www.wimjongman.nl

(homepagina)


De dodelijke vrucht van anti-Godsopvoeding: Geweld stijgt naar 'crisis' niveau

Door Alex Newman 19 juni 2024

( )

Christopher Ryan via Unsplash

Leraren worden aangevallen - letterlijk. Gewelddadige en geïndoctrineerde leerlingen in overheidsscholen in de Verenigde Staten en daarbuiten slaan niet alleen elkaar, maar zelfs hun leraren in toenemende mate, volgens een stroom van landelijke rapporten gebaseerd op een enquête onder leraren die onthutsende niveaus van geweld tegen leraren vaststelde.

Volgens het onderzoek onder meer dan 8.000 leraren in 34 staten, meldde meer dan 70 procent dat ze te maken hadden gehad met fysiek geweld door een leerling. Meer dan de helft van de respondenten zei dat ze meer dan eens of zelfs "vaak" waren aangevallen," berichtten verschillende media van Cox Media over de bevindingen.

Het escalerende geweld maakt deel uit van een trend die een uittocht van leraren veroorzaakt en beleidsmakers en ouders heeft gealarmeerd. Zelfs onder degenen die - nog - niet gewelddadig zijn aangevallen, hebben vrijwel alle respondenten in het onderzoek te maken gehad met "verbaal geweld".

Meer dan twee derde van de respondenten zegt dat ze door het geweld overwegen om het onderwijs te verlaten. De "crisis", zoals deskundigen het noemen, is zo ernstig geworden dat er nu over wordt gesproken in de zalen van het Congres en in wetgevende instanties van staten in de hele Verenigde Staten.

De aanvallen omvatten wrede mishandelingen, zoals een mishandeling op een middelbare school in Ligonier Valley, Pennsylvania, die resulteerde in een gebroken kaak en meerdere operaties vereiste. WPXI Channel 11 deed verslag van een arrestatie op een andere school in Pennsylvania nadat een leerling in één incident vier leraren had geslagen, gewurgd, op de grond gegooid en aangevallen.

Een lerares in de Carolina's, die niet bij naam genoemd wilde worden, vertelde aan WSOC TV dat ze er gewoon niet meer tegen kon en moest vluchten. "Ik had graag nog drie, vijf jaar doorgegaan met lesgeven, maar door het gedrag en het gebrek aan ondersteuning en de veiligheidsproblemen voelde ik me niet veilig," zei ze.

"Ik ben geschopt, ik ben geknepen. Leerlingen hebben geprobeerd me te bijten, ik heb blauwe plekken op mijn benen," voegde de lerares eraan toe, suggererend dat het geweld tegen leraren routine werd. "Een leerling dreigde een stoel naar me te gooien. Een andere collega werd geduwd en in de maag gestompt."

Wat haar uiteindelijk over de rand duwde was een leerling uit de tweede klas die dreigde leraren en leerlingen neer te schieten, om een paar weken later naar school te komen met een realistisch speelgoedpistool. Tot overmaat van ramp, zei ze, namen schoolbestuurders de dreigementen niet serieus en werd het kind zelfs niet geschorst.

Soortgelijke berichten komen uit Canada en het Verenigd Koninkrijk. Volgens een onderzoek onder leraren in de regio Waterloo in Ontario, meldden bijna alle leraren dat ze te maken hadden met "geweld op de werkplek". Volgens Patrick Etmanski, hoofd van de lerarenbond, zijn de gewelddadige aanvallen voor veel leden dagelijkse kost geworden.

"We hebben het over fysiek geweld", zei hij volgens een citaat van de door de belastingbetaler CBC gefinancierde omroep. "We hebben het over kinderen die dingen gooien. We hebben het over slaan, schoppen, bijten, spugen, schelden. We hebben het over het hele scala aan geweld, van kinderen vanaf vier jaar tot onze kinderen in groep 12."

Colleen Dietrich Sisson, voorzitter van de Educational Assistants Association van de WRDSB, sluit zich aan bij deze bezorgdheid. "Het is absoluut niet te geloven hoeveel mensen er gekwetst worden," zei ze, wijzend op een "massale uittocht" van leraren. "We begonnen ons schooljaar met drie hersenschuddingen meteen in september. En het is alleen maar erger geworden."

Volgens Dr. Susan McMahon, die een taakgroep van de American Psychological Association leidde die het toenemende geweld tegen leraren onderzocht, zijn de scholen misschien slechts een "microkosmos" van de "grotere maatschappij". "Ik denk dat het zeker een crisis is in ons land," zei ze in de media.

De epidemie van geweld in overheidsscholen voedt de roep om meer "geestelijke gezondheidsprogramma's" - een plan om Big Pharma te verrijken door belastinggeld in hun schatkist te pompen door steeds meer kinderen gevaarlijke en ineffectieve psychotrope drugs te geven. Veel van de veelgebruikte drugs hebben "bijwerkingen" waaronder zelfmoord- en moordgedachten.

Maar wat de leerlingen echt nodig hebben, zijn niet nog meer door de belasting gefinancierde medicijnen of "geestelijke gezondheidsonderzoeken" die in hun privéleven en hun familie snuffelen. Dergelijke programma's zouden in feite neerkomen op het gieten van brandstof op de vuilnisbelt die "openbaar onderwijs" is. In plaats daarvan hebben de kinderen onderwijs nodig dat gebaseerd is op transcendente waarheid.

Een deel van het geweld waar leraren in het Westen mee te maken hebben, is ongetwijfeld het gevolg van massale immigratie vanuit gewelddadige samenlevingen. En een deel is het gevolg van gevaarlijke drugs die aan kinderen worden opgedrongen onder het mom van "geestelijke gezondheid". Gebroken gezinnen met kinderen die opgroeien in vaderloze gezinnen zonder discipline dragen zeker ook bij.

Maar uiteindelijk is de ware bron van de toenemende terreur waar leraren, kinderen en de samenleving mee te maken hebben het duivelse wereldbeeld dat zich voordoet als "onderwijs" en dat aan kinderen wordt opgedrongen. Als kinderen worden gehersenspoeld om te geloven dat er geen God is en dat het leven zinloos is, dan levert dat dodelijke vruchten op - de plaag die nu niet alleen kinderen vernietigt, maar ook de beschaving zelf.

Alex Newman is een bekroonde internationale journalist en de oprichter van Liberty Sentinel.

Bron: The Deadly Fruit Of Anti-God Education: Brutal Violence Rises To 'Crisis' Levels - Harbinger's Daily