www.wimjongman.nl

(homepagina)


75 woorden voor 75 jaar Israël - Elohim/God

Toen zij dit zagen, stortte het hele volk zich op hun gezichten en riep uit: "Hashem alleen is Hashem, Hashem alleen is Hashem!"
Koningen 18:39 (DE ISRAËL BIJBEL)

Akiva Gersh op 11 MEI 2023

()

Ter ere van de 75ste verjaardag van Israël is Israel365 verheugd een nieuwe serie essays te lanceren die de geheimen van de Hebreeuwse Bijbel ontsluiten! Deze essays lichten het verband tussen verwante Hebreeuwse woorden op en onthullen Bijbelse geheimen die alleen toegankelijk zijn via het Hebreeuws.Geniet van de serie - en een gelukkige 75ste verjaardag van de Staat Israël!

אֱלוֹהִים

אֱלוֹהִיELOHIM

אֱלוֹהִיEH-LO-HEEM

אֱלוֹהִיGOD

"Toen zij dit zagen, stortte het hele volk zich op hun gezichten en riep uit: 'Elohim is God, Elohim is God!'" (Koningen I 18:39)

וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו יהוה הוא האלהים יהוה הוא האלהים.

"En Elohim schiep de mens naar het beeld van Elohim en maakte hem mannelijk en vrouwelijk." (Genesis 1:27)

ויברא אלהים  את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם.

Elohim is een van de namen van God die het meest voorkomen in de Bijbel. Eenvoudig begrepen is deze naam - het meervoud voor "goden" - zeer problematisch. Hoe kan 's werelds eerste monotheïstische geloof naar de Schepper verwijzen als "goden", in het meervoud? Maar het is eigenlijk heel logisch.

In de oudheid behandelden mensen de krachten van de natuur als hun goden en vereerden zij onder andere de zon, de maan en de sterren. Abraham, die opgroeide in deze heidense samenleving, realiseerde zich uiteindelijk dat al deze krachten eigenlijk onder de controle en de wil van één enkele God stonden. Hij begon deze waarheid te openbaren aan iedereen die hij tegenkwam.

Abrahams nakomelingen zetten zijn werk en missie voort. Beroemd is dat de profeet Elia 850 afgodische priesters van Baäl uitdaagde op de berg Karmel. Nadat een Goddelijk vuur was neergedaald en Elia's hele offerande had verteerd, viel iedereen op zijn gezicht en riep: "Elohim is God, Elohim is God!". (I Koningen 18:39). Het volk gaf op krachtige wijze uiting aan hun herontdekte geloof dat natuurkrachten geen onafhankelijke goden zijn, maar veeleer onder het domein van de ene ware God vallen.

Dit wordt prachtig geïllustreerd door de numerieke waarde van het woord Elohim, 86, dat dezelfde numerieke waarde heeft als het Hebreeuwse woord ha'teva, dat "natuur" betekent. Dit verband herinnert ons eraan dat God zowel alles wat in de natuur is heeft geschapen als beheerst. Niets staat los van Hem en alle natuurkrachten zijn werktuigen die Hij in de schepping van de wereld heeft ingebouwd.

Bron: 75 words for 75 years of Israel - Elohim/God - Israel365 News