www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Pesach/Pascha

Want wanneer Hasjem doorgaat om de Egyptenaren te slaan, zal Hij het bloed op de bovendorpel en de twee deurposten zien, en Hasjem zal over de deur gaan en de Vernietiger niet binnenlaten en je huis slaan.
Exodus 12:23 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd om een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel zullen ontsluieren! Deze essays, uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!), belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75e verjaardag van de Staat Israël!

פֶּסַח

PESACH

PEH-SACH

PASCHA

"Want God, wanneer Hij doorgaat om de Egyptenaren te verslaan, zal het bloed aan de bovendorpel en de twee deurposten zien, en God zal de deur overgaan en de verwoester niet binnenlaten en uw huis verslaan." (Exodus 12:23)

ועבר יהוה לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף.

"Neem de lentemaand in acht en breng een pascha-offer aan uw God, want het was in de lentemaand, 's nachts, dat uw God u uit Egypte bevrijdde." (Deuteronomium 16:1)

שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה.

Pesach, Hebreeuws voor "Pascha", verschijnt voor het eerst in het vers dat beschrijft hoe God "over" de huizen van de Israëlieten ging tijdens de tiende en laatste plaag, het doden van de eerstgeborenen. Om zichzelf te redden kregen de Israëlieten het bevel om het bloed van een geslacht schaap op de deurpost van hun huis te plaatsen. Dit diende als teken dat er Israëlieten in het huis woonden en het voorkwam dat de vernietiger het huis binnendrong en de eerstgeborenen van de familie tijdens de plaag doodde. Als erkenning voor dit wonder wordt de feestdag van het volk Israël "Pesach" genoemd.

Toen de Tempel in Jeruzalem stond, was het volk Israël verplicht om de drie pelgrimsfeesten - Pesach, Sjavoeot en Soekkot - samen met God in de heilige stad te vieren. "Drie keer per jaar ... [zult u] voor uw God verschijnen op de plaats die God zal uitkiezen" (Deuteronomium 16:16). Op de middag voordat Pesach begon, bracht elke familie het korban pesach, het offerlam, dat werd gegeten tijdens de Pesach Seder.

Het woord pesach is afgeleid van een combinatie van twee andere Hebreeuwse woorden, peh en sach, wat "de mond spreekt" betekent. Dit weerspiegelt een essentieel element van de Sederavond, de eerste avond van Pesach, wanneer Joden het bevel krijgen om te spreken over de wonderen die God voor hun voorouders in Egypte verrichtte. Elk jaar zijn ouders verplicht om dit verhaal met hun kinderen te delen om ervoor te zorgen dat de traditie en geschiedenis van het volk Israël aan elke volgende generatie wordt doorgegeven. Op deze avond gedenken we Gods grote liefde voor de Israëlieten en de ontzagwekkende wonderen die Hij verrichtte om de uitverkoren natie uit de slavernij naar de vrijheid te brengen.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Pesach/Passover - Israel365 News