www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom de wereld de Bijbel behandelt als een 'afhaal' buffet

Door Skip Heitzig 31 januari 2024

()

Er wordt geschat dat er misschien wel 10.000 verschillende religieuze systemen in de wereld zijn. En 85 procent van alle mensen in de wereld identificeert zich met een van die systemen. De grootste zijn natuurlijk het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het taoïsme, het jodendom en het sikhisme.

Merriam-Webster definieert religie als "een persoonlijke set of geïnstitutionaliseerd systeem van religieuze houdingen, overtuigingen en praktijken". In wezen is religie de poging van de mensheid om God te bereiken; het zijn mensen die zeggen: "Ik wil God bereiken, dus verzin ik een systeem van aanpak." De Bijbel toont echter een God die naar de mensheid is toegekomen en Zichzelf al beschikbaar heeft gemaakt.

Toen het Christendom zich 2000 jaar geleden over het Romeinse Rijk verspreidde, brachten mensen filosofieën, religies en ideologieën van over de hele wereld mee. Deze werden samengevoegd tot wat de Kolossiaanse ketterij wordt genoemd, een mengeling van verschillende religieuze systemen, waaronder Griekse filosofie, Romeins polytheïsme, Joods legalisme en verschillende culten van heidense goden en godinnen.

Nieuwe gelovigen, toen en nu, maken graag hun eigen religieuze systeem door religie te benaderen als een buffet: je kiest wat je wilt uit de vele keuzes. Voor hun religie kunnen mensen hun favoriete overtuigingen en ideologieën mengen. "Ik wil graag een grote portie oosterse filosofie en een klein beetje christendom, hou het schuldgevoel vast, een beetje karma en wat New Age kruiden." Dat is een manier om het extreme van wetticisme uit te nodigen.

Legalisme is de religie van de menselijke prestatie. Net als elk ander religieus systeem dan het christendom is het een op werken gebaseerde verlossing die zegt: "Ik zal mijn weg naar God verdienen". Het gaat allemaal om wat ik doe, wat ik presteer en wat ik toevoeg aan mijn geloof. En het is gevaarlijk omdat iedereen het kan. Je kunt alle hokjes aanvinken en voldoen aan een regime van uiterlijke normen, maar toch niet de realiteit van verlossing van binnen hebben, zoals de rijke jongeling in Lucas 18:18-23.

Alleen het Christendom benadert God door Zijn genade. Redding is een gratis geschenk. Je hoeft er niet voor te werken of iets aan toe te voegen. Het enige wat je doet is het ontvangen.

Legalisme is een "Jezus plus" mentaliteit. Het is Jezus plus ceremonie, Jezus plus ritueel, Jezus plus persoonlijke vroomheid, Jezus plus religieuze activiteit, Jezus plus mystieke spiritualiteit. Maar Jezus plus iets anders is niets. Jezus plus niets is alles. Dat is hoe God het ziet.

De apostel Paulus wist uit eigen ervaring hoe legalisme werkte, omdat hij zelf ooit een fervent legalist was. In Filippenzen 3:4-6 sprak hij over de dingen waarop hij vertrouwde om in orde te zijn met God. Maar uiteindelijk zei hij: "Wat mij gewin was, heb ik vuilnis geacht... opdat ik Christus zou winnen en in Hem gevonden zou worden, niet hebbende mijn eigen gerechtigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is" (vers 7-9).

Toen Paulus aan de gelovigen in Kolosse schreef over dieetbeperkingen en specifieke dagen van aanbidding, zei hij dat deze "een schaduw waren van de dingen die komen gaan, maar de inhoud is van Christus" (Kolossenzen 2:17). Let op het verschil tussen schaduw en substantie. Een schaduw heeft geen werkelijkheid. Het is de werkelijkheid die de schaduw creëert. Je zou de schaduw van je echtgenoot niet knuffelen of de schaduw van je hond niet aaien.

Waarom zou je genoegen nemen met een schaduw? Legalisme is leven in een schaduwland. Werken zijn belangrijk, maar ze zijn geen middel tot verlossing; ze zijn er een antwoord op. Klamp je niet vast aan "Jezus plus". Verlaat het schaduwland. Haal de focus van je eigen prestaties af en leg het waar het hoort, op Christus en Zijn gratis geschenk. Als je tot een persoonlijke relatie met Jezus komt, stap je uit de schaduw naar het Zoon-licht.

Skip Heitzig is auteur, presentator van het landelijke radioprogramma "Connect with Skip Heitzig", senior pastor van Calvary Church in Albuquerque en lid van verschillende besturen, waaronder Samaritan's Purse.

Bron: Why The World Treats The Bible Like A 'Pick And Choose' Buffet - Harbingers Daily