www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Etzem/Bot

En Hij zei tegen mij: "Profeteer over deze beenderen en zeg tegen hen: O dorre beenderen, hoor het woord van Hashem!
EZEKIEL37:4 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!) deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden, en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

עֶצֶם

ETZEM

EH-TZEM

BOT/GEBEENTE

"Deze is eindelijk been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal vrouw genoemd worden, want uit een man is zij genomen." (Genesis 2:23)

ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה־זאת

"En Hij zei tegen mij: "Profeteer over deze beenderen en zeg tegen hen: O dorre beenderen, hoor het woord van God!" (Ezechiël 37:4)

ויאמר אלי הנבא על העצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות שמעו דבר יהוה

Bij zijn eerste ontmoeting met Eva verklaart Adam dat zij etzem m'atzamai is, het "been van mijn gebeente," want Eva werd letterlijk genomen uit het fysieke lichaam van Adam. Daarom betekent etzem ook "essentie", want de eenheid van Adam en Eva betekende dat zij een gemeenschappelijke essentie deelden. En dus zegt de Bijbel in het volgende vers: "Daarom verlaat een man zijn vader en moeder en klampt zich aan zijn vrouw vast, zodat zij één vlees worden," terugkerend naar hun oorspronkelijke verenigde staat in de Hof van Eden.

In een van de meest levendige profetieën in de hele Bijbel ziet Ezechiël zichzelf staan in een vallei vol dorre beenderen, waar hij tot ze spreekt en ze weer tot leven wekt. Deze beenderen vertegenwoordigen de "essentie" van de kinderen van Israël, die eeuwig en onverwoestbaar is, en hun terugkeer tot leven symboliseert hun terugkeer naar het land Israël, die, zoals we weten, uiteindelijk plaatsvindt.

Het is dan ook passend dat atzmaut, het Hebreeuwse woord voor "onafhankelijkheid", ook is afgeleid van etzem. Onafhankelijkheidsdag in de staat Israël heet Yom Ha'Atzmaut, en markeert de dag waarop Israël terugkeerde als vrije en onafhankelijke natie.

Atzum, dat "groot" of "sterk" betekent, is ook afgeleid van etzem, want beenderen zijn de krachtige en langdurige kern van menselijke kracht. God gebruikt dit woord om de grote natie Israël te beschrijven die ooit uit Abraham zal voortkomen: "Abraham zal zeker een grote en machtige (atzum) natie worden en alle volken op aarde zullen zich door hem laten zegenen" (Genesis 18:18).

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Etzem/Bone - Israel365 News