www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Eretz/Land

Hasjem zei tegen Avram: "Ga uit je geboorteland en uit het huis van je vader naar het land dat Ik je zal laten zien.
Genesis 12:1 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

אֶרֶץ

ERETZ

EH-RETZ

LAND

"God zei tegen Abram: "Ga uit je geboorteland en uit het huis van je vader naar het land dat Ik je zal wijzen." (Genesis 12:1)

ויאמר יהוה אל אברם לך מארצך ומולדתך ומבית אביך ארץ אשר אראך.

"De hemelen behoren God toe, maar het land heeft Hij aan de mens gegeven." (Psalmen 115:16)

השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני אדם.

"In den beginne schiep God de hemelen en de aarde (eretz)" (Genesis 1:1). Na een korte vermelding van de schepping van de hemelen, is de rest van de Bijbel vierkant gericht op de aarde, waar God de mens plaatste en ons opdroeg Zijn woord te volgen en Zijn wil uit te voeren. "De hemelen behoren God toe, maar het land heeft Hij aan de mens gegeven" (Psalmen 115:16). Het is onze levensopdracht om van deze fysieke wereld een Goddelijke wereld te maken!

Maar de Bijbel is vooral gericht op één specifiek stuk land: het land Israël.

Gods eerste woorden aan Abraham waren: "Ga uit je geboorteland en uit je vaders huis naar het land dat ik je zal wijzen" (Genesis 12:1). Alleen in Israël zou Abraham zijn missie om de kennis en het licht van God aan de wereld te brengen, kunnen uitvoeren. En alleen in Israël zullen Abrahams nakomelingen zijn heilige missie voltooien en de uiteindelijke verlossing brengen.

Het volk Israël, het land Israël en God zelf zijn intiem en eeuwig met elkaar verbonden. "Het is een land waarover God waakt, waarop God altijd zijn oog gericht houdt, van het begin tot het einde van het jaar" (Deuteronomium 11:12). Hoewel God de hele wereld heeft geschapen en ervoor zorgt, is Zijn aanwezigheid in het land Israël voelbaar. Talloze bezoekers en pelgrims in Israël, van de oudheid tot vandaag, getuigen van het ervaren van een krachtige nabijheid tot God, die nergens anders ter wereld te vinden is.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Eretz/Land - Israel365 News