www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Emet/Waarheid

Hashem is nabij voor allen die Hem aanroepen, voor allen die Hem met oprechtheid aanroepen.
Psalmen 145:18 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten!

Uittreksels uit Rabbi Akiva Gersh's aankomende boek, 75 Hebreeuwse woorden die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen (binnenkort beschikbaar!). Deze essays belichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.

Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

אֱמֶת

EMET

EH-MET

WAARHEID

"Zo zei Hashem: Ik ben teruggekeerd naar Sion, en Ik zal in Jeruzalem wonen, en Jeruzalem zal de stad der waarheid genoemd worden, en de berg van Hashem der heerscharen de Heilige Berg." (Zacharia 8:3)

כה אמר יהוה שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושל͏ם ונקראה ירושל͏ם עיר האמת והר יהוה צבאות הר הקדש.

"God is nabij voor allen die Hem aanroepen, voor allen die Hem in waarheid aanroepen." (Psalmen 145:18)

קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת.

Emet, Hebreeuws voor "waarheid", bestaat uit drie letters: alef, mem en tuf. Deze letters zijn, in volgorde, de eerste, middelste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. De wijzen leren ons dat dit laat zien hoe de waarheid ons hele leven moet omvatten, vanaf het begin, door het midden en tot het einde toe.

God wil dat wij open en eerlijk zijn in onze dienst aan Hem. Zoals koning David in de Psalmen schreef: "God is nabij... tot allen die Hem in waarheid aanroepen" (145:18). God verlangt niet alleen onze dankbaarheid of onze lof, maar wil ook dat we alles wat we meemaken, vanuit het diepst van ons hart met Hem delen. God wil dat we met Hem spreken alsof we met een beste vriend spreken. Hij wil dat we de waarheid van ons hele wezen delen en dat we weten dat die zal worden gehoord en ontvangen met niets dan liefde en mededogen.

De profeet Zacharia noemt Jeruzalem "de stad van de waarheid", omdat we in Jeruzalem de aanwezigheid van God op zo'n krachtige en tastbare manier voelen en ervaren dat we geïnspireerd worden om een leven te leiden dat geleid wordt door de waarheid van Gods woord en Gods wil.

In Psalm 15 vraagt koning David: "Wie mag in uw tent verblijven, wie mag op uw heilige berg wonen?" Hij antwoordt: "Hij die zonder schuld leeft, die doet wat juist is en in zijn hart de waarheid erkent." Waarheid ontstaat in het hart. Van daaruit moet zij zich uitbreiden naar onze spraak en daden, zodat wij ons volledig afstemmen op de waarheid van Gods woord.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Emet/Truth - Israel365 News