgelekt materiaal en rechtszaken. Zonder virale video's, zoals die uit Montana, en rapporten van inlichtingendiensten die naar de media zijn gelekt, zouden we nog minder weten dan nu.

Regeringen verbergen normaal gesproken informatie over vijandelijke activiteiten om buitenlandse spionnen niet te waarschuwen, maar het consistente patroon van de regering Biden is om de informatie voor Amerikanen te verbergen in plaats van voor Rusland en China. In plaats van te proberen onze vijanden te misleiden, misleidt en liegt de regering Biden tegen Amerikanen.

De regering Biden heeft rapporten misleidend ontkend met geen ander doel dan informatie over vijandelijke activiteiten voor Amerikanen verborgen te houden. China wist dat het de Verenigde Staten bespioneerde vanuit Cuba. En ze wisten zeker dat wij dat wisten. Rusland wist dat het een ruimtewapen aan het bouwen was en sprak erover met de regering Biden. Maar Biden wilde niet dat wij het wisten.

Na de spionageballon vertelde de regering Biden de Amerikanen het ene en China het andere.

Aan wie werd de waarheid verteld? China. De regering Biden voerde een nepshow van verontwaardiging op voor Amerikanen, terwijl ze stilletjes aan Chinese communistische functionarissen vertelde dat dit allemaal snel voorbij zou gaan.

Wanneer de regering van de Verenigde Staten liegt tegen Amerikanen, maar de waarheid vertelt aan een vijandelijke dictatuur, is er iets goed mis. China kan het Witte Huis vertrouwen, maar wij niet.

Daniel Greenfield is Shillman Journalism Fellow bij het David Horowitz Freedom Center. Dit artikel verscheen eerder in het Front Page Magazine van het Center.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2024 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Biden Lies To America, Tells the Truth To China :: Gatestone Institute