www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Memshla/Koninkrijk

Jehoeda werd Zijn heilige, Jehoeda Zijn heerschappij.
Psalmen 114:2 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd om een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel zullen ontsluieren!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort verkrijgbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75e verjaardag van de Staat Israël!

מֶמְשָׁלָה

MEMSHELA

MEM-SHA-LAH

KONINKRIJK

"God maakte de twee grote lichten, het grote licht om over de dag te heersen en het kleine licht om over de nacht te heersen, en de sterren." (Genesis 1:16)

ויעש אלהים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים.

"Juda werd Zijn heilige, Israël Zijn koninkrijk." (Psalmen 114:2)

היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו.

Memshala wordt in de hele Bijbel gebruikt om te verwijzen naar een "heersende macht" of "koninkrijk". Helemaal aan het begin van Genesis, schiep God twee even "grote lichten," de zon en de maan, om over de dag en de nacht te heersen. De wijzen leggen uit dat de maan tegen God klaagde: "Vorst van het universum! Is het mogelijk dat twee koningen één kroon dragen?" God zei: "Je hebt gelijk. Ga dan en maak jezelf kleiner," waardoor de maan ophield zijn eigen licht te schijnen en zich beperkte tot het weerkaatsen van het licht van de zon.

Naar de kinderen van Israël wordt ook verwezen als de "memshala van God", want er staat: "Juda werd zijn heilige, Israël zijn koninkrijk" (Psalmen 114:2). Dit weerspiegelt de speciale relatie die God met de kinderen van Israël heeft opgebouwd en dat het niet uitmaakt hoeveel externe machten over hen proberen te heersen, zij worden altijd en eeuwig alleen door God geregeerd.

Maimonides, de grote middeleeuwse rabbi, schreef: "In de toekomst zal de Messiaanse koning opstaan en de Davidische dynastie vernieuwen en herstellen naar haar oorspronkelijke memshala." Dit zal samengaan met het verzamelen van alle Joodse ballingen en de herbouw van de Tempel in Jeruzalem.

In de moderne staat Israël wordt de regering de Memshala genoemd en naar de minister-president wordt verwezen als de Rosh HaMemshala, het "hoofd van de regering." In het moderne Israël zijn we gezegend om getuige te zijn van de wedergeboorte van het Hebreeuws als gesproken taal, een essentieel aspect van de terugkeer van het Joodse volk naar Israël en de vestiging van hun eigen, onafhankelijke Memshala.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Memshela/Kingdom - Israel365 News