www.wimjongman.nl

(homepagina)
()

Atheïsme verlaten en je bekeren tot Jezus

"Islam is een religie van Jihad, plunderen, wraak en straf." Deze woorden werden gedeeld door een lid van Shabakeh 7. Zijn naam is Pouriya. Zijn naam is Pouriya, een jonge man die ooit een toegewijde moslim was die atheïst werd nadat hij de inconsistenties van de Islam in twijfel trok.

Als atheïst voelde Pouriya zich geïsoleerd en rusteloos. Hij wist dat er meer was. Hij zette zijn eerste stap naar het christendom via zijn oom, die hem vertelde over Christus. Eerst bespotte hij het geloof, maar toen hij een diepe leegte voelde, voelde hij zich aangetrokken tot het lezen van de Bijbel. Hij begon zich het verschil te realiseren tussen de wraak die hij in de Islam kende en de liefde die hij in het Woord van God ontmoette. Dit leidde ertoe dat hij Jezus omarmde en zijn geloof verdiepte terwijl hij zich bezighield met de gemeenschap en de preken van Shabakeh 7.

Een belangrijk moment kwam toen Pouriya de hekserij van zijn familie aan de orde stelde en hen aanspoorde om het pad van Christus te bewandelen. "Gooi alle zwarte magie en hekserijgebeden weg! Toen legde ik mijn hand op het hoofd van mijn neefje en wierp de boze geest weg in Jezus' naam."

()

Pouriya's overtuiging en gebeden toonden niet alleen Jezus' liefde en kracht, maar leidden er ook toe dat zijn familie Christus volgde en vrede en een doel vond. Nu grijpt hij elke kans om zijn transformerende reis en het Goede Nieuws te delen, gesterkt door zijn identiteit als kind van God.

Net als Pouriya keren talloze mensen in Iran zich af van de Islam, verlangend naar de waarheid. Dit is een tijd in de geschiedenis die vraagt om onze moedige actie.

We zijn geroepen om het Goede Nieuws te verspreiden en anderen vanuit de duisternis naar het licht van Christus te leiden. We moedigen je aan om je aan te sluiten bij onze missie om de miljoenen Iraniërs te bereiken die op zoek zijn naar de waarheid. Ze hebben Gods Woord nodig en samen kunnen we het hun brengen.

Bron: Iranians Suffer Under the Regime's Personal Gain