www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Lechem/Brood

En Hasjem zei tegen Mosjé: "Ik zal brood voor jullie uit de hemel laten neerdalen, en het volk zal uitgaan en elke dag het deel van die dag verzamelen."
Exodus 16:4 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

לֶחֶם

LECHEM

LEH-CHEM

BROOD

"En God zei tegen Mozes: "Ik zal voor u brood laten neerdalen uit de hemel, en het volk zal uitgaan en elke dag de portie van die dag verzamelen, opdat Ik hen aldus kan beproeven, om te zien of zij Mijn instructies zullen opvolgen of niet." (Exodus 16:4)

ויאמר יהוה אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם־לא.

"Die brood geeft aan alle vlees, want Zijn standvastige liefde is eeuwig." (Psalmen 136:25)

נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו.

Lechem, het Hebreeuwse woord voor "brood", wordt vaak gebruikt om voedsel en levensonderhoud in bredere zin aan te duiden, zoals in het vers uit de Psalmen, "Die brood geeft aan alle vlees, want Zijn standvastige liefde is eeuwig (136:25).

In het jodendom vertegenwoordigt brood de meest volledige en hoogste vorm van voedsel, die een unieke zegen verdient: "Gezegend bent U, God, Koning van het universum, Die brood voortbrengt uit de aarde." Vanwege zijn verheven status eisen de wijzen dat we onze handen ritueel wassen en zuiveren voordat we brood eten, en op Shabbat en Joodse feestdagen moeten de maaltijden brood bevatten om de verheven heiligheid van de dag te weerspiegelen.

In het Tabernakel, en later in de Tempel die in Jeruzalem stond, werden elke week speciale broden gebakken en op gouden tafels geplaatst tegenover de Menora, de gouden kandelaar. Deze broden werden lechem hapanim genoemd, letterlijk "brood van gezichten"; omdat het brood in vormen werd gebakken, hadden de resulterende broden twee "gezichten" of zijden. Op Shavuot werd een speciaal offer van twee broden gebracht om de oogst van de nieuwe tarweoogst te vieren en te zegenen.

Milchama, het Hebreeuwse woord voor "oorlog", bevat dezelfde letters als lechem, want het kan vaak voelen als een strijd, of "gevecht", om je brood te verdienen en de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom was het wonder van het manna brood dat God de Israëlieten 40 jaar lang in de woestijn verschafte ook een test. Het volk kreeg het bevel om alleen de precieze hoeveelheid te verzamelen die het voor elke dag nodig had en erop te vertrouwen dat God hen dag na dag van lechem zou blijven voorzien.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Lechem/Bread - Israel365 News