www.wimjongman.nl

(homepagina)()

DANIËL EN DE DROOM: VOETEN VAN IJZER EN KLEI

() 9 februari 2024

Het was niet precies Daniëls droom. Het visioen van een beeld met voeten van ijzer en klei stond in de droom van koning Nebukadnessar, en hij wilde niemand vertellen wat hij had gezien. Toch wilde hij weten wat de droom betekende. Nebukadnessar, die niet bekend staat om zijn redelijkheid of goede wil, ontbood de wijzen van Chaldea om niet alleen de droom te interpreteren, maar ook om hem te vertellen wat de droom betekende. Er werden geen aanwijzingen gegeven. Dit gebeurde allemaal rond 600 jaar voor Christus1 maar het lijkt mij dat de boodschap achter dit standbeeld met voeten van ijzer en klei juist nu heel relevant is.

()

De Joodse profeet Daniël was de enige onder de wijzen en mystici van het rijk die de uitdaging aankon, en hij deed dat door de kracht van de God van Israël. Hier is het raadselachtige voorteken dat Daniël kon identificeren en later ontrafelen:

"U zag, o koning, en zie, een groot beeld. Dit beeld, machtig en buitengewoon helder, stond voor u en zijn verschijning was angstaanjagend. Het hoofd van dit beeld was van fijn goud, zijn borst en armen van zilver, zijn midden en dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer en deels van klei." (Daniël 2:31-33)

DE VOETEN VAN IJZER EN KLEI ZIJN NU RELEVANT

Volgens Daniël, zoals God het aan hem openbaarde, stelde het gouden hoofd Nebukadnessar en zijn spectaculaire Babylonische rijk voor. Later zouden andere rijken volgen, vertegenwoordigd door een afnemende waarde, tot het laatste rijk zou komen, een mix van ijzer en klei, als uiteindelijk alles aan diggelen geslagen zouden worden door een gigantische rots. Ik wil het in het bijzonder hebben over de voeten van ijzer en klei, omdat het de tijd lijkt weer te geven waarin we nu leven. Dit is wat Daniël erover zei:

En zoals u de voeten en tenen zag, deels van pottenbakkersklei en deels van ijzer, zo zal het een verdeeld koninkrijk zijn, maar een deel van de stevigheid van ijzer zal erin zijn, zoals u ijzer vermengd zag met de zachte klei. En zoals de tenen van de voeten deels van ijzer en deels van klei waren, zo zal het koninkrijk deels sterk en deels broos zijn.

Zoals jullie het ijzer vermengd zagen worden met zachte klei, zo zullen zij zich met elkaar vermengen in een huwelijk, maar zij zullen niet bij elkaar blijven, zoals ijzer zich ook niet vermengt met klei.

En in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit zal worden vernietigd, noch zal het koninkrijk aan een ander volk worden overgelaten. Het zal al deze koninkrijken in stukken breken en tot een einde brengen, en het zal voor altijd blijven staan, zoals jullie zagen dat een steen zonder mensenhand van een berg werd gehouwen en dat hij het ijzer, het brons, de klei, het zilver en het goud in stukken brak. Een grote God heeft de koning bekend gemaakt wat hierna zal gebeuren. De droom staat vast en de uitleg ervan is zeker." (Daniël 2:41-45)

Er zijn verschillende interpretaties van welke rijken er worden afgebeeld, maar als Babylon het hoofd was, dan zijn de andere rijken zoals die van Meden en Perzen, Griekenland en Rome.


Zou het kunnen dat de voeten van ijzer en klei het islamitische kolonialisme is dat zoveel terrein heeft veroverd, en zijn ongemakkelijke alliantie met het kruiperige humanisme dat het westen heeft overspoeld?

ISLAMITISCH OOSTEN EN WOKE WESTEN

Veel mensen vragen zich af waarom de blauwharige mensen met voornaamwoorden in hun bio zo'n bizarre genegenheid hebben voor Hamas. Hoe kan de queer gemeenschap zo dol zijn op groepen die er niet voor terugdeinzen om hen van gebouwen af te gooien of achter motoren aan te slepen vanwege hun seksuele voorkeur? Waarom lijken feministen de verkrachters te steunen? Waarom juichen bivakmutsdragende studenten, die zichzelf antifascistisch noemen, deze gewelddadige dictaturen toe?

