www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Kedushah/Heiligheid

Spreek tot de hele Israëlitische gemeenschap en zeg tegen hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, Hashem, uw God, ben heilig.
Leviticus 19:2 (DE ISRAËLBIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

קְדֻשָּׁה

KEDUSHAH

KEH-DOO-SHAH

HEILIGHEID

"Spreek tot de hele Israëlitische gemeenschap en zeg tegen hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, uw God, ben heilig." (Leviticus 19:2)

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם.

"En laat hen Mij een heiligdom maken, opdat Ik in hun midden kan wonen." (Exodus 25:8)

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

"Gij zult heilig zijn, want Ik, uw God, ben heilig" (Leviticus 19:2). Het Hebreeuwse woord kedushah wordt over het algemeen gebruikt om "heiligheid" te beschrijven. Maar de stam ervan, kadosh, betekent "gescheiden zijn", want alleen als we onderscheid maken tussen het heilige en het alledaagse, kunnen we heiligheid ervaren. Veel van de Bijbelse geboden vereisen dat wij het ene van het andere scheiden, zoals de geboden die melk- en vleesvoedsel scheiden, het weven van wol en linnen verbieden en het enten van verschillende boomsoorten verbieden. Een heilig volk moet leren onderscheiden en scheiden.

Om heilig te worden moeten we onze ego's tenietdoen en ons wijden aan het dienen van God en het helpen van andere mensen. Zoals Rabbi Adin Steinsaltz schreef: "Waar ego is, kan geen heiligheid zijn; heiligheid kan alleen wonen waar er een overgave is van het 'ik', waar het zelf teniet wordt gedaan voor zijn bovennatuurlijke bron."

Heiligheid bestaat ook in de tijd. "Gedenk de dag van Sjabbat om die heilig te maken" (Exodus 31:16). Wij maken Shabbat anders en heilig door speciale gebeden, mooie kleding, heerlijke maaltijden en door onze spraak te verheffen. Aan het einde van Shabbat erkennen wij het vertrek van de unieke heiligheid van de dag door het reciteren van de zegen: "Gezegend bent U, God, Koning van het Universum, Die een scheiding maakt tussen het heilige en het alledaagse."

De heiligste plaats ter wereld is Jeruzalem, de plaats die gekozen is om de Heilige Tempel voor God te bouwen, bekend als het Beit HaMikdash, het "Huis der Heiligheid". De naam "Huis der Heiligheid" weerspiegelt de eerdere opdracht van de Bijbel om de Tabernakel te bouwen, de voorloper van de Heilige Tempel. "En laat hen Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen" (Exodus 25:8).

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Kedushah/Holiness - Israel365 News