www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Aliyah/Opgaan

Mijn vader liet me zweren en zei: "Zie, ik ga sterven. In mijn graf, dat ik voor mezelf heb gegraven in het land Kanaän, daar zul je me begraven.' Dus laat me nu alsjeblieft omhoog gaan en ik zal mijn vader begraven en dan terugkeren.
Genesis 50: 5 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75e verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

עֲלִיָּה

ALIYAH

AH-LEE-AH

OPGAAN

"Mijn vader liet mij zweren, zeggende 'Zie, ik ga sterven'. In mijn graf, dat ik voor mijzelf heb gegraven in het land Kanaän, daar zult u mij begraven.' Laat mij nu dus opgaan en ik zal mijn vader begraven en daarna terugkeren." (Genesis 50:5)

אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה

"Zo zei koning Cyrus van Perzië: Hashem, God van de hemel, heeft mij alle koninkrijken van de aarde gegeven en mij opgedragen Hem een Huis te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie van u van heel zijn volk, Hashem, zijn God, zij met hem en laat hem opgaan." (II Kronieken 36:23)

כה אמר כורש  מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושל͏ם אשר ביהודה מי בכם מכל עמו יהוה אלהיו עמו ויעל

We maken voor het eerst kennis met aliyah wanneer Jozef aan de Farao toestemming vraagt om naar het land Kanaän op te gaan om zijn vader Jacob te begraven. "Laat mij alstublieft opgaan om mijn vader te begraven en terug te keren" (Genesis 50:5).

Jozef gebruikt de woorden "opgaan" niet omdat het land Kanaän (Israël) fysiek hoger ligt dan Egypte, maar vanwege zijn hogere geestelijke status. Daarom wordt van iemand die naar het Land Israël verhuist gezegd dat hij aliyah maakt, iemand die een geestelijke verhoging in zijn leven maakt.

Aliyah beschrijft ook de vervulling van het gebod om naar Jeruzalem te gaan om de drie pelgrimsfeesten Pesach, Sjavoeot en Soekkot te vieren. Dit wordt aliyat ha'regel genoemd, "opgaan voor het festival," want het reizen naar de stad Jeruzalem wordt beschouwd als een grote spirituele verheffing.

Het woord aliyah verwijst ook naar iemand die wordt opgeroepen om een zegen te geven over de Tora-rol wanneer deze in het openbaar wordt voorgelezen. Het platform vanwaar de Tora-rol wordt voorgelezen is gewoonlijk een trede hoger dan de vloer van de synagoge, waardoor de gemeente de Tora beter kan horen en ons eraan herinnert dat de Bijbel ons geestelijk verheft door Gods woord in ons leven te brengen.

Het allerlaatste woord in de Hebreeuwse Bijbel is ya'al, een vorm van het woord aliyah dat "Laat hem opgaan" betekent (II Kronieken 36:23). Ongelooflijk genoeg eindigt de Hebreeuwse Bijbel met het benadrukken van de cruciale rol die heidenen hebben gespeeld bij het helpen van het Joodse volk om op te trekken naar en terug te keren naar Israël!

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Aliyah/Go Up - Israel365 News