( )

IJzer en klei gaan niet samen, net zo min als de wakkere menigte en de extremistische islam

Wat hebben deze twee groepen, de een overdreven liberaal, de ander extreem autoritair, in vredesnaam met elkaar te maken? Het zou inmiddels duidelijk moeten zijn dat het liberalisme van de humanistische, woke ideologie in feite veel autoritairder is dan de naïevelingen misschien ooit hebben aangenomen. Stap buiten de lijn en de straf is streng en onherroepelijk. Het is de meest intolerante parodie op tolerantie die je je maar kunt voorstellen.

De woke menigte weigert het verschil tussen mannen en vrouwen te erkennen en is vastbesloten om het kerngezin te vernietigen in hun verzet tegen Gods geschapen orde. Het lijkt misschien alsof ze campagne voeren voor vriendelijkheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, maar dit is de geest van de antichrist. Het is het tegenovergestelde van Gods koninkrijk, dat paradeert alsof het licht is. Humanisme zonder God, gebaseerd op de aanname dat alle mensen in wezen goed zijn, heeft het vermogen van mensen aangetast om goed van kwaad te kunen onderscheiden, waarheid van leugens en duisternis van licht. Malcolm Muggeridge, een Britse journalist die ooit verrukt was van het socialisme, maar na een verblijf in de Sovjet-Unie tot geloof kwam, merkte op


"De verdorvenheid van de mens is tegelijkertijd de meest empirisch verifieerbare realiteit maar tegelijkertijd ook het meest intellectueel weerlegbare feit."

De radicale islam daarentegen lijkt volledig in de tegenovergestelde hoek te zitten. "Ze weten tenminste wat een vrouw is", zoals sommigen hebben gezegd. In het algemeen neigt het islamisme naar het creëren van een kloof tussen mannen en vrouwen, wat vaak tot uiting komt in vrouwonvriendelijke praktijken zoals de gedwongen bescheidenheid van de hijab en zelfs het verbod voor vrouwen om zonder toestemming op straat te komen. Hoe zijn deze twee in hemelsnaam partners geworden?

EEN GODDELOZE ALLIANTIE VAN IJZER EN KLEI

Ironisch genoeg heeft de alomtegenwoordigheid van dit wereldse humanisme waarin alles mag (behalve de God van Israël) toestemming gegeven en vruchtbare grond gecreëerd voor het islamitisch fundamentalisme om te floreren in het Westen. Maar deze twee heersende rijken van ijzer en klei gaan niet echt samen. Ze hebben echter wel een paar dingen gemeen. Beide eisen naleving. Of anders. Beide zijn gebaseerd op leugens. Elke kritische gelovige kan gemakkelijk de duistere krachten identificeren waarmee Mohammed te maken kreeg toen hij zijn "openbaringen" ontving. De valse profeet van de Islam heeft miljarden kostbare mensen op een dwaalspoor gebracht en vele miljoenen anderen die weigerden de maangod van Saoedi-Arabië te aanbidden, op wrede wijze vermoord. Op dezelfde manier is de wakkere, neomarxistische ideologie tot in de kern gebaseerd op leugens. Of het nu gaat om een afwijzing van Gods bestaan, goedheid, autoriteit of ontwerp, de haat tegen God is overduidelijk. Zo traag als we zijn geweest om de rotte wortels van het wokeïsme te identificeren, zo veel trager zijn we geweest om de geest van de Islam te zien voor wat het werkelijk is. We bevinden ons nu in de surrealistische situatie waarin tiktok talloze goedgelovige millennials ervan overtuigt dat Osama Bin Laden gewoon verkeerd begrepen werd. Zijn "brief aan Amerika" ging viraal en de bekende transgenderauteur Gretchen Felker-Martin noemde de aanval op 9/11 "principieel en verdedigbaar". Zulk verward denken brengt de hele menselijke ervaring terug tot een belachelijke oversimplificatie van de machtsdynamiek. Goed en kwaad worden beoordeeld op basis van een verwrongen idee van slachtofferschap zonder onderscheid te maken tussen werkelijke moraliteit.

De wakkere menigte wil de optiek van inclusief, divers en tolerant lijken om te protesteren tegen hun deugdzaamheid, terwijl de islamisten een zeer machtige bondgenoot hebben gevonden in de liberale elite. Hun alliantie is wederzijds voordelig zolang je niet al te goed kijkt. Maar voorlopig versterken ze elkaar alleen maar om duivelser te worden in hun acties tegen God, Zijn volk en Zijn plannen.

