www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET IS ANTISEMITISME: WAT KAN HET ANDERS ZIJN?

10 mei 2024 door Jonathan Brentner

()

Ik weet al vele jaren dat de tijd zou komen dat de Verenigde Staten Israël niet langer zouden verdedigen. De Gog/Magg profetie van Ezechiël 38-39 is opmerkelijk vanwege de afwezigheid van enige natie, inclusief Amerika, die Israël te hulp komt als massale troepen het Land binnenvallen.

Ik had me echter nooit kunnen voorstellen dat een Amerikaanse president ervoor zou kiezen om een organisatie die zo barbaars en monsterlijk is als Hamas te beschermen ten koste van Israël. De regering Biden weigert op dit moment om wapens naar het land te verschepen tenzij het afziet van zijn voornemen om Rafah, het laatste bolwerk van Hamas, binnen te vallen.

Hij lijkt de verschrikkingen van 7 oktober 2023 te zijn vergeten en hoe de Gazanen zich verheugden na de brute en moorddadige aanval op Israël. Niet alleen doodde Hamas meer dan duizend Israëli's afgelopen oktober, maar ze slachtten ook veel mensen uit andere landen af, waaronder die uit de VS. Demonisch is de enige manier om de wreedheid van die aanval te beschrijven.

Het wordt nog erger. In zijn artikel, Biden riskeert Amerikaanse levens om Hamas te beschermen, schreef journalist Daniel Greenfield het volgende:

Minister van Defensie Lloyd Austin gaf onlangs tijdens een hoorzitting van het congres toe dat Amerikaanse soldaten die Biden's rampzalige "hulppier" voor Gaza bedienen, onder vuur zouden kunnen komen te liggen van islamitische terroristen.

Biden heeft geen enkele soldaat gestuurd om Amerikaanse gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden, terug te halen, maar er staan nu wel soldaten in de vuurlinie om hulp naar Gaza te sturen.[1]

Waarom riskeert president Biden het leven van Amerikaanse soldaten op zo'n manier? Zullen ze de Israëlische troepen hinderen wanneer ze Rafah binnengaan? Sommigen vrezen dat dit de twee partijen in een rechtstreeks conflict zal brengen.

Intense haat voor het Joodse volk. Dat is de enige verklaring die ik kan bedenken voor het roekeloze verraad van Biden aan Benjamin Netanyahu en het Joodse volk. Zijn voorgestelde "tweestatenoplossing" voor het Land dat God aan de nakomelingen van Jakob gaf, zal de huidige vijandelijkheden niet oplossen. Israël erkent dat een dergelijke verdeling van het Land suïcidaal zou zijn, terwijl de Palestijnen verlangen naar de totale eliminatie van Israël. Dat is wat ze bedoelen als ze scanderen "Van de rivier tot de zee!". Ze willen zowel de natie als haar volk vernietigen.

De regering Biden voert een antisemitisch beleid dat zeker Gods oordeel over de VS zal brengen. Is het een wonder dat Amerika niet genoemd wordt in Bijbelprofetieën?

De volgende gedachten houden me gezond terwijl het nieuws over Biden's krankzinnige beleidsblunders jegens Israël onze nieuwsfeeds overspoelt.

WE LEVEN IN BIJBELSE TIJDEN

De Bijbel vertelt ons dat Israël op een dag zal instemmen met een vredesverbond met de komende antichrist (Daniël 9:27, 12:11; Jesaja 28:14-19). De Here Jezus verwees naar het verbreken van deze overeenkomst in Mattheüs 24:15, net als de Apostel Paulus in 2 Tessalonicenzen 2:3-8). Het verraad zal halverwege de zevenjarige overeenkomst plaatsvinden.

De acties van de VS en andere naties duwen Israël op tenminste een paar manieren in de richting van deze overeenkomst:

Ten eerste zorgt de beperking van Israëls reactie op zijn vijanden ervoor dat de oorlogsdreiging niet snel zal eindigen. Omdat Biden en andere wereldleiders niet zullen toestaan dat de Israëlische strijdkrachten hun tegenstanders volledig vernietigen, zal hun voortdurende kwetsbaarheid voor toekomstige aanvallen hen ertoe aanzetten de voorwaarden te accepteren die de komende "man van de wetteloosheid" biedt.

Ten tweede zal de niet aflatende druk van buitenaf op Israëls leiders om in te stemmen met een langetermijnoplossing hen uiteindelijk zo afmatten dat ze zullen instemmen met het "verbond van de dood" dat door de antichrist wordt aangeboden. De antisemitische rancune van links in Amerika, Europa en zelfs in Israël zelf bereidt hen al voor om de voorwaarden van de komende antichrist te accepteren.

Weet alstublieft dat God degenen die nu Zijn Land willen verdelen streng zal oordelen (Joël 3:1-3). Het feit dat we dit alles in onze tijd zien ontwikkelen, schreeuwt dat we in Bijbelse tijden leven.

DE HEER JEZUS ZAL DIRECT INGRIJPEN IN WERELDZAKEN

Niet alleen zien we Bijbelprofetie zich voor onze ogen ontvouwen, maar binnenkort zal de Here Jezus rechtstreeks ingrijpen in de aangelegenheden van de mensheid.

De Opname zal Zijn eerste directe inmenging in de loop van menselijke gebeurtenissen markeren. De Bijbel vertelt ons dat dit plotseling zal gebeuren en een tijd van vernietiging op aarde zal inluiden die bekend staat als de Dag des Heren (zie 1 Tessalonicenzen 5:1-10). Maanden daarna (of langer) zal de antichrist zijn deal met Israël sluiten en zal de klok van de zevenjarige Verdrukking beginnen te tikken.

Deze tijd van Jakobs moeilijkheden zal aanvankelijk rustig lijken; de meeste Joden zullen geen acht slaan op de waarschuwingen van de twee getuigen in Jeruzalem (Openbaring 11:1-14). De verschrikkingen voor het Joodse volk zullen beginnen wanneer de mens der wetteloosheid hun tempel verontreinigt en hen dwingt te vluchten voor hun leven.

Bij Zijn Tweede Komst zal Jezus Zijn vernietiging van Satans koninkrijk voltooien en de antichrist direct doden door hem in de "poel van vuur" te gooien (Openbaring 19:11-20:4). Hoewel veel Joden tijdens de tweede helft van de Verdrukking zullen omkomen, zal een derde overleven en deelnemen aan het glorieuze herstel van een koninkrijk voor Israël door de Heer.

Het nieuws van vandaag is behoorlijk verontrustend voor degenen onder ons die van Israël en het Joodse volk houden. President Biden en degenen die zijn beleid beïnvloeden, streven actief een antisemitische agenda na. Ik kan geen andere verklaring vinden voor hun verachtelijke pogingen om Hamas in stand te houden.

De directe inmenging van de Heer in de geschiedenis zal resulteren in een afschuwelijk lot voor degenen die nu Gods Land willen verdelen en de vijanden van Israël willen helpen. Jij zou hen niet willen zijn. Nee, helemaal niet.

Voor degenen onder ons die Jezus als onze Verlosser kennen, is er goed nieuws te midden van een wereld die gek is geworden. Jezus komt terug en dat zal waarschijnlijk in de nabije toekomst gebeuren.

Maranatha! Kom spoedig, Heer Jezus!


[1] Daniel Greenfield, Biden riskeert Amerikaanse levens om Hamas te beschermen, 10 mei 2024, op de Front Page website: https://www.frontpagemag.com/biden-risks-american-lives-to-protect-hamas/

Bron: It’s Anti-Semitism: What Else Could It Be? — Jonathan Brentner