www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Emunah/Faith

Om Uw standvastige liefde bij het aanbreken van de dag te verkondigen, Uw trouw elke nacht
Psalmen 92:3 (DE ISRAËLBIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

אֱמוּנָה

EMUNAH

E-MOO-NAH

GELOOF

"Uw standvastige liefde verkondigen bij het aanbreken van de dag, Uw trouw elke nacht." (Psalmen 92:3)

להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות.

"Voorwaar, zijn geest in zijn binnenste is opgeblazen, niet oprecht, maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof." (Habakkuk 2:4)

הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה.

Emunah, het Hebreeuwse woord voor "geloof" en "geloof", is een fundamenteel onderdeel van het dienen van God en het leiden van een goed leven. Wij moeten vertrouwen hebben in God en al Gods wegen, en accepteren dat er altijd dingen zijn die ons verstand niet kan en wil begrijpen. Geloof begint waar logica ophoudt; ons rationele verstand is niet geschapen met het vermogen om alles te begrijpen.

Een van de sterkste aspecten van het geloof is het geloof in de komst van de Messias en het Messiaanse tijdperk. Maimonides, de grote middeleeuwse Joodse geleerde, schreef een bekende formulering van dit geloof die door Joden over de hele wereld wordt gereciteerd: "Ik geloof met volmaakt geloof in de komst van de Messias, en ook al vertraagt hij, toch wacht ik elke dag op zijn komst."

De profeet Habakkuk leert dat het einddoel van de 613 geboden het geloof is. Een rechtvaardig mens leeft niet om geloof te hebben; het is zijn geloof dat hem leven geeft! Want geloof is de bron van alle zin en doel in het leven.

Niet alleen wij hebben geloof in God, maar God heeft ook geloof in ons. Koning David prees God en verklaarde: "Uw trouw elke nacht" (Psalmen 92:3). De "nacht" waarover David spreekt staat voor onze momenten van geestelijke laagheid. Hoewel we in deze moeilijke tijden aan onszelf kunnen twijfelen of zelfs opgeven, geeft God ons nooit op. Zoals we elke morgen in ons eerste gebed verklaren: "Ik dank U, levende en blijvende Koning, want U hebt mijn ziel genadig in mij teruggebracht. Rabbah emunatechah,' overvloedig is uw trouw" - in ons! We beginnen elke nieuwe dag door onszelf eraan te herinneren hoeveel God van ons houdt en gelooft in ons vermogen om te slagen.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Emunah/Faith - Israel365 News