HET RESULTAAT: HAAT TEGEN ISRAËL EN DE GOD VAN ISRAËL

Deze erosie van het vermogen om goed en kwaad waar te nemen in de westerse samenleving heeft, samen met de snelle groei van de islamitische invloed, geleid tot een uitbarsting van antisemitisme. Het was een giftige mix die op ontploffen stond te wachten, en 7 oktober ontstak de lont. Menigten waren opgewonden en blij met het bloedbad en riepen zelfs op tot het vergassen van Joden de volgende dag, nog voordat Israël een vinger had uitgestoken. Het jaarlijkse antisemitisme rapport voor 2023 en januari 2024 toont een extreme stijging in wereldwijde antisemitische incidenten - 235% - sinds het bloedbad volgens het Diaspora Ministerie, de World Zionist Organization en het Jewish Agency die het rapport publiceerden. En de meeste opruiers geloven dat ze hiermee een deugdzaam signaal afgeven, door zich voor te stellen dat ze opkomen voor de underdog.

()

Het is gewoon een deel van de snelstromende rivier van mensen met schuldgevoelens die geen enkele manier hebben om met hun zonde om te gaan en dus campagne voeren voor alles van wat ze waard zijn, in de hoop verlossing te vinden. Want niets kan onze zonde wegwassen, behalve het bloed van Jezus. Daniel Sugarman, directeur publieke zaken van de Board of Deputies of British Jews, schreef op X: "Je moet begrijpen dat het voor de meeste activisten niet om olie of klimaatverandering gaat. Het gaat om een zaak die hen in staat stelt zich voor te doen als kruisvaarders voor gerechtigheid. Daarom is de overgang naar "Pro-Palestijns" protesteren zo moeiteloos." Israël haten is de nieuwe manier om je eigen gerechtigheid te verklaren, om je eigen deugdzaamheid aan te geven. Zonder het morele kompas om de zeer ernstige problemen in de Islam te identificeren, raakt het Westen halsoverkop in de problemen. Dit is precies het soort gemengde machtsalliantie die zou kunnen leiden tot de opkomst van de antichrist. Aan de andere kant biedt deze onstuimige mix ook een gigantische kans. De velden zijn wit, rijp en klaar voor de oogst, met miljoenen mensen die hunkeren naar vrijheid en vergeving die alleen door Jezus kan komen. Veel moslims vinden in deze dagen hun Verlosser en degenen die uit die misleiding komen, knipperend in het licht, zijn in staat om veel duidelijker te zien wat er op het spel staat. Een leger van dappere discipelen staat op, klaar om de waarheid die ons bevrijdt te verkondigen - zelfs met gevaar voor eigen leven.

En laten we niet vergeten: Daniëls droom van het standbeeld en zijn voeten van ijzer en klei wordt uiteindelijk overwonnen door een enorme rots die de hele aarde vult:

Terwijl u keek, werd een steen uitgehouwen door geen mensenhand, en deze sloeg het beeld op zijn voeten van ijzer en klei, en brak ze in stukken. Toen brak het ijzer, de klei, het brons, het zilver en het goud in stukken en werd als het kaf van de zomerdorsvloeren en de wind voerde ze weg, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld trof, werd een grote berg en vulde de hele aarde. (Daniël 2:34-45)

Wat is deze machtige steen, niet afgehouwen door mensenhand? De Messias. Zoals we herhaaldelijk door de Schrift heen horen, komt de Messias om te dorsen, met een wan in Zijn hand. Het kaf en het koren zullen gescheiden worden. Jezus zelf legt de link terwijl Hij over Zichzelf spreekt:

"Heb je nooit in de Schriften gelezen? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is de hoeksteen geworden. Dit kwam van Adonai, en het is wonderbaarlijk in onze ogen.'" (Matteüs 21:42)


1. Het tweede jaar van Nebukadnessars heerschappij zou volgens het Babylonische rekensysteem in maart/april 603 v.Chr. beginnen. (Baldwin, Joyce, Daniel - Tyndale Old Testament Commentary Series, 1978), p.85

Foto door Casey Lovegrove op Unsplash

Bron: Daniel and the dream: Feet of iron and clay - ONE FOR ISRAEL Ministry