www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Limmud/Studie

En leer ze aan je kinderen - ze opzeggend als je thuis bent en als je weg bent, als je gaat liggen en als je opstaat;
Deut. 11:19 (DE ISRAËLBIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

לִמּוּד

LIMMUD

LEE-MOOD

STUDIE

"En leer ze aan uw kinderen, door ze te reciteren wanneer u thuis bent en wanneer u weg bent, wanneer u ligt en wanneer u opstaat." (Deuteronomium 11:19)

ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך.

"En al uw kinderen zullen leerlingen van God zijn, en groot zal het geluk van uw kinderen zijn." (Jesaja 54:13)

וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך.

Limmud, Hebreeuws voor "studie", is een centrale pijler van het Jodendom. Kennis van de Bijbel en wat God van ons verwacht is een essentiële voorwaarde voor een heilig leven. Daarom wordt de Talmoed Tora, het bestuderen van de Bijbel, beschouwd als het belangrijkste van de 613 geboden van de Bijbel. Zoals de Talmoed leert, "studie is geweldig, want het leidt tot actie."

Maar Bijbelstudie is niet alleen belangrijk omwille van de kennis. De studie zelf is, net als het gebed, een middel om in contact te komen met God. Het is niet slechts een academische inspanning, maar een diep spirituele. Zoals Koning David schrijft, "Maar de leer van God is zijn vreugde,

en hij bestudeert die leer dag en nacht" (Psalmen 1:2).

Het jodendom benadrukt de waarde van onderwijs, en in het bijzonder het belang dat ouders hun kinderen onderwijzen. "En leer ze aan uw kinderen, door ze te reciteren wanneer u thuis bent en wanneer u weg bent, wanneer u ligt en wanneer u opstaat" (Deuteronomium 11:19). Joodse kinderen wordt van jongs af aan geleerd te lezen, een praktijk die pas in de laatste eeuwen in de hele wereld gebruikelijker is geworden. Sterk bijbelonderwijs was de sleutel tot het Joodse overleven gedurende twee millennia van ballingschap.

Wijlen rabbi Jonathan Sacks beschouwde studie als cruciaal voor goed en positief leiderschap. Hij zei: "Een Joodse leider zijn betekent tijd besteden aan het bestuderen van zowel Tora als wijsheid: wijsheid om de wereld te begrijpen zoals die is, Tora om de wereld te begrijpen zoals die zou moeten zijn. Leiders moeten nooit stoppen met leren. Zo groeien ze en leren ze anderen om met hen mee te groeien."

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Limmud/Study - Israel365 News