www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Avodah/Dienstbaarheid

Hashem nam de man en plaatste hem in de tuin van Eden, om die te bewerken en te verzorgen.
Genesis 2:15 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

עֲבוֹדָה

AVODAH

AH-VO-DAH

DIENEN

En Hasjem God nam de man en zette hem in de Hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. (Genesis 2:15)

ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה.

ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה.

"Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen." (Exodus 20:9)

ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך.

ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך.

Afhankelijk van de context kan het woord avodah "werk" of "dienst" betekenen.

In het Hebreeuws wordt het aanbidden van God avodat Hashem genoemd en impliceert het dienen van God door iemands handelingen en keuzes. Iemand die God dient staat bekend als een eved Hashem, wat letterlijk "een slaaf van God" betekent. De Israëlieten in Egypte werden gedwongen avadim (slaven) van de Egyptenaren te zijn, maar toen zij bevrijd werden, werden zij "slaven" van God. Slavernij van God is echter een zegen, want alleen door onszelf aan God te geven kunnen we werkelijk vrij zijn. Deze "slavernij" houdt in dat wij de belangrijke opdracht krijgen om de kennis van God en zijn woord aan de wereld te brengen.

De religieuze rituelen die duizenden jaren geleden werden uitgevoerd door de priesters en Levieten in de Tabernakel en de Tempel in Jeruzalem werden ook avodah genoemd.

De twee betekenissen van het woord avodah, "werken" en "dienen", zijn nauw met elkaar verbonden. Want door ons fysieke werk dienen wij God en brengen wij Hem eer.

Toen God Adam in de Hof van Eden plaatste, plaatste Hij hem daar l'ovdah (Genesis 2:15). Dit is de werkwoordsvorm van het woord avodah, wat Adam leert dat hij werd geschapen om zowel te werken als te dienen en dat ware dienst aan God wordt bereikt door de heiliging van iemands werk.

Dit is een grote les voor ons allemaal. Door ons dagelijks werkleven te vullen met bewustzijn van God, met gedachten over God, en met het verlangen om ons met God te verbinden, zullen we ons doel om God te dienen op elk moment van ons leven vervullen.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Avodah/Service - Israel365 News