www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Ivri/Hebreeuws

Een vluchteling bracht het nieuws aan Avram, de Hebreeër, die woonde bij de terebinten van Mamre, de Amoriet, verwant aan Eshkol en Aner, die Avrams bondgenoten waren.
Genesis 14:13 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Home " 75 woorden voor 75 jaar Israël - Ivri/Hebreeuws

75 WOORDEN HEBREEUWS

Ter ere van de 75e verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

עִבְרִי

IVRI

IV-REE

HEBREEUWS

"Een vluchteling bracht het nieuws aan Abram, de Hebreeër, die woonde bij de terebinten van Mamre, de Amoriet, verwant aan Eshkol en Aner, die Abrams bondgenoten waren." (Genesis 14:13)

ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית־אברם.

"En zeg tegen hem: de God van de Hebreeën heeft mij naar jullie gestuurd om te zeggen: "Laat Mijn volk gaan, zodat ze Mij in de woestijn kunnen aanbidden." Maar u hebt er tot nu toe geen acht op geslagen." (Exodus 7:16)

ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את־עמי ויעבדני במדבר והנה לא־שמעת עד־כה. 

Gods uitverkoren volk heeft vele namen gekregen. Ze worden aangeduid als "Israëlieten", de kinderen van Jacob wiens naam werd veranderd in Israël. En zij worden gewoonlijk Joden genoemd, want na de verwoesting van de eerste Tempel en hun ballingschap naar Babylonië, stamden de meeste Israëlieten die niet assimileerden en verdwenen, af van de stam van Juda. Maar voordat zij een van deze namen kregen, stonden zij bekend als Ivrim, "Hebreeërs".

Wat is de betekenis van deze naam? Sommigen verklaren dat Abraham een Ivri wordt genoemd omdat hij afstamde van Eber. Anderen benadrukken het taalkundige verband tussen ivri en het Hebreeuwse woord Eiver, dat "kant" betekent, want Abraham emigreerde naar Israël vanaf de andere "kant" van de Jordaan, omdat hij uit het oosten kwam.

Uit het verband tussen Ivri en Eiver komt een diepere boodschap naar voren. Van jongs af aan was Abraham anders dan alle andere mensen van zijn generatie. Met betrekking tot religieuze overtuigingen, moraal en ethiek kan gezegd worden dat de hele wereld aan de ene kant stond, en Abraham aan de andere. Hij was niet bang om anders te zijn en schuwde het niet om zich tegen het kwaad uit te spreken. Voor hem was een leven in waarheid belangrijker dan de goedkeuring van anderen. Dit maakte Abraham waardig om Gods boodschap aan de wereld te brengen.

God zegt Mozes naar Hem te verwijzen als de "God van de Hebreeën" wanneer hij de Farao confronteert en uitroept: "Laat mijn volk gaan!". Want door deze naam te gebruiken gaf Mozes een cruciale boodschap aan de Farao: dat Mozes' volk anders was dan enig ander volk! De Hebreeën geloofden in God, en zij waren niet bang om op te staan tegen degenen die hen wilden onderdrukken, een kracht die zij erfden van Abraham, de allereerste Ivri.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Ivri/Hebrew - Israel365 News