www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Sinah/Haat

O jullie die Hashem liefhebben, haat het kwaad! Hij waakt over de levens van Zijn getrouwen en redt hen uit de hand van de goddelozen.
Psalm 97:10 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd om een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel zullen ontsluieren!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's boek 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (nu verkrijgbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75e verjaardag van de Staat Israël!

שִׂנאָה

SINAH

SIN-AH

HAAT

"Zij werd weer zwanger en baarde een zoon en zei: 'Dit is omdat God gehoord heeft dat ik gehaat werd en mij ook deze heeft gegeven'; zo noemde zij hem Simon." (Genesis 29:33)

ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון.

"O jullie die God liefhebben, haat het kwaad! Hij waakt over de levens van Zijn getrouwen en redt hen uit de hand van de goddelozen." (Psalmen 97:10)

אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם.

Sinah, Hebreeuws voor "haat", staat in schril contrast met de Bijbelse geboden om God lief te hebben en je naaste lief te hebben. Volgens de wijzen was Sinat hinam, "ongegronde haat", de zonde die leidde tot de verwoesting van de Tweede Tempel in Jeruzalem door de Romeinen. Zij geloofden dat de interne gevechten tussen de Joden scheuren veroorzaakten binnen de Judeese samenleving die de natie fysiek en spiritueel verzwakten, wat uiteindelijk leidde tot een nederlaag en ballingschap. De eerste opperrabbijn van Israël, Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook, leerde dat, aangezien ongegronde haat de oorzaak was van de vernietiging en ballingschap van de natie, de enige manier om de natie te herbouwen en de ballingen van Israël te verzamelen is door middel van ahavat hinam, "ongegronde" en onvoorwaardelijke liefde.

Sinah is taalkundig verwant aan het woord Sinaï, de berg waarop de natie Israël de Tora ontving. Toen God Zijn Bijbel aan het volk Israël gaf en hen uitverkoos als Zijn uitverkoren natie, werden andere naties jaloers op de Israëlieten en begonnen hen te haten. In de toekomst zullen deze naties zich realiseren dat door het ontvangen van Gods Torah en het houden van zijn geboden, het volk Israël Gods zegeningen naar de hele wereld brengt.

"O jullie die God liefhebben, haat het kwaad!" (Psalmen 97:10). Koning David vertelt ons dat we niet de mensen moeten haten die slechte daden begaan, maar dat we het kwaad dat zij doen moeten haten. Alle mensen kunnen berouw tonen voor hun verkeerde daden, zich afkeren van hun slechte wegen en met een open hart naar God terugkeren.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Sinah/Hatred - Israel365 News