www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Beriah/Schepping

Ik vorm licht en schep duisternis, Ik maak wee en schep wee - Ik Hashem doe al deze dingen.
Jesaja 38:7 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

בְּרִיאָה

BERIAH

BE-REE-AH

SCHEPPING

"In het begin schiep God de hemel en de aarde." (Genesis 1:1)

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ.

"Ik vorm licht en schep duisternis, Ik maak vrede en schep kwaad, Ik, Hashem, doe al deze dingen." (Jesaja 45:7)

יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה.

Beriah, Hebreeuws voor "schepping", verschijnt in zijn werkwoordsvorm (barah) als tweede woord in de Bijbel. "In den beginne schiep God de hemel en de aarde."

Veel Hebreeuwse woorden worden gebruikt om het maken van iets te beschrijven, maar beriah is het enige woord dat betrekking heeft op het ex nihilo, uit het niets, scheppen van iets. Deze vorm van scheppen kwam slechts één keer voor in de geschiedenis van de wereld, toen God het universum schiep, waarbij hij iets schiep op een plaats waar voordien niets was.

Volgens het Joodse denken waren alle dingen die ontstonden na deze eerste schepping van "iets uit niets" vervat in deze allereerste schepping, zoals het DNA van een boom is vervat in een klein zaadje.

Het woord boreh, "Die schept," komt heel vaak voor in Joodse zegeningen, in het bijzonder de zegeningen die gereciteerd worden voor het eten van voedsel. Wanneer we groenten, fruit, granen of wijn eten, danken we God voor het "scheppen" van dit voedsel, zodat we de voeding hebben die we nodig hebben om te overleven. Het woord boreh staat in de tegenwoordige tijd, waarmee erkend wordt dat de schepping geen eenmalige daad van God was, maar het begin van een doorlopend proces van voorziening in Zijn wereld.

Bari, het Hebreeuwse woord voor "gezond", bevat dezelfde Hebreeuwse letters als het woord beriah, schepping. Dit leert ons dat gezondheid en welzijn de bedoelde en ideale toestand is van alle geschapen dingen en dat elke ervaring van ziekte een tijdelijke afwijking is van Gods natuurlijke orde.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Beriah/Creation - Israel365 News