www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Sjofar/Hoorn

Dan zult gij de sjofar luid laten schallen; in de zevende maand, op de tiende dag van de maand - de verzoendag - zult gij de sjofar in uw gehele land laten schallen.
Leviticus 20:9 (DE ISRAËLBIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd om een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel zullen ontsluieren!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's boek 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (nu verkrijgbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75e verjaardag van de Staat Israël!

שׁוֹפָר

SHOFAR

SHO-FAR

HOORN

"Op de derde dag, toen de morgen aanbrak, was er donder en bliksem, en een dichte wolk op de berg, en een zeer luid geblaas van de sjofar; en al het volk dat in het kamp was, beefde." (Exodus 19:16)

ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה.

"Dan zult gij de sjofar luid laten schallen; in de zevende maand, op de tiende dag van de maand - de verzoendag - zult gij de sjofar in uw gehele land laten schallen." (Leviticus 25:9)

והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם.

Shofar, Hebreeuws voor 'hoorn', verwijst naar de trompet met ramshoorn die door de Joodse geschiedenis heen werd gebruikt bij religieuze ceremonies en als gevechtssignaal. Tegenwoordig wordt de shofar vooral geblazen op Rosj Hasjana, de feestdag van het Joodse nieuwe jaar. De Bijbel verwijst naar Rosj Hasjana als "de dag van het shofargeblaas", omdat het blazen op de shofar de centrale component en focus van de dag is. Het blazen van de shofar herinnert aan de ram die Abraham offerde in plaats van Izaäk, en herinnert God aan de verdiensten van onze heilige voorvaderen.

Shofar is grammaticaal verwant aan het Hebreeuwse woord shipur, dat "verbetering" betekent, want het geluid van de shofar kan mensen wakker schudden en hen inspireren om hun manieren te verbeteren en hun leven opnieuw af te stemmen op het woord van God. De profeet Amos vroeg: "Als er in een stad op een ramshoorn wordt geblazen, beeft het volk dan niet?" (Amos 3:6). Toen God de Bijbel aan de kinderen van Israël gaf op de berg Sinaï, schokte het geschal van de shofar hen tot in hun ziel: "Op de derde dag, toen het morgen werd, was er donder en bliksem en een dichte wolk op de berg en een zeer luid geschal van de shofar; en al het volk dat in het kamp was beefde" (Exodus 19:16).

De shofar werd in het oude Israël gebruikt op de dag van Jom Kippoer tijdens het Jubeljaar om de vrijheid van alle slaven te verkondigen en de terugkeer van alle landerijen naar hun oorspronkelijke voorouderlijke eigenaren aan te kondigen, want het geluid van de shofar geeft aan dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Zoals de profeet Jesaja uitlegt, zal de shofar de terugkeer van de ballingen naar Jeruzalem en de uiteindelijke verlossing aankondigen. "En op die dag zal er een grote shofar worden geblazen... en zij zullen komen om God te aanbidden op de heilige berg, in Jeruzalem" (Jesaja 27:13).

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Shofar/Horn - Israel365 News