www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Jisraël/Israël

Dit zijn de namen van de zonen van Jisraël die met Ja'akov naar Egypte kwamen, ieder met zijn familie:
Exodus 1:1 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd om een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel zullen ontsluieren!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's boek 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (nu verkrijgbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75e verjaardag van de Staat Israël!

יִשְׂרָאֵל

YISRAEL

YIS-RAH-EL

ISRAEL

"Dit zijn de namen van de zonen van Israël die met Jakob naar Egypte kwamen, ieder met zijn huisgezin." (Exodus 1:1)

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו.

"Hij zei: 'Je naam zal niet langer Jakob zijn, maar Israël, want je hebt gestreden met goddelijke en menselijke wezens en hebt gezegevierd.'" (Genesis 32:29)

ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל.

Yisrael, Hebreeuws voor Israël, betekent letterlijk "worstelen met God". Jakob kreeg deze nieuwe naam nadat hij worstelde met een engel van God en deze overwon toen hij terugkeerde naar het heilige land. Het Joodse volk werd oorspronkelijk Bnei Yisrael genoemd, de "Kinderen van Israël", omdat ze allemaal afstammen van één man - Israël, of Jakob.

In het Bijbelse denken is de naam van een natie heel belangrijk, want het beschrijft het collectieve karakter en lot van de natie. Israëls leven was vol strijd, van conflicten met zijn broer Esau en zijn schoonvader Laban tot het verlies van zijn zoon Jozef en meer dan twintig jaar lang het geloof dat hij dood was. Toch wanhoopte Israël nooit en zijn lijden maakte hem alleen maar sterker. Israëls karakter en lot werden doorgegeven aan zijn nakomelingen, het volk Israël, een natie die in de loop van haar lange geschiedenis vele vreselijke worstelingen heeft doorstaan en er toch in is geslaagd om niet alleen te overleven, maar ook te gedijen.

Hoewel we streven naar puur geloof in God, nodigt de Bijbel ons ook uit om te "worstelen met God" en om een persoonlijke en intieme relatie met onze Schepper te ontwikkelen die ruimte maakt voor onze vragen en ons verlangen om Zijn wil in de wereld beter te begrijpen. De grootste leiders van Israël "worstelden" met God, waaronder Abraham, die God voortdurend vroeg om zijn beslissing om de stad Sodom omver te werpen te heroverwegen, en Mozes, die God vertelde om hem uit Zijn boek te wissen als Hij de natie Israël zou vernietigen vanwege hun zonden.

Het woord Yisrael kan ook uitgesproken worden als yashar li'El, wat "recht naar God" betekent. De worstelingen die we in het leven ervaren zijn bedoeld om ons dichter bij God te brengen, net zoals Israëls grote worstelingen en lijden hem dichter bij God brachten.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Yisrael/Israel - Israel365 News