www.wimjongman.nl

(homepagina)


Heeft paus Franciscus alle kenmerken van een apocalyptisch figuur?

Door Jan Markell - 21 februari 2024

()

Ik ben voorzichtig met het "opspelden van de staart" over de Antichrist en de Valse Profeet. We kunnen niet van tevoren weten wie deze persoonlijkheden zijn; maar paus Franciscus komt dicht in de buurt van het "invullen van de lijst" als de Valse Profeet. Of hij kan slechts een "type" van die man zijn, net zoals er vele "types" van de Antichrist door de geschiedenis heen zijn geweest. Ik denk dat de duivel altijd al een kandidaat voor de antichrist in de coulissen heeft staan wachten, omdat hij niet weet wanneer het de laatste generatie is.

De Valse Profeet wordt beschreven in Openbaring 13:11-15. Hij wordt ook het "tweede beest" genoemd (Openbaring 16:13, 19:20, 20:10). Samen met de antichrist en Satan, die hen beiden macht geeft, is de valse profeet de derde partij in de onheilige drie-eenheid.

Paus Franciscus openbaart zich als een schaamteloze marxist. Hij heeft zich ook teruggetrokken van zaken die katholieken als heilig beschouwden. Hij heeft blijkbaar abortus vervangen door sociale rechtvaardigheid en milieuactivisme. Het meest verontrustend is echter zijn roep om een "nieuwe wereldorde" en dat er een wereldwijde grondwet, een wereldgerechtshof en een regering van één wereld moeten komen. De Schrift is er duidelijk over dat de antichrist aan het hoofd zal staan van een éénwereldregering (Openbaring 13).

Zelfs conservatieve katholieken waarschuwen dat paus Franciscus - de eerste jezuïetenpaus - wel eens de meest verontrustende paus ooit zou kunnen zijn. Hij roept apocalyptische zorgen op en sommigen in de eschatologische gemeenschap hebben het gevoel dat hij inderdaad de Vals Profeet is.

Roger Oakland, een voormalig katholiek, schrijft: "Volgens de Bijbelprofetie zal er vóór de wederkomst van Christus een éénwereldreligie beginnen die de belofte van vrede in de hele wereld zal inhouden. Voor de meesten zal dit wereldwijde lichaam een prachtig iets lijken en zeer waarschijnlijk een pseudo-christendom zijn (dat in de naam van Christus komt); maar in tegenstelling tot hoe de massa het zal zien, zal het feitelijk helpen bij het vestigen en opzetten van de antichrist en zijn één-wereldregering."

Hij gaat verder: "Om dit te laten gebeuren moeten alle religies samenkomen in een oecumenisch plan. Vandaag de dag wordt de evangelische/protestantse kerk, als onderdeel van dit satanische plan, op verleidelijke wijze de rooms-katholieke kerk ingetrokken, grotendeels door wat wij 'de jezuïetenagenda' noemen. Het is ongelofelijk dat, terwijl het bewijs voor sommigen duidelijk is, de meerderheid van de christenen zich er helemaal niet van bewust is dat dit gebeurt."

Oakland concludeert: "Dus wat moeten we verwachten als we ons in de tijd bevinden waarin zo'n systeem zich ontvouwt? Ten eerste zullen velen die ooit protestants en evangelisch waren oecumenisch worden. Ten tweede zullen alle religies zich verenigen in solidariteit. Het begrijpen van de Jezuïetenagenda is essentieel als we willen begrijpen hoe deze wereldwijde misleiding tot stand zal komen."

Franciscus stuurde in 2014 een videoboodschap naar Kenneth Copeland waarin hij aandrong op verzoening tussen katholieken en charismatici, een stap die door het publiek van Copeland werd toegejuicht. De inleiding van de video werd verzorgd door een vriend van Franciscus, de Anglicaanse bisschop Tony Palmer, die het publiek van Copeland vertelde dat "katholieke en charismatische vernieuwing de hoop van de Kerk is".

Paus Franciscus pleit voor de vereniging van vele geloven. Naar verluidt heeft hij gezegd: "Jezus Christus, Mohammed, Jehova, Allah. Dit zijn allemaal namen die gebruikt worden om een entiteit te beschrijven die over de hele wereld duidelijk hetzelfde is." Hij opende de deur voor moslimgebeden in het Vaticaan.

Kun je één-wereldreligie zeggen?

Paus Franciscus heeft gesproken in het Witte Huis, het Congres en de V.N. over klimaatverandering en "duurzame ontwikkeling", wat weer alles te maken heeft met een wereldregering! Je moet je afvragen waar hij het evangelie in zijn agenda inpast. Het lijkt er niet op. Een schrijver noemt hem een "wolf in pauskleren".

Zet alles eens op een rijtje: Marxisme, milieuactivisme, nieuwe wereldorde, wereldregering, duurzame ontwikkeling, de agenda van de jezuïeten, eenheid van geloven, een wereldgrondwet, een wereldrechtbank, een afscheid van katholieke tradities.

We leven in interessante tijden. En de tijd is erg laat.

Jan Markell is auteur, spreker, presentator van Understanding the Times radio, te horen op meer dan 1000 zenders in heel Amerika, en de oprichter en president van Olive Tree Ministries.

Bron: Does Pope Francis Have All The Markers Of An Apocalyptic Figure? - Harbingers Daily