www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Mitsrayim/Egypte

Gij zult een vreemdeling niet verdrukken, want gij kent de gevoelens van de vreemdeling, daar gij zelf vreemdelingen zijt geweest in het land Egypte.
Exodus 23:9 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd om een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel zullen ontsluieren!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's binnenkort te verschijnen boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws. Geniet van de serie - en een gelukkige 75e verjaardag van de Staat Israël!

מִצְרַיִם

MITZRAYIM

MITZ-RAI-EEM

EGYPTE

"Gij zult een vreemdeling niet verdrukken, want gij kent de gevoelens van de vreemdeling, daar gij zelf vreemdelingen zijt geweest in het land Egypte." (Exodus 23:9)

וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים.

"In nood riep ik God aan. God antwoordde mij en bracht mij verlichting." (Psalmen 118:5)

מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה.

Het verhaal van de natie Israël is diep verbonden met haar ervaring in Egypte, in het Hebreeuws bekend als Mitsrayim. Het allereerste van de Tien Geboden noemt Egypte, als het zegt: "Ik ben uw God die u uit het land Egypte, het huis van slavernij, heb gebracht" (Exodus 20:2).

Waarom zegt het eerste van de Tien Geboden niet "Ik ben uw God die de hemelen en de aarde geschapen heeft"? Hoewel Gods rol als Schepper centraal staat in ons geloof, was het volk Israël geen getuige van de schepping van de wereld en dus is hun kennis van en geloof in God niet geworteld in de schepping. De Israëlische natie werd veeleer geboren door de wonderen van de Exodus, toen God de natuurwetten omver wierp ten gunste van Zijn volk. De Exodus is het stevige fundament van ons geloof.

Het woord Mitzrayim is afgeleid van het Hebreeuwse woord tzar, dat "nauw" of "ingesnoerd" betekent. Het oude Egypte was een plaats van grote geestelijke vernauwing, want de mensen daar hadden een sterk polytheïstisch geloof en geloofden ook dat de Farao zelf een god was.

In een van zijn meest ontroerende Psalmen gebruikt Koning David een vorm van het woord tzar. "Vanuit een plaats van vernauwing (Min hameitzar) riep ik God aan. God antwoordde mij en bracht mij verlichting" (Psalmen 118:5). De woorden van dit vers worden hardop gereciteerd op Rosj Hasjana vlak voordat de shofar wordt geblazen, omdat het prachtig zowel de vorm van de shofar weergeeft, smal aan één kant, als de impact van zijn geluid, dat ons wekt uit onze persoonlijke sluimer en spirituele vernauwing.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Mitzrayim/Egypt - Israel365 News