www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Mishpat/Wetten

U zult magistraten en ambtenaren aanstellen voor uw stammen, in alle nederzettingen die Hasjem, uw God, u geeft, en zij zullen het volk besturen met gepaste gerechtigheid.
Deuteronomium 16:23 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd om een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel zullen ontsluieren!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75e verjaardag van de Staat Israël!

מִשְׁפָּט

MISHPAT

MISH-POT

WETTEN

"U zult rechters en beambten aanstellen voor uw stammen, in alle nederzettingen die uw God u geeft, en zij zullen het volk besturen met gepaste gerechtigheid." (Deuteronomium 16:18)

שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק.

"Jullie zullen Mijn regels en Mijn wetten naleven, door het nastreven waarvan mensen zullen leven: Ik ben God." (Leviticus 18:5)

ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה.

De Bijbel categoriseert de wet in twee soorten, chukiem en mishpatiem. Chukiem zijn wetten die niet begrepen kunnen worden door menselijke rede en logica, zoals het onthouden van varkensvlees en het verbranden van de rode vaars. Mishpatiem zijn wetten die, hoewel ze door God gegeven zijn, door het menselijk verstand begrepen kunnen worden, zoals het verbod op moord en diefstal en de verplichting om rechtbanken in te stellen.

Het woord shofet, "rechter", komt van dezelfde grammaticale wortel als mishpatim. Rechters speelden een centrale rol in het Bijbelse rechtssysteem en dienden in drie verschillende soorten rechtbanken, elk met een verschillend aantal rechters. Een rechtbank van 3 rechters zat alledaagse zaken voor, een rechtbank van 23 rechters behandelde zaken waarbij de doodstraf een rol speelde en een rechtbank van 71 rechters hield zich bezig met zaken die de hele natie aangingen.

Mishpatim zijn de ruggengraat van een functionerende en bloeiende samenleving, zozeer zelfs dat de profeet Jesaja zei: "Zion zal verlost worden door mishpat" (Jesaja 1:27). Door een samenleving van rechtvaardigheid en rechtmatigheid op te bouwen en in stand te houden, zal de natie Israël de uiteindelijke verlossing verdienen.

Interessant is dat het Bijbelgedeelte dat onmiddellijk volgt op het krachtige verhaal van het ontvangen van de Tora op de berg Sinaï begint met het vers: "Dit zijn de mishpatiem die je voor hen zult stellen" (Exodus 21:1) en dan verder gaat met het opsommen van vele specifieke en gedetailleerde wetten. Dit is de manier van de Bijbel om een verheven spirituele ervaring naast wetten te zetten die de alledaagse aspecten van ons leven regelen. De Bijbel inspireert ons om uit te reiken naar het Goddelijke en leert ons hoe we elk alledaags moment van ons leven kunnen heiligen.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Mishpat/Law - Israel365 News