www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom Biden's acties tegenover Israël Amerika op gevaarlijk terrein plaatsen met God

Door Jonathan Brentner 5 maart 2024

( )

Joe Biden - foto Public domain via Wikimedia

In de afgelopen weken heeft president Biden ook in de voorste gelederen gestaan om van Israël te eisen dat het een tweestatenoplossing accepteert als een manier om de Palestijnen te sussen. Met andere woorden, hij zou de barbaarsheid van Hamas belonen door hen land te geven dat rechtmatig aan Israël toebehoort. Niet alleen dat, maar zijn voorstel zou de vijanden van Israël ook een strategische positie geven om hun ware bedoeling te verwezenlijken, namelijk de vernietiging van de Joodse staat en de moord op de Israëlieten die daar wonen.

Een paar weken geleden sprak de VS zijn veto uit over een resolutie die opriep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Laat je alsjeblieft niet misleiden door dit lege vertoon van steun voor Israël. Het huidige Amerikaanse leiderschap is geen vriend van Israël of het Joodse volk. Als de aanbevelingen van Biden worden opgevolgd, zal dat de veiligheid van Israël en zijn volk ernstig aantasten.

De acties van de regering Biden ten opzichte van Israël plaatsen Amerika op gevaarlijk terrein om de volgende redenen:

Ze zullen Gods vloek over onze natie brengen

De Amerikaanse president en minister van Buitenlandse Zaken Blinken lijken vastbesloten om Israël ervan te weerhouden een totale overwinning te behalen in de oorlog met Hamas. Hoewel ze zoiets nooit zouden toegeven, zouden hun voorstellen Hamas een tactische overwinning geven en een machtspositie om te onderhandelen over de vrijlating van gijzelaars die nog niet vermoord zijn.

Omdat Israël nog steeds Gods uitverkoren volk is (zie Romeinen 11:1-2), blijft de waarschuwing van Genesis 12:3 van kracht: "En Ik zal zegenen wie u zegenen, en vervloeken wie u vervloekt; en in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden."

Het Hebreeuwse woord voor "onteert u", of "vervloekt u" in de KJV, wordt in het Oude Testament op verschillende manieren vertaald. In deze context betekent het degenen die Israël met minachting en oneer zouden behandelen. Het is iets "lichtvaardig" behandelen in de zin van er weinig waarde aan hechten.

Het woord voor "Ik zal vervloeken", dat spreekt over Gods reactie op hen die Zijn volk met minachting behandelen, is anders en betekent wat wij begrijpen als een vloek, of in dit geval, een oordeel over hen die Israël met spot zouden behandelen, zoals de regering Biden.

Als de woorden van Genesis 12:3 nog steeds van toepassing zijn op God's verbond met Abraham, dat Hij herhaalde aan de nakomelingen van Jakob (Psalm 105:7-11), en dat is zo, dan zullen de acties van de regering Biden zeker een vloek over zichzelf en over de natie brengen.

Zijn voorstel om Gods land te verdelen zal zeker Gods toorn brengen

Zoals ik al eerder heb geschreven, en hier voor de volledigheid heb toegevoegd, maakt de Schrift duidelijk dat degenen die in de laatste dagen Gods land proberen te verdelen Zijn toorn zullen oplopen.

De profeet Joël onthult dat Gods toorn tegen de naties aan het einde van de Verdrukking voort zal komen uit hun verlangen om "mijn land" te verdelen:

Joël 3:1-3 KJV - "Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik de gevangenschap van Juda en Jeruzalem zal doen wederkeren, zal Ik ook alle volken verzamelen en hen doen nederdalen in het dal van Josafat, en zal daar met hen pleiten voor mijn volk en voor mijn erfenis Israël, die zij verstrooid hebben onder de volken, en mijn land verdeeld hebben. En zij hebben het lot geworpen voor mijn volk; en zij hebben een jongen gegeven voor een hoer, en een meisje verkocht voor wijn, opdat zij zouden drinken."

De acties van president Biden en zijn regering zullen zeker Gods toorn over de Verenigde Staten brengen.

Eén van de belangrijkste tekenen van de oordelen die de aarde zullen overspoelen tijdens de "dag des Heren" waarover de profeet Joël schrijft, is het verduisteren van de zon: "De zon zal in duisternis worden veranderd en de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag des Heren komt."

Jezus, die Zijn terugkeer naar de aarde na de oordelen van de Verdrukkingsperiode beschreef, noemde ook de verduistering van de zon die bij Zijn Wederkomst zal plaatsvinden.

Hoewel de zonsverduistering van 8 april 2024 niet de verduistering van de zon is die aan het einde van dit tijdperk zal plaatsvinden, kan ik me niet aan de gedachte onttrekken dat deze de verschrikkingen symboliseert die voor de planeet Aarde in het verschiet liggen.

Ik geloof ook dat het een waarschuwing voor Amerika is, omdat het plaatsvindt in verband met Biden's push om Gods land te verdelen en de minachting die de Amerikaanse president toont voor het leiderschap van Israël door te proberen een staakt-het-vuren in Gaza op te leggen dat hun doel om Hamas te verslaan in de weg staat.

Nu de eclips van 8 april een ongekende belangstelling krijgt voor zo'n gebeurtenis, komt het bij me op dat de Heer deze heftige aandacht zou kunnen veroorzaken. Zou dit de manier van de Heer kunnen zijn om de aandacht te vestigen op Zijn waarschuwing van oordeel? Ik denk van wel.

Een familielid uit de omgeving van Dallas vertelde me onlangs dat hotels in de omgeving uitverkocht zijn voor het evenement. Delta bood een vlucht aan van Austin naar Detroit met als enige doel om mensen de gelegenheid te geven om de verduistering van de zon vanuit de lucht te zien, en mensen kochten al snel alle tickets daarvoor.

Weet alsjeblieft dat ik geen datum vaststel, maar ik kan de waarschuwing niet negeren die gebeurt in een tijd waarin de VS niet alleen doordrenkt is van grote slechtheid en corruptie bij de overheid die veel verder gaat dan de grenzen van ons voorstellingsvermogen, maar ook een beleid ten opzichte van Israël bevordert waarvan de Bijbel zegt dat het zeker zal leiden tot de uitstorting van Gods toorn over elke natie die zich zo gedraagt.

Wat de zonsverduistering van 8 april ook betekent voor onze toekomst, Amerika bevindt zich werkelijk op gevaarlijk terrein nu haar leiders Israël met grote minachting behandelen en proberen om Gods Land te verdelen.

Jonathan Brentner is auteur, schrijver, bijbelleraar en levert bijdragen voor Harbinger's Daily en Rapture Ready.

Bron: Why Biden’s Actions Toward Israel Place America On Dangerous Ground With God - Harbingers Daily