www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Rachamim/Barmhartig

Hashem is goed voor allen, en Zijn barmhartigheid is over al Zijn werken.9Hashem is goed voor allen, en Zijn barmhartigheid is over al Zijn werken.
Psam 145:9 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd om een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel zullen ontsluieren!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

רַחֲמִים

RACHAMIM

RA-CHA-MEEM

BARMHARTIGHEID

"God is goed voor allen en Zijn barmhartigheid is over al Zijn werken." (Psalmen 145:9)

טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו.

"Zo zei God, Heer der heerscharen: Voer ware gerechtigheid uit; handel loyaal en in barmhartigheid met elkaar." (Zacharia 7:9)

כה אמר יהוה צבאות לאמר משפט אמת שפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו.

In het traditionele Joodse gebed wordt God vaak Av HaRachaman genoemd, "Vader van Barmhartigheid", want barmhartigheid is een van Zijn meest centrale eigenschappen. Na de verschrikkelijke zonde van het gouden kalf keerde Mozes terug naar de berg Sinaï en smeekte God om Zijn volk te vergeven. Nadat zijn gebeden waren geaccepteerd, maakte Mozes gebruik van dit goede moment en vroeg God om het volk Israël een manier te geven om toegang te krijgen tot Zijn genade, mochten ze in de toekomst weer in zonde vallen. God antwoordde door het geheim van de 13 Attributen van Barmhartigheid te delen (Exodus 34:6-7). Deze 13 Attributen worden door Joden gereciteerd tijdens de heiligste momenten van het jaar en vormen de basis van de heilige gebeden die worden gereciteerd op Jom Kippoer, de Verzoendag.

De Talmoed stelt dat iemand die niet barmhartig is, niet beschouwd wordt als deel van de Israëlitische natie, want barmhartigheid maakt deel uit van het "spirituele DNA" van de uitverkoren natie. Alleen een barmhartig volk kan de boodschappers zijn die Gods woord aan de mensheid brengen. "Houd je aan de geboden van Hashem, jouw God, en bewandel Zijn wegen" (Deuteronomium 28:9). De wijzen leggen uit dat het ons bevolen is om God na te volgen in ons leven: "Zoals God barmhartig is, zo moet jij ook barmhartig zijn."

Rechem, het Hebreeuwse woord voor "baarmoeder", is taalkundig verwant aan rachamim. Een foetus in de baarmoeder krijgt alles wat het nodig heeft om te groeien en zich voor te bereiden op het leven in de buitenwereld. De moeder van de baby geeft voortdurend van zichzelf omwille van het leven in haar, waardoor de baarmoeder een plaats van onophoudelijke liefde en barmhartigheid is.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Rachamim/Mercy - Israel365 News