www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Levaya/Begrafenis

Hij is altijd gul en leent, en zijn kinderen worden gezegend gehouden.
Psalmen 37:26 (DE ISRAËLBIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

לְוָיָה

LEVAYA

LE-VA-YAH

BEGRAFENIS

"Gij zult u verheugen op uw feest, met uw zoon en dochter, uw mannelijke en vrouwelijke slaaf, de Leviet, de vreemdeling, de vaderloze en de weduwe in uw gemeenten." (Deuteronomium 16:14)

ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך

"Hij is altijd gul en leent, en zijn kinderen worden gezegend." (Psalmen 37:26)

כל־היום חונן ומלוה וזרעו לברכה

Levaya, Hebreeuws voor "begrafenis", is afgeleid van het werkwoord "begeleiden". De Joodse wet verplicht ons het lichaam van de overledene tot aan het graf te begeleiden, om de persoon die begraven wordt te eren.

Wij zijn ook verplicht bezoekers te begeleiden bij hun vertrek uit ons huis. Gastheren zijn verplicht hun gasten te voorzien van eten, drinken en "begeleiding". Het begeleiden van gasten uit hun huis biedt zowel fysieke als spirituele bescherming aan mensen die op reis gaan, een potentieel gevaarlijke onderneming in de oudheid.

Het Hebreeuwse woord l'halvot, "lenen", is afgeleid van dezelfde wortel als levaya. Wanneer wij anderen helpen door hen geld te lenen in tijden van nood, "begeleiden" wij hen door een moeilijk hoofdstuk in hun leven.

Het woord levaya heeft ook dezelfde wortel als Levi'im, het volk van de stam Levi. De Levieten hadden de bijzondere eer om in de Tempel in Jeruzalem te werken als poortwachters, bewakers en muzikanten die met hun muziek elk offer begeleidden dat door de priesters werd geofferd.

Tijdens de 40 jaar durende tocht van de Israëlieten door de woestijn veranderde het volk vele malen van plaats, waardoor de Tabernakel bij elke verhuizing moest worden afgebroken en weer opgebouwd. De Levieten waren belast met het dragen van de verschillende stukken en onderdelen van de Tabernakel tijdens de reizen van het volk, en begeleidden de Tabernakel letterlijk op zijn reis.

In het Land Israël kregen de Levieten geen land toegewezen zoals de andere stammen; zij woonden in plaats daarvan in Levitische steden, verspreid over Israël, en leefden van tienden en bijdragen. Hun rol was om als leraren te dienen voor de rest van het volk en hen te begeleiden op hun spirituele reizen door deze wereld.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Levaya/Funeral - Israel365